Adres
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Fax
12 633 38 69

p.o. Kierownika Katedry:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Jerzego W. Aleksandrowicza

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza, wybitnego naukowca, lekarza psychiatrę i psychoterapeutę. Profesor był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychoterapii oraz Katedry Psychoterapii UJ CM. Równocześnie kierował Zakładem Psychoterapii SU w Krakowie. W latach 1976-1992 utworzył i kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Nerwic. W czasie swojej pracy zawodowej w sposób często bezkompromisowy i zdecydowany zabiegał o zapewnienie możliwie najlepszej opieki dla pacjentów cierpiących z powodu chorób i zaburzeń, w których zastosowanie psychoterapii wiązało się z możliwością uzyskania poprawy lub wyleczenia. Nieustannie i czynnie dbał o rozwój umiejętności i kompetencji zespołu, stawiając wysokie wymagania merytoryczne i etyczne. Jednocześnie pozostawał otwarty na polemikę, chętny do dyskusji akademickich i zaangażowany w pracę zespołu. Jego postawa była inspiracją dla wielu młodych osób, które dziś odnoszą liczne sukcesy w obszarze klinicznego zastosowania psychoterapii oraz prowadzenia badań naukowych i nauczania studentów. Wytrwała praca i nieustające zaangażowanie do ostatnich chwil życia na rzecz rozwoju i promocji zastosowania psychoterapii i hipnozy w leczeniu zaburzeń zdrowia pozostaną drogowskazem dla wielu pracowników Katedry Psychoterapii UJ CM oraz dla szerokiego środowiska badaczy i klinicystów. Bogaty dorobek naukowy Pana Profesora ułatwi kontynuację rozwoju jego myśli oraz działań na rzecz stosowania psychoterapii i hipnozy w medycynie.

Żegnamy Pana Profesora z głębokim smutkiem oraz pełni wdzięczności za wszystkie lata jego pracy i przyjaźni.


Katedra Psychoterapii UJ CM

 • Doświadczenie z pracy klinicznej z pacjentami stanowi podstawę prac naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze. Aktualna średnia liczba punktów na pracownika z uwzględnieniem 2N wynosi 49,40.
 • Realizowane są projekty badawcze celowe, statutowe i ze środków zagranicznych uzyskanych w drodze konkursów (grant UNVFVT), publikacje z wynikami badań ukazują się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • W Katedrze zatrudnionych jest 7 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 3 studentów studiów doktoranckich UJ CM.
 • Dydaktyka prowadzona w Katedrze Psychoterapii UJ CM obejmuje zajęcia ze studentami medycyny (Psychiatria 2/3 – 5 rok, Psychoterapia – 5 rok, kliniczne zajecia dowolne – 6 rok), oraz zajecia anglojęzyczne ze studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (Psychotherapy – 5 rok).
 • Realizowane są we współpracy z MCKP UJ studia podyplomowe (Podstawy psychoterapii - 2 lata, Szczegółowe problemy psychoterapii – 2 lata) dające uczestnikom podstawy do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto realizowany jest kurs „Psychoterapia praktyczna" i staże specjalizacyjne dla lekarzy w zakresie psychiatrii i psychologów w zakresie psychologii klinicznej, a także staże dla kandydatów na psychoterapeutów.
 • Organizowane są również we współpracy z MCKP UJ kursy specjalizacyjne w zakresie psychiatrii: „Wprowadzenie do psychoterapii", „Kliniczne zastosowania psychoterapii", „Grupa Balinta", w których uczestniczą lekarze z całej Polski. Kurs „Kliniczne zastosowania psychoterapii" jest organizowany również we współpracy z CMKP w Warszawie.
 • W Katedrze Psychoterapii UJ CM wydawany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym kwartalnik „Psychoterapia" (ESCI WoS, Scopus, lista B MNiSW, Index Copernicus), czasopisama Archives of Psychiatry and Psychotherapy (ESCI WoS, Scopus, lista B MNiSW, Index Copernicus) oraz Psychiatria i Psychoterapia (Index Copernicus), pracownicy Katedry stanowią także część zespołu redakcyjnego czasopisma Psychiatria Polska (JCR, WoS, PubMed, Scopus, lista A MNiSW, Index Copernicus).
 • Katedra organizuje konferencje naukowe krajowe (np. realizowana w 2011 we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologicznym) i międzynarodowe. W 2014r odbyłą się  konferencja międzynarodowa „100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie".
 • W Katedrze realizowane są programy naukowo-badawcze, w latach 2008-2017 realizowano łącznie 12 projektów.
 • Pracownicy Katedry działają także szerzej na rzecz Uniwersytetu. Za swą działalność byli nagradzani wielokrotnie np. Nagroda Integralia 2014, Nagroda im. Prof. S. Ledera (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
 • Pracownicy współtworzą i biorą wiodący udział w programie profilaktyki zdrowia psychicznego dla pracowników i studentów UJ oraz w wypracowywaniu standardów organizowania wsparcia edukacyjnego dla studentów z zaburzeniami psychicznymi (we współpracy z DON UJ).
 • Szczególną pozycję w działalności badawczej, naukowej i klinicznej zajmuje praca z ocalonymi z prześladowań politycznych w Polsce dotycząca opisu odległych następstw stresu pourazowego. Zakres tych badań stanowi bezpośrednią kontynuację badań krakowskich prof. Kępińskiego, a obecnie szczególnie dotyczy Sybiraków i byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Docenienie tej działalności sprawiło, że jako jedyna jednostka w Polsce jest akredytowana przy International Rehabilitation Council for Torture Victims w Kopenhadze.
 • W 2014r. zostało zawarte porozumienie o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Bonn – Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii.

Aktualności

100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie

24.10.2014r.
Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji, która odbywa się równo sto lat po pierwszym wykładzie na temat zaburzeń pourazowych i psychoterapii

Szanowni Państwo,


W dniu 24 października 1914 roku został wygłoszony pierwszy wykład na temat diagnozowania zaburzeń pourazowych i ich leczenia psychoterapią. Było to pierwsze wystąpienie na ten temat w Krakowie, a prawdopodobnie i w Polsce. Chcemy uczcić tę rocznicę zapraszając Państwa do udziału w konferencji, której tematem będzie historia badań zaburzeń pourazowych w Uniwersytecie jagiellońskim i historia równocześnie wprowadzanej do ich leczenia psychoterapii.

Powszechnie uważa się, że były to czasy, kiedy psychoterapia w ogóle powstawała na świecie, rozwijając się głównie w ośrodkach Wiednia i Zurychu. Dostrzeżenie przez psychiatrów krakowskich znaczenia zastosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych, a szczególnie zaburzeń pourazowych, pokazuje jak bardzo nowoczesne były początki psychoterapii w Krakowie i w Uniwersytecie jagiellońskim na tle jej rozwoju w innych ośrodkach akademickich ówczesnej Europy. Badania zaburzeń pourazowych rozpoczęte wówczas, są kontynuowane w Krakowie do dziś, praktycznie bez przerw innych niż okres II wojny światowej. W czasie Konferencji zostaną wygłoszone wykłady opisujące również pierwsze polskie zastosowania psychologii analitycznej i psychoanalizy. Wiele materiałów zostanie przedstawionych po raz pierwszy i będzie zawierać nigdy wcześniej niepublikowane informacje.

Mamy nadzieję, że zainteresują Państwa najnowsze odkrycia dotyczące historii krakowskiej psychoterapii i badań zaburzeń pourazowych, które planujemy zaprezentować w czasie konferencji.

Zaproszonymi wykładowcami z zagranicy będą:

JOHN FORRESTER profesor Uniwersytetu w Cambridge, historyk nauki, autor licznych publikacji na temat historii psychoanalizy m. in. znanej w Polsce książki "Kobiety Freuda",
ANGELA GRAF-NOLD psychoanalityk z Zurichu, kustosz muzeum Kliniki w Burgh6lzli, autorka publikacji na temat początków psychologii analitycznej, m. in. o pracowni galwanometrii.

 

 

 

 

 

Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji, która odbywa się równo sto lat po wykładzie na temat zaburzeń pourazowych i psychoterapii. Następna taka okazja będzie dopiero w 2014 roku!

 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski
 • Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne i potwierdzenie uczestnictwa
 • Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc, która będzie możliwa na stronie konferencji po 1.09.2014 r.

 

Konferencja będzie również jednym z wydarzeń uświetniających obchody jubileuszu 6 co-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarazem zapraszamy do udziału w "Konferencji Trzech Sekcji Psychoterapii" organizowanej w Krakowie w dniach 24-26 października 2014 roku, gdyż harmonogram obu wydarzeń został uzgodniony tak, żeby wszyscy zainteresowani mieli możliwość pełnego w nich udziału.

 


Krzysztof Rutkowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

1 /image/image_gallery?uuid=ae6692c1-b37b-4fe1-b7ec-27bcfa2c0db3&groupId=21653255 710 1000 2 8
2 /image/image_gallery?uuid=f1451df7-7ce2-4893-ba0e-9c6d851c0b5c&groupId=21653255 618 1000 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=52b9a997-3523-452d-a332-99e97eb40c72&groupId=21653255 694 1000 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=fe290494-4b95-4d3f-8df0-2e06e3b4be13&groupId=21653255 674 1000 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=4440cd93-84a0-4c9e-b772-53ecae3c782f&groupId=21653255 813 427 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=156c5aba-13d5-4172-9b9f-c5db253bc574&groupId=21653255 813 427 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=ebd74a44-35c3-4379-ad95-bc7497b37816&groupId=21653255 800 259 8 6

Kursy

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl