Kurs "Psychoterapia praktyczna"

Kurs "Psychoterapia praktyczna" - organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii  UJ CM Adresowany jest do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje: lekarzy, psychologów, pedagogów oraz  studentów w ramach praktyk. Kurs zaliczany jest do zakresu stażu, wymaganego do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Istnieje możliwość realizowania kursu w systemie miesięcznym lub wielomiesięcznym (poprzez łączenie poszczególnych miesięcy).

Kurs daje możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia klinicznego jednak ten obszar ustalany jest odrębnie i zależy od indywidualnych kwalifikacji uczestnika, doświadczenia zawodowego, rodzaju zatrudnienia, etapu szkolenia itp.

 

Opłata za kurs wynosi 200zł/miesiąc.

 

Należy uprzednio:

- ustalić termin kursu (informacje pod numerem tel.: (12) 633 12 03 Katedra Psychoterapii UJ CM,                ul. Lenartowicza 14, 31- 138 Kraków),

- najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty - (informacje pod numerem tel.: (12) 3411908 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków) - www.mckp.cm-uj.krakow.pl /zakładka „kursy podyplomowe"/informacje o zapisach na kursy/kursy doskonalące  (formularz zgłoszeniowy z danymi do faktury, nr konta wraz z danymi do przelewu).

 

Informacje ogólne:

zajęcia w ramach kursu odbywają się w grupach:

- przedpołudniowych (od poniedziałku do piątku w łącznej liczbie 120 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane  w godz. 8.30 do 12.oo, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie)

lub

- popołudniowych (poniedziałek, środa, czwartek w łącznej liczbie 90 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane w godz. 16.45 do 19.15.oo, wtorki i piątki wg indywidualnego harmonogramu, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie).

- udział w Grupie Balinta – wydawane są odrębne dyplomy potwierdzające ilość zaliczonych godzin. Zaświadczenia są uznawane jako doświadczenie do certyfikatu oraz kurs do specjalizacji z psychiatrii - kurs zawieszony do odwołania.

Ponadto obowiązuje:

- udział w zebraniach oddziału przedpołudniowego (dla osób realizujących kurs przedpołudniowo) – w czwartki od godz. 13.oo do około godz. 14.3o

- udział w zebraniach oddziału popołudniowego (dla osób realizujących kurs popołudniowo) – w poniedziałki od godz. 15.oo do około 16.3o

- udział w grupie Balinta w poniedziałki w godz. 13.30-15.00 (dla osób realizujących kurs przed i popołudniowo) - zawieszony do odwołnia.

- udział w zebraniach naukowych – w czwartki: w godz. 14.oo -15.oo - zawieszone do odwołania.

- systematyczne podpisywanie się na liście obecności,

- noszenie identyfikatora na terenie jednostki,

 Dla zainteresowanych możliwość:

- udziału w superwizji grupowej w każdą środę w godz. od.12.15 do 14.15 - zawieszone do odwołania.

 

Rozpoczęcie kursu: 

Kursanci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Katedry Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, według poniższych zasad:

- przedpołudniowego o 8.0o (pierwszy dzień roboczy danego miesiąca),

- popołudniowego w: poniedziałek o 14.3o, środę o 16.oo, czwartek o 16,oo (w zależności do tego, kiedy przypada pierwszy dzień miesiąca),

 

Odbiór dyplomu:

- po zakończeniu kursu należy zwrócić identyfikator do sekretariatu Katedry Psychoterapii

- dyplomy są wystawiane na podstawie listy obecności (ilość godzin jest weryfikowana) oraz wysyłane przez MCKP UJ za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przy rejestracji adres

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

e-mail: 

katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl

 

Zakład Psychoterapii SU

e-mail: 

zpsychoterapii@su.krakow.pl

 

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69