Kurs "Psychoterapia praktyczna"

Kurs "Psychoterapia praktyczna" - organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii  UJ CM Adresowany jest do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje: lekarzy, psychologów, pedagogów oraz  studentów w ramach praktyk. Kurs zaliczany jest do zakresu stażu, wymaganego do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Istnieje możliwość realizowania kursu w systemie miesięcznym lub wielomiesięcznym (poprzez łączenie poszczególnych miesięcy).

Kurs daje możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia klinicznego jednak ten obszar ustalany jest odrębnie i zależy od indywidualnych kwalifikacji uczestnika, doświadczenia zawodowego, rodzaju zatrudnienia, momentu szkolenia itp.

 

Opłata za kurs wynosi 150zł/miesiąc.

 

Należy uprzednio:

- ustalić termin kursu (informacje pod numerem tel.: (12) 633 12 03 Katedra Psychoterapii UJ CM,                ul. Lenartowicza 14, 31- 138 Kraków),

- najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty - (informacje pod numerem tel.: (12) 433 27 72 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków) - www.mckp.cm-uj.krakow.pl /zakładka „kursy podyplomowe"/informacje o zapisach na kursy/kursy doskonalące  (formularz zgłoszeniowy z danymi do faktury, nr konta wraz z danymi do przelewu).

 

Informacje ogólne:

zajęcia w ramach kursu odbywają się w grupach:

- przedpołudniowych (od poniedziałku do piątku w łącznej liczbie 120 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane  w godz. 9.oo do 12.oo, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie)

lub

- popołudniowych (poniedziałek, środa, czwartek w łącznej liczbie 90 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane w godz. 17.oo do 21.oo, wtorki i piątki wg indywidualnego harmonogramu, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie).

- udział w Grupie Balinta – wydawane są odrębne dyplomy potwierdzające ilość zaliczonych godzin. Zaświadczenia są uznawane jako doświadczenie do certyfikatu oraz kurs do specjalizacji z psychiatrii.

Ponadto obowiązuje:

- udział w zebraniach oddziału przedpołudniowego (dla osób realizujących kurs przedpołudniowo) – w piątki od godz. 13.oo do około godz. 14.3o

- udział w zebraniach oddziału popołudniowego (dla osób realizujących kurs w popołudniowo) – w poniedziałki od godz. 15.oo do około 16.3o

- udział w grupie Balinta w poniedziałki w godz. 13.30-15.00 (dla osób realizujących kurs przed i popołudniowo).

- udział w zebraniach naukowych – w czwartki: w godz. 14.oo -15.oo oraz w zebraniu oddziałowym 15.oo – 15.15

- systematyczne podpisywanie się na liście obecności,

 Dla zainteresowanych możliwość:

- udziału w superwizji grupowej w każdą środę w godz. od.12.15 do 14.15

- udziału w superwizji  indywidualnej w każdy czwartek w godz. od 12.15 do 14.00

 

Rozpoczęcie kursu: 

Kursanci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Katedry Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, według poniższych zasad:

- przedpołudniowego o 8.3o (pierwszy dzień roboczy danego miesiąca),

- popołudniowego w poniedziałek, środę lub czwartek o 14.3o, (w zależności do tego, kiedy przypada pierwszy dzień miesiąca),

 

Odbiór dyplomu:

- 2-3 dni przed ukończeniem  kursu -  sekretariat Katedry Psychoterapii UJ CM (po zwróceniu identyfikatora),

- nieodebrane  dyplomy są przekazywane do MCKP UJ.

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl