Zespół - Pracownicy Katedry Psychoterapii

  • Kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM:
    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski
  • Adiunkci: dr n. med. Jerzy A. Sobański, dr n. med. Edyta Dembińska, dr n. med. Michał Mielimąka
  • Asystenci: dr n. med. Anna Citkowska-Kisielewska, lek. Patrycja Jęda, mgr Katarzyna Klasa, lek. Anna Ostachowska, lek. Magdalena Pelc, mgr Aleksandra Wolińska
  • Doktoranci: lek. Anna Kaczmarska, mgr Magdalena Konop, mgr Joanna Mostowik

 

  • Administracja: mgr inż. Tomasz Niziurski, Justyna Jeleń

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

e-mail: 

katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl

 

Zakład Psychoterapii SU

e-mail: 

zpsychoterapii@su.krakow.pl

 

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69