Międzynarodowa Konferencja 5th Joint UK & European SPR Chapters Meeting 19-21 Września 2019

http://sprconference.com/EU-UK-2019/


Honorary Patronage/Patronat Honorowy:

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl