Działalność naukowa do roku 1973

 1. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Effect of Mental Stress on Blood Coagulation. Department of Psychiatry and the Third Department of Internal Medicine,Cracow,Medical Academy,Cracow,Poland, 1964. str. 103-104.
 2. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Psychozy a zaburzenia krzepnięcia krwi. Polski Tygodnik Lekarski,1964,R.XIX, nr 23,str.863-865.
 3. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w schizofrenii. Neurologia,Neurochirurgia i Psychiatria Polska, Rok 1964, t. XIV, nr 2. str.283-288.
 4. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w zespołach depresyjnych. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,Rok 1964, t. XIV, nr 1. str.127-132.
 5. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Spett K. Leczenie Tofranilem stanów depresyjnych. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,rok 1964, T.XIV, nr 6. str. 943-948.
 6. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Lucidril (A 235,Centrophenoxine) Obserwacje nad działaniem leku. Neurologia,Neurochirurgia i Psych. Pol. 1963, XIII,1. str. 97- 101.
 7. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Porównanie działania Flufenazyny i Perfenazyny w leczeniu schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,1963, t.XIII, nr 6. str. 911-914.
 8. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Próby leczenia środkami tymoleptycznymi (Imipraminą, Amitryptyliną) oraz Centrofenoksyną niektórych przypadków schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1963,t.XIII,nr 6. str. 907-910.
 9. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Taraktan (Ro 4-0403). Analog fenotiazyny o działaniu przeciwdepresyjnym. Przegląd Lekarski, Rok XX,Seria II, Nr 3 1964. str.1-8.
 10. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Wyniki stosowania Librium w leczeniu nerwic. Wiadomości Lekarskie 1963,XVI,11. str. 804- 806.
 11. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Zastosowanie Valium w psychiatrii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1965, t.XV, nr 4. str. 648-655.
 12. Aleksandrowicz JW, Grzybińska L, Łukawiecka Ż, Puchalska B, Sarnecki J. Psychoterapia grupowa w poradniach zdrowia psychicznego . Biul. Inst. Psychoneurol. 1972, 3, str. 17-23.
 13. Aleksandrowicz JW, Jakubik A. Iprindol – nowy lek przeciwdepresyjny. Psychiatria Polska 1967, t.I, nr 6. str. 689-693.
 14. Aleksandrowicz JW, Jakubik A. Proketazyna w leczeniu schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1965, t.XV, nr 4. str. 640-645.
 15. Aleksandrowicz JW, Klimek R, Ryn Z. A Case of Manic-Depressive Psychosis With 14-Day Cycles Pchyopathologic and Endocrinologic Observations – Polish Endocrinology , Vol. XIX, No. 5-6 , 1968 str. 280-284.
 16. Aleksandrowicz JW, Klimek R, Ryn Z. Przypadek psychozy maniakalno-depresyjnej o 14-dniowym cyklu. Endokrynologia Polska, 1968, XIX, 6 str. 611-617.
 17. Aleksandrowicz JW, Kozioł A, Nieniewska M, Polewka A. Niektóre cechy dynamiki otwartych grup psychoterapeutycznych. Przegląd Lekarski. Rok XXVIII,Seria III, Nr 10 1971.str. 8-9.
 18. Aleksandrowicz JW, Kozioł W, Kubacka D, Melibruda J, Pajor Z. Otwarta grupa psychoterapeutyczna na oddziale klinicznym. – Pam. II Gdańskich dni Lecz. Psychiatr. Gdańsk, 1971, str.117-123.
 19. Aleksandrowicz JW, Schiffer Z. Wpływ czynników psychogennych na krzepnięcie krwi. Polski Tygodnik Lekarski.1962, XVII, Nr 25.str. 1-15.
 20. Aleksandrowicz JW, Ungeheuer G. The consequence of the social role of the sick person in psychiatry. Warsaw conference on the sociology of medicine, Jabłonna 20-25 August 1973.
 21. Aleksandrowicz JW, Wójtowicz S. Próba farmakologicznego oddziaływania na nastrój chorych w Klinice Chorób Wewnętrznych za pomocą serpatonilu. Polski Tygodnik Lekarski 1964,R.XIX, Nr 8,str.287-289.
 22. Aleksandrowicz JW. Hipnoterapia w nerwicowych zaburzeniach relacji emocjonalnych. Przegląd Lekarski, Rok XXVIII,Seria III,Nr 12 1971. str. 1-8
 23. Aleksandrowicz JW. Hipnoterapia. – Pam. II Gdańskich dni Lecz. Psychiatr. Gdańsk 1971, str. 125-130.
 24. Aleksandrowicz JW. Hipnoza – Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa – Kraków 1973, Nauka dla wszystkich nr. 202.
 25. Aleksandrowicz JW. Insulin and Glucose Tolerance Tests in Depressive Syndromes. Polish Medical Journal, Vol.VII, No 3) 1968.str. 759-765.
 26. Aleksandrowicz JW. Nerwice i choroby psychosomatyczne. Polska Akademia Nauk Kraków 1971. Nauka dla wszystkich nr. 158
 27. Aleksandrowicz JW. Obciążenie insuliną i glikozą w zespołach depresyjnych. Psychiatria Polska 1967 t. I. nr 4. str.439-445.
 28. Aleksandrowicz JW. Oksazepam – WY Nowa pochodna benzodiazepiny. Psychiatria Polska 1967, t.XVII, nr 1.str. 74-78.
 29. Aleksandrowicz JW. Role terapeutyczne i ich znaczenie w leczeniu nerwic – Psych. Pol. 1972, T. VI, nr.5.str. 589- 594.
 30. Aleksandrowicz JW. The of The Social Role of The Sick Person in Psychiatry – Psychiatric Clinic, Cracow Academy of Medicine, Warszawa, 1973 str. 1-6..
 31. Aleksandrowicz JW. Uwagi o oporze towarzyszacym procesowi leczenia w świetle doświadczeń psychoterapeutycznych. Zdrowie Psychiczne 1-2, 153-160.
 32. Aleksandrowicz JW. Wpływ konfliktu ról terapeutycznych na przebieg psychoterapii grupowej – Psych. Pol, 1972, T. VI, nr. 2 str. 169-173.
 33. Aleksandrowicz JW. Wyniki leczenia psychoz Flufenazyną (Lyogenem Wiadomości Lekarskie 1963,XVI,13. str. 962-972.
 34. Aleksandrowicz JW. Zasady hipnoterapii – Odbitka z Polskiego Tygodnika Lekarskiego 1973, XXVIII, nr. 10, str. 373-376.
 35. Aleksandrowicz JW. Znaczenie milczenia w psychoterapii – Zagadnienia psychoterapii, – Psych. Pol, 1969, T, III, nr. 2 str 187-192

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl