ROK 2018

Michał Mielimąka, J.S. Ogrodniczuk, D. Kealy, J. Cheek, A.S. Joyce. Narcissism and Interpersonal Problems among Psychiatric Outpatients: What Is the Role of Defensive Style? J. Nerv. Ment. Dis. 2018 : Vol. 206, nr 9, s. 711-715. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053235818&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=7dc52146fbc053dfcb71bec1b398df34 DOI: 10.1097/NMD.0000000000000871

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka, Jerzy Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Muldner-Nieckowski, Edyta Dembińska, Bogna Smiatek-Mazgaj, Paweł Rodziński. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 1, s. 115-127. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2018/115Cyranka_PsychiatrPol2018v52i1.pdf  DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Dembińska Edyta, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Aleksandrowicz, Psychoanalyse in Krakau. Eine Geschichte von mehr als hunders Jahren. In: Ewa Kobylinska-Dehe, Paweł Dybel, Ludger M. Hermanns, Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-judiechen Kluturkontext 1900-1939. Psychosozial-Verlag,, Giessen,   2018, s.215-224.

Michał Skalski, Mikolaj Przydacz, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Katarzyna Klasa, Wojciech Datka, Tomasz Golabek, Piotr Chlosta, Dominika Dudek. Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych. Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 114: 1–15 Published ahead of print 31 October 2018. www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704

Mikolaj Przydacz, Michał Skalski, Tomasz Golabek,  Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Agata Świerkosz, Dominika Dudek, Piotr Chlosta. Nykturia nie wpływa na nasilenie depresji u cierpiących na nią pacjentów, ale koreluje z zaburzeniami snu. Nocturia has no impact on depression severity in patients suffering from depression but correlates with sleep quality. Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 835–842 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89688

Joanna Mostowik, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Tadeusz Marian Ostrowski, Krzysztof Rutkowski. The intensity of anxiety, neurotic symptoms and perceived control among patients with neurotic and personality disorders. Arch. Psychiatr. Psychother. http://www.archivespp.pl/uploads/images/2018_20_1/33Mostowik_Archives_PP_1_2018.pdf  DOI: 10.12740/APP/80756

Jerzy W. Aleksandrowicz. Recenzja: Poznawanie pacjenta w psychoterapii ericksonowskiej. Warszawa: Zysk i ska, 2017, ss. 400. Psychoterapia 2018, nr 3, s. 81-82. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2018/81Recenzja_Psychoterapia_3_2018.pdf

Tomasz Witkowski Psychoterapia bez makijażu. Czy psychoterapia może szkodzić. Rozmowa z P. Prof. Jerzym Aleksandrowiczem. Warszawa 2018 s. 56 – 106.

Krystyna Rożnowska.  Antoni Kępiński Gra z czasem. Portret genialnego psychiatry. Prof. Jerzy Aleksandrowicz. Prof. Krzysztof Rutkowski.

Anna Citkowska-Kisielewska. Od Redakcji. Psychoterapia 2018: nr 3 (186): 3-4

Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? Int. J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? Int. J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672, bibliogr. 6 poz. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 2, s. 181-182. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2018/181OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i2.pdf DOI: 10.12740/PP/85341

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 3, s. 417-418. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2018/417OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i3.pdf DOI: 10.12740/PP/92239

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 4, s. 607-608. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2018/607OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i4.pdf DOI: 10.12740/PP/92246

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 1, s. 3-4. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2018/3OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i1.pdf DOI: 10.12740/PP/83685

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 953-954 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97351 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2018/953OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i6.pdf

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 779-780 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/96238 http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2018/779OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i5.pdf

Edyta Dembinska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, AnnaCitkowska-Kisielewska, Magdalena Zalewska, Anna Ostachowska,. The cortisol awakening response in anxiety and personality disorders and its changes after psychotherapy -- further observations Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

Edyta Dembinska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, AnnaCitkowska-Kisielewska, Magdalena Zalewska, Anna Ostachowska,. Disordered eating behaviors among patients with personality disorders – preliminary report. FOCUSING ON THE FUTURE 28.11- 1.12, 2018 Berlin DGPPN KONGRESS.

Michał Mielimąka: Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. VII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu", Zakopane, 4-6 października 2018

Michał Mielimąka: Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu zaburzeń nastroju. XXIII konferencja szkoleniowo-naukowa z cyklu Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych – Nastroje, emocje, umysł – pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego. Zakopane, 2–3 marca 2018

Michal Mielimaka,Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,  Jerzy Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska, MagdalenaZalewska. Coping responses and self-efficacy of patients treated with group psychotherapy for neurotic and personality disorders Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembinska, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, Anna Citkowska-Kisielewska, Anna Ostachowska, Magdalena Zalewska. Hyperprolactinemia phenomenon among patients with neurotic and personality disorders and prolactin level changes after psychotherapy - further observations  Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.


ROK 2017

Dembińska E, Rutkowski K. Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą. Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 763–776. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144

Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski: Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1107–1120.

Rodziński P., Rutkowski K., Murzyn A., Sobański J.A., Cyranka K., Dembińska E., Grządziel K., Klasa K., Mielimąka M., Muldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B,. Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych. Changes in intensity of neurotic symptoms associated with reduction of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders Psychiatr. Pol. 2017; 51(3):531-548.

Rodziński P., Rutkowski K., Ostachowska A., Progresja myśli samobójczych do zachowań samobójczych w świetle wybranych modeli suicydologicznych, Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 515–530. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2017/515Rodzinski_PsychiatrPol2017v51i3.pdf

Rutkowski K, Dembińska E. Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 561–573. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473

Rutkowski K, Dembińska E. Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 2. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 575–588. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64893

W. W. Koczkodaj T. Kakiashvili A. Szymańska J. Montero-Marin R. Araya J. Garcia-Campayo K. Rutkowski D. Strzałka. How to reduce the number of rating scale items without predictability loss? Scientometrics May 2017, Volume 111, Issue 2, pp 581–593 First Online: 16 February 2017. https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2283-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst#authorsandaffiliations

Przydacz M., Gołąbek T., Sobański J.A., Jaworska K., Skalski M., Świerkosz A., Dudek P., Sobieraj D., Dudek D., Chłosta P. Percepcja objawów z dolnego odcinka dróg moczowych (Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) przez lekarzy psychiatrów. Perception of Lower Urinary Tract Symptoms by psychiatrists in mentally affected patients. Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 963–978. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74365

Aleksandrowicz J.W. Dwa oblicza psychoterapii. Rozdział w książce S. 165-178  Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Redakcja naukowa: Danielewicz D., Rola J. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2017.

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6), w druku. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/77951

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 789-790. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76509

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 595-596. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75519

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 393-394. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74146

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 165-166. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70477

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 3-5. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68707

Charakter z rysą. Z prof. Krzysztofem Rutkowskim rozmawiała Krystyna Rożnowska. Charaktery, 2017 11 (250) 66-70

Są pacjenci, którzy od razu stają do walki. To ci z dojrzałą głową. Z prof. Krzysztofem Rutkowskim rozmawiała Iwona Krzywda. Dziennik Polski, 2017 (LXXIII) 233 (22 283), 2017-10-6, C

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michal Mielimaka, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska: Resistance, defensiveness, auto-presentation in patients treated for neurotic and personality disorders with group psychodynamic psychotherapy - patterns of symptoms reporting. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th joint conference 20-22.09.2017, Oxford

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Cyranka K, Mielimąka M, Citkowska-Kisielewska A. The cortisol awakening response in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy. EUROPEAN PSYCHIATRY. 2017; 41, Supplement: S408-S408. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.340

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. Poziom kortyzolu w ślinie jako biologiczny wskaźnik zmiany w psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii 2017. Obcy. Inny. Taki sam. Kraków, 20-22 października 2017.

Dembińska E, Aleksandrowicz J, Rutkowski K. Psychoanaliza w Krakowie ponad 100 lat historii. I konferencja międzynarodowego projektu badawczego: Między nadzieją a rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939. Kraków11-13 maja 2017.

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. The cortisol awakening response in anxiety and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Jęda P, Rutkowski K. A role of psychotherapy in treatment of headaches accompanying anxiety, somatoform and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska: Coping strategies in patients treated with group psychotherapy for neurotic and personality disorders. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th joint conference 20-22.09.2017, Oxford

Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański J, Dembińska E, Citkowska-Kisielewska A. Trait and state anxiety in patients treated with intensive short-term group psychotherapy for neurotic and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska. Distribution and differentiation of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy. XVIII Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP), 19-22.04.2017 Florencja, Włochy

Lech Popiołek, Iwona Gawlik, Olga Siga, Anna Dzieża-Grudnik, Jolanta Walczewska, Krzysztof Rutkowski. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi dotyczącymi funkcjonowania psychicznego a obecnością powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 114. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

P. Rodzinski, A. Ostachowska, K. Cyranka, K. Rutkowski, E. Dembinska, J. Sobanski, A. Citkowska-Kisielewska, M. Mielimaka, Neurotic personality dysfunctions as factors predisposing for reacting with suicidal ideation to intensive psychotherapy, European Psychiatry , Volume 41 Supplement, S408 - S409. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.341

Rutkowski K, Dembinska E, Sobanski J, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A, Mielimaka M. Hyperprolactinemia phenomenon in neurotic and personality disorders and changes in prolactin level after the psychotherapy. EUROPEAN PSYCHIATRY. 2017; 41, Supplement: S260-S260. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.02.067

Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. Hyperprolactinemia phenomenon among patents with anxiety and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Joanna Franczyk-Glita, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobański, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka, Bogna Smiatek-Mazgaj, Łukasz Muldner-Nieckowski. Dysfunkcje seksualne u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 32. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

Bogna Smiatek-Mazgaj, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski. Postrzeganie związku: kochanie i bycie kochanym a obraz zaburzeń nerwicowych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 128. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E. Refleksje na temat wieloaspektowych ocen skuteczności psychoterapii. Teoria vs. praktyka. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii 2017. Obcy. Inny. Taki sam. Kraków, 20-22 października 2017.


ROK 2016

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Smiatek-Mazgaj B., Klasa K., Dembińska E.,  Muldner-Nieckowski Ł., Rodziński P., 2016, Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości - MMPI-2. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders - MMPI-2. Psychiatr. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 105-126.

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Klasa K., Muldner-Nieckowski Ł., Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B., Rodziński P. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr. Pol. 2016 : Online first. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Cyranka_PsychiatrPolOnlineFirstNr16.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M. Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza MMPI-2 w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.Applicability of Polish adaptation of MMPI-2 questionnaire in diagnosis and monitoring of psychotherapy effectiveness of patients with neurotic and personality disorders. Psychoterapia 2016, nr 2, s. 111-122. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_2_2016/111Cyranka_Psychoterapia_2_2016.pdf

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Smiatek-Mazgaj B., Klasa K., Dembińska E.,  Muldner-Nieckowski Ł., Rodziński P. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości - MMPI-2. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders - MMPI-2. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 105-126. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/105Cyranka_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/38438

Dziwota K., Dudek A., Szpak A., Ludwikowska K., Kowalski D., Drabarek Ł., Dziwota E., Olajossy M. (2016). Value preferences in individuals with low and high self-esteem. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(2), 97-106.

Rutkowski K., Dembińska E., Walczewska J. Effect of trauma onset on personality traits of politically persecuted victims. BMC Psychiatry. 2016 : Vol. 16, art. no 148, il., bibliogr. 31 poz., abstr. e-ISSN: 1471-244X http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-0853-2  DOI: 10.1186/s12888-016-0853-2

Sobański JA., Popiołek Ł., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Muldner-Nieckowski Ł, 2016, Osobowość nerwicowa a objawy pseudokardiologiczne u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004-2014. Neurotic personality and pseudo-cardiac symptoms in a day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014. Psychiatria Polska. T. 50, nr 1, s. 213-246.

Sobański JA., Skalski M, Gołąbek T., Świerkosz, Przydacz M., Klasa K, Rutkowski K., Dembińska E.,  Mielimąka M., Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D., 2016, Występowanie wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Occurrence of selected lower urinary tract symptoms in patients of a day hospital for neurotic disorders. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 45 1-25. Published ahead of print 16 July, 2016.  DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61109

Skalski M., Sobański JA., Gołąbek T., Świerkosz A., Klasa K., Przydacz M, Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D. Związki wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego z kontekstem biografii pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Associations of selected lower urinary tract symptomswith biographical context in patients of a day hospitalfor neurotic disorders. Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1207–1234 www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61583

Smiatek-Mazgaj B., Sobański JA., Rutkowski K., Klasa K., Dembińska E., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K., Mielimąka M. 2016, Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood. Psychiatr. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 77-93.

Dziwota E., Żmuda D., Dubiel R., Dziwota K., Markiewicz R., Makara-Studzińska M., Olajossy, M. (2016). On the border of deep spirituality and psychosis... A case study. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(3), 183-197.

Müldner-Nieckowski Ł. Psychologiczne funkcje nałogowych zachowań seksualnych. Świat Probl. 2016 : R. 24, nr 7, s. 43-44, il. p-ISSN: 1230-6592 http://www.swiatproblemow.pl/

Muldner-Nieckowski Ł. Zaburzenia orgazmu a stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Psychiatr. Dypl. 2016 : T. 13, nr 1, s. 29-35, il., bibliogr. 20 poz. p-ISSN: 1732-1190 http://www.podyplomie.pl/

Aleksandrowicz JA. Z perspektywy psychoterapeuty. Lęki współczesnych mężczyzn. Psychiatria pod krawatem. Rozd. 12. S. 243 – 268 http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13725/tytul/psychiatria-pod-krawatem-dudek-rymaszewska-medical-education),

Dembińska E., Rutkowski K. List do Redakcji. Kiedy i gdzie urodziła się dr Ludwika Karpińska-Woyczyńska? Letter to the Editor. When and where was Ludwika Karpińska-Woyczyńska born? Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 891–893 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl http://dx.doi.org/10.12740/PP/64102

Dziwota E., Dziwota K., Olajossy M. (2016). A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(2), 195-200.

Mielimąka M., Cyranka K. List do Redakcji. Wokół opętania. Letter to Editor. Possession-unraveled. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 289-292. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/289MIelimaka_PsychiatrPol2016v50i1.pdf

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 3-4, http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/3OdRedakcji_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/ 60821

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 2, s. 307-308. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2016/307Editorial_PsychiatrPol2016v50i2.pdf DOI: 10.12740/PP/62553

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 3, s. 483-484, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2016/483Editorial_PsychiatrPol2016v50i3.pdf DOI: 10.12740/PP/63177

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Editorial.Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 4, s. 675-676. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2016/675OdRedakcji_PsychiatrPol2016v50i4.pdf DOI: 10.12740/PP/64495

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 903-904, bibliogr. 10 poz. p-ISSN: 0033-2674

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2016/3OdRedakcjiEditorial_PsychiatrPol2016v50i5.pdf

Aleksandrowicz J. Czy psychoterapia pozwala zachować zdrowie Psychiczne. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 14

Aleksandrowicz J., Sobański JA., Klasa K., 2016, Questionnaires developed and used in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College in psychotherapy effectiveness research. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Aleksandrowicz J. Diagnoza w psychoterapii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”. 21 – 22, 05. 2016

Citkowska-Kisielewska A. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) i zaburzenia lękowe uogólnione (GAD) -podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 130.

Cyranka K., Mielimąka M., Rutkowski K., Jerzy-A. Sobański J.A., Skale zrestrukturyzowane MMPI-2: diagnostyka i monitorowanie psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 22

Cyranka K., Rutkowski K. Mielimąka M., Sobański J., Dembińska E., Klasa K., MMPI-2, KON-2006 i KO „O” w diagnosty i kwalifikacji do intensywnej grupowej psychoterapii psychodynamicznej. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016;  23

Cyranka K, Mielimaka M., Rutkowski K., Sobański J, Dembińska E. Changes of personality functioning and severity of symptoms in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016 r.

Dembinska E., Rutkowski K. Development of psychoanalysis in Poland before the World War I DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Dembinska E., Rutkowski K., Tokarz K., Sobanski J., Mielimaka M., Cyranka K., Citkowska-Kisielewska A. Patterns of cortisol awakening response in anxiety and personality disorders DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Dembińska E., Rutkowski K., Tokarz K. , Jerzy-A. Sobański JA., Mielimąka M., Cyranka K. Dobowy profil kortyzolu w ślinie w zaburzeniach lękowych i zaburzeniach osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 26

Dembińska E., Rutkowski K. Ludwika Karpińska-Woyczyńska „Polska pani filozof” 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 27

Dembińska E,, Rutkowski K., Tokarz K., Sobański J., Mielimaka M., Cyranka K. Patterns of salivary cortisol level in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Mielimąka M., Rutkowski K., Cyranka K., Sobański JA., Edyta Dembińska. Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. 45. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Jerzy Aleksandrowicz J., Cyranka K. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu zaburzeń psychicznych z odniesieniem do wyników najnowszych badań. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Możliwości zastosowania techniki hipnozy w leczeniu fobii specyficznych na podstawie przykładów klinicznych.  45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Rutkowski K., Cyranka K., Sobański JA., Dembińska E. Dynamika i zróżnicowanie objawów u chorych z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne.  Katowice, 16-18.06.2016; 75

Mielimaka M., Cyranka K, Rutkowski K., Sobański J, Dembińska E Perceived self-efficacy and coping strategies in patients treated for neurotic and personality disorders: Preliminary findings. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Mielimąka M., Cyranka K. Combining research and clinical practice in psychotherapy: problem, challenge, opportunity or necessity? 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, Sobański JA, Cyranka K, Mielimąka M, Dembińska E. Bezpośredni i pośredni związek lęku z dysfunkcjami seksualnymi i satysfakcją seksualną. Implikacje kliniczne. Konferencja "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego" 19 - 20.11.2016

Popiołek L., Gawlik I., Ostachowska A., Dzieża A. , Siga O., Walczewska J., Rutkowski K. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi a jakością snu u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 154.

Popiołek L., Gawlik I.,, Ostachowska A., Siga O., Dzieża A., Walczewska J., Różnice w zakresie osobowości oraz sposobów radzenia sobie ze stresem u mężczyzn i kobiet z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 155

Rutkowski K. Psychoterapia a New Age. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 93

Jęda P., Rutkowski K. A role of psychotherapy in treatment of headaches accompanying F4-F6 disorders. DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Rutkowski K., Dembinska E., Cyranka K., Sobanski JA., Mielimaka M., Citkowska-Kisielewska A. The prevalence of hyperprolactinemia among patients with neurotic and personality Disorders. DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Rutkowski K., Dembińska E., Karol de Beaurain – nieznany psychoanalityk znanego artysty. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 93

Rutkowski K., Dembińska E., Sobański JA., Mielimąka M., Cyranka K., Hiperprolaktynemia w przebiegu zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych i jej zmiany w czasie psychoterapii. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 94

Rutkowski K, Dembinska E. 100 años de investigación de los trastornos postraumáticos en la Facultad de Medicina de la Universidad Jagellónica de Cracovia (Polonia) 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. Long term effects of untreated childhood trauma in the group of former deportees. Results of MMPI-2. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. Post-traumatic disorders studies at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. “Jan Nelken (1878-1940) the first Polish Jungian analyst?  Jungian movement in Poland in the early twentieth century” XXth International Congress for Analytical Psychology August 28-September 2, 2016 Kyoto, Japan

Rutkowski Ł, Mielimaka M. Help for victims of the political persecution in the country of the origin - Polish experience 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K., Dembińska E., Cyranka K., Mielimąka M., Jerzy-A. Sobański JA., Hyperprolactinemia in neurotic and personality disorders and it's changes during the psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Rutkowski K., Research on consequences of trauma in victims of political persecution. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Klasa K., Sobański JA., Rutkowski K., Cyranka K., Dembińska E., Mielimąka M.  Ocena poziomu i zmian w zakresie kompetencji społecznych wśród pacjentów oddziału dziennego leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 56

Sobański JA., Klasa K., Skalski M, Gołąbek T., Świerkosz A., Przydacz M., Rutkowski K, Dembińska E., Mielimąka M, Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D., 2016, Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym w latach 2004-2014. Wystąpienie w sesji: Somatyczne następstwa zaburzeń psychicznych. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Katowice.

Sobański JA., Klasa K., Skalski M., Gołąbek T., Świerkosz A., Przydacz M., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K, Chłosta P-L., Dudek D. Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym w latach 2004-2014. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 103

Sobański JA., Katarzyna Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Cyranka K., Mielimąka M. Rozpoznania zaburzeń nerwicowych wg ICD-10 stawiane przez psychiatrów versus wybrane symptomy zgłaszane przez pacjentów w kwestionariuszach objawowych. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 103

Jęda P., Rutkowski K., Rola psychoterapii w leczeniu napięciowego bólu głowy. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 138

Szmuc Z., Rutkowski K. Zastosowanie wywiadu strukturalnego wg Otto Kernberga jako metody diagnozowania struktury osobowości przy kwalifikacji do psychoterapii -opis dwóch przypadków klinicznych. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 164

Mordawska J., Ostrowski TM, Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Jocz J, Krzątała-Klemiato K, Szmuc, Z, Psychologiczne korelaty perspektywy czasowej wśród pacjentów z objawami nerwicy – prezentacja projektu badawczego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”. 21 – 22, 05. 2016.

Dembińska E., Rutkowski R. Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej. Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 247-259. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/247Dembinska_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/39950

Dembińska E., Rutkowski K. Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą. Dr Jekels’ health resort in Bystra near Bielsko: the first treatment centre which adopted psychoanalysis in Poland Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 43 1–14 Published ahead of print 22 June, 2016 www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144

Rutkowski K., Dembińska D. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku. Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II - 1989 onwards. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 945-958. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rutkowski_PsychiatrPolOnlineFirstNr22.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/4365

Rutkowski K., Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku. Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 935-944. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rutkowski_PsychiatrPolOnlineFirstNr21.pdf  DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/41232

Rutkowski K., Dembińska E.  Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1 Dr Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 1 Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 50 1–13 Published ahead of print 19 August, 2016 www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473


ROK 2015

Bomba J, Bierzyński K. Potrzeby i zasady stosowania superwizji psychoterapii. Expectation of Psychotherapy Supervision and Supervision Principles. Psychoterapia 2 (173) 2015 strony: 5 – 14

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K,Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rodziński P. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2. Psychiatria Polska ONLINE FIRST Nr 15. Epub ahead of print 25 March 2015. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/38438

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Psychiatria Polska ONLINE FIRST Nr 16. Epub ahead of print 30 March 2015. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Dembińska E, Rutkowski K. Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej (Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 20.
E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39950

Dembińska E, Rutkowski K. Ludwika Karpińska: „polska pani filozof” – zapomniana prekursorka polskiej psychoanalizy (Ludwika Karpińska, “Polish Lady Philosopher” – a forgotten forerunner of Polish psychoanalysis) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 27 E-pub ahead of print 30 July, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44946

Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Skuteczność intensywnej psychoterapii grupowej stosowanej w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatria Polska. 2015; 49(1): 29–48; DOI: 10.12740/PP/26093

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. „Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a występujące u nich przed rozpoczęciem hospitalizacji cechy osobowości nerwicowej.” Psychiatria Polska, 2015. 49(6) 1303-1321. Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015;DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/34108. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr13.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn A, Cyranka K, Grządziel K, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Mielimąka M. „Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a zgłaszane przez nich przed rozpoczęciem hospitalizacji objawy nerwicowe.” Psychiatria Polska, Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/32223. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr11.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Mielimąka M, Murzyn A, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Zmiany w profilu osobowości nerwicowej wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.” Psychiatria Polska, 2015 49(6) 1323-1341. Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/37308. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr14.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Murzyn A, Sobański JA, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.” Psychiatria Polska, Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/36294. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr12.pdf)

Rodziński P, Sobański JA, Rutkowski K, Cyranka K, Murzyn A, Dembińska E, Grządziel K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Skuteczność terapii w zakresie redukcji nasilenia i eliminacji myśli samobójczych na oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych” Psychiatria Polska, 2015; 49(3): 489–502 (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2015/489Rodzinski_PsychiatrPol2015v49i3.pdf)

Rutkowski K, Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 21 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232

Rutkowski E, Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 22 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659

Szupiany T, Pytko-Polończyk J,  Rutkowski K. Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu (Dental needs of psychiatric patient with eating disorders) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 7.Epub ahead of print 15 February 2015 DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/35269

Koczkodaj. W.W. Kakiashvili T. Montero-Marin J.·  Araya R.· Garcia-Campayo J. · Rutkowski K. · Szybowski  J.· Szymanska A. Article: An effective rating scale item reduction procedure http://www.researchgate.net/publication/276149563_An_effective_rating_scale_item_reduction_procedure

Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Mielimąka M. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości (Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 8.Epub ahead of print 25 March 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36296

Sobański JA, Cyranka K, Rodziński P, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych? Psychiatr Pol 2015; 49(6): 1343- 1351. E-pub ahead of print: Online First 2014 DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5

Sobański JA, Klasa K, Cyranka K, Mielimąka M, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K. Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. Effectiveness of intensive psychotherapy in a day hospital evaluated with Neurotic Personality Inventory KON-2006. Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1025–1041. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6

Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Popiołek L. The crossroads of gastroenterology and psychiatry – what benefits can psychiatry provide for treatment of patients suffering from gastric symptoms. Prz Gastroenterol 2015; 10 (4): 222–228 DOI: 10.5114/pg.2015.51213 http://www.termedia.pl/The-crossroads-of-gastroenterology-and-psychiatry-what-benefits-can-psychiatry-provide-for-the-treatment-of-patients-suffering-from-gastrointestinal-symptoms,41,25064,1,1.html

Sobański JA, Klasa K, Popiołek L, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Cyranka K, Łukasz Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Skargi pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi interesujące kardiologa. Kardiologia Polska. 2015. (w druku) DOI: 10.5603/KP.a2015.0099.

Simon W, Śliwka P, Sobański JA, Klasa K, Sala P, Żak W, Busath G, Lambert MJ. Dwupoziomowy ortogonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) – polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej. The orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) – The case of the Polish factorial normalization. Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1043–1070. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59064.

Müldner-Nieckowski Ł. Różne oblicza seksoholizmu. Rozpoczynanie terapii osób pochłoniętych nadmierną aktywnością seksualną. Świat Problemów 3, 2015.

Dudek D. Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Psychiatr Pol. 2015; 49(6):. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/pp/60548.

Cyranka K. Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015

Müldner-Nieckowski Ł. Związek lęku z objawami dysfunkcji seksualnych oraz zmiana ich nasilenia w wyniku psychoterapii. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015.

Rodziński P. Redukcja myśli samobójczych w toku intensywnej psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, behawioralnymi lub zaburzeniami osobowości. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015

Aleksandrowicz JW. Myths of the psychotherapy. The multiplicity of the theoretical approaches and its reliability proved by efficacy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 79.

Aleksandrowicz JW. Alternative concept of psychopathology of neurotic disorders and their adequate psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 100.

Cyranka K, Mielimaka M, Rutkowski K, Sobański JA, Dembinska E; Muldner-Nieckowski Ł. Changes of personality functioning in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 46 th Annual International Meeting 24-27. 06. 2015. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Book of abstracts: p. 172.

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Selected personality traits and their changes in the course of intensive psychodynamic group psychotherapy evaluated with the use of MMPI-II and STAI questionnaires. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 101.

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2.  13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. MMPI-2 restructured clinical scales in diagnosis and psychotherapy treatment monitoring.  13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria.

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy 13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Dembiñska E, Rutkowski K. Sanatorium in Bystra first institution in Poland applying psychoanalysis, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Dembinska E, Rutkowski K. Stability of posttraumatic and anxiety symptoms in chronic PTSD 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Dembiñska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobanski J, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimaka M. Patterns of salivary cortisol levels in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy, 12th World Congress of Biological Psychiatry – Ateny 14-18 czerwca 2015

Dembiñska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobanski J, Mielimaka M, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł. Cortisol awakening response in anxiety and personality disorders German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Dembiñska E, Klasa K, Sobanski J, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimaka M,  Muldner-Nieckowski Ł. Connections between extra familial socialization factors and selected phobic symptoms in neurotic patients German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Mielimąka M. Hypnosis in treatment of pain. Ból. 2015; 16 (nr specjalny): 46.

Mielimaka M, Cyranka K, RutkowskiK,  Sobanski JA, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of psychotherapy effectiveness Society for Psychotherapy Research 46 th Annual International Meeting 24-27. 06. 2015. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Book of abstracts: p. 173.

Mielimąka M, Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Critical reflection on contemporary diagnostic criteria from the perspective of differentiation and dynamics of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 101.

Parnicka A. · Piotrowicz K. · Mielimąka M. · Basista K. · Walczewska J. ·  Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T. Article: P-149: Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk? European geriatric medicine 09/2015; 6:S71. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30249-7

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway http://www.researchgate.net/publication/282313458_P149_Are_all_the_former_Siberian_deportees_with_posttraumatic_stress_disorder_patients_at_risk

Piotrowicz K. · Parnicka A. · Walczewska J. · Mielimaka M. · Basista K. · Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T.Article: P-150: Geriatric deficits among the elderly Polish deportees to the Soviet Union who suffer from posttraumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S72. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30250-3 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway

http://www.researchgate.net/publication/282418612_P150_Geriatric_deficits_among_the_elderly_Polish_deportees
_to_the_Soviet_Union_who_suffer_from_posttraumatic_stress_disorder

Parnicka A. · Piotrowicz K. · Walczewska J. · Mielimąka M. · Basista K.· Skalska A.· Rutkowski K.· Grodzicki T. Aticle: P-221: Frailty syndrome among older patients with post-traumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S90-S91. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30319-3

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway http://www.researchgate.net/publication/282451680_P221_Frailty_syndrome_among_older_patients_with_post-traumatic_stress_disorder

Ostachowska A , Popiołek L, Gawlik I , Walczewska J , Rutkowski K. The association between insomnia and arterial hypertension – literature review. DGPPN Congress 2015, Berlin 25-28 November

Ostachowska A, Popiołek L, Rutkowski K, Walczewska J. Somatoform complaints and psychiatric comorbidity in cardiology: explain the medically unexplained physical symptoms - a review. DGPPN Congress 2015, Berlin 25-28 November

Popiołek L, Gawlik I, Ostachowska A. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi, a obecnością powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. V Konferencja doktorantów UJ CM (28-29 maja 2015).  Plakat

Popiołek L, Gawlik I, Ostachowska A, Walczewska J, Rutkowski K. The association between personality traits and asymtpomatic organ damage in patients with arterial hypertension. DGPPN Congress 2015 (25-28 listopad 2015)

Popiołek L, Rutkowski K, Walczewska J, Ostachowska A. Coping with stress in people with and without asymptomatic organ damage associated with arterial hypertension. DGPPN Congress 2015 (25-28 listopada 2015). Plakat

Rutkowski K, Cyranka K, Mielimaka M, Sobanski J, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of personality functioning in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Rutkowski K, Dembinska E, Cyranka K, Sobanski J, Mielimaka M, Muldner-Nieckowski Ł. Hyperprolactinemia in neurotic and personality disorders, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Rutkowski K, Dembinska E, Tokarz K, Sobanski J, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimaka M. Salivary cortisol level as a biomarker in anxiety disorders, 12th World Congress of Biological Psychiatry – Ateny 14-18 czerwca 2015

Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Walczewska J, Mielimąka M. The use of MMPI-2 to study late sequelae of trauma. 13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Rutkowski K, Mielimaka M, Cyranka K, Sobanski J, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of psychotherapy effectiveness, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

 

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl