Address
Lenartowicza Street 14
31-138 Kraków
Fax
12 633 38 69

Acting Head of the Department
dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski, prof UJ

·  The experience of clinical work with patients is the basis for the research work carried out in the Department. The current mean number of points per worker, taking into account 2N, is 49.40.

·  Research projects, statutory and from foreign funds obtained through competitions (grant UNVFVT), as well as publications based on the results of the research in international journals, are constatnly carried out.

·  The Department employs 5 research assistances and 2 lecturers as well as 3 PhD students of the Jagiellonian University Medical College.

·  Teaching conducted in the Department of Psychotherapy Jagiellonian UniversityMedical College includes classes for students of medicine (psychiatry Part I - 4th year, Psychotherapy - 4th year), as well as for students of the Medical School for Foreigners and in other fields (rehabilitation).

·  In cooperation with MCKP UJ postgraduate studies (Basis of psychotherapy - 2 years, Specific problems of psychotherapy - 2 years) are realised, giving participants a basis for obtaining a certificate of psychotherapist of the Polish Psychiatric Association. In addition, course "Practical Psychotherapy" is implemented and internships for doctors in psychiatry and psychologists in clinical psychology are organised, as well as internships for candidates for psychotherapists.

·  There are also organized in cooperation with MCKP UJ, specialization courses in psychiatry: "Introduction to Psychotherapy", "Clinical application of psychotherapy", "Balint Group", attended by doctors from all over Polish. Last year the course "Clinical application of psychotherapy" won na tionwide tenderand was organized in cooperation with Centre of Postgraduate Education in Warsaw.

·  Quarterly "Psychotherapy" (list B of the Ministry of Higher Education, Index Copernicus) is published by the Department of Psychotherapy UJCM in co-operation with the Polish Psychiatric Association.

·  The Chair organizes scientific conferences national (ie. carried out in 2011 in cooperation with the Polish Psychiatric Association and the Polish Psychological Association) as well as international (24.10.2014 "100 years of psychotherapy and post-traumatic stress research in Krakow").

·  In 2015, 5 scientific  programs have been carried out, in 2008-2015 carried out a total of 13 projects were realised.

·  Department staff also work more broadly in favor of the University. For their work they were rewarded many times for example: Integralia Award 2014, Award. Prof. S. Leder (Polish Psychiatric Association).

·  The employees co-create and take a leading part in the prevention for mental health programs for employees and students of the Jagiellonian University and in the elaboration of standards for organizing learning support for students with mental disorders.

·  Special position in research and clinical activities, takes working with survivors of political persecution in Poland concerning the description of long-term sequelae of posttraumatic stress. The scope of this research study is a direct continuation of Krakow research by prof. Kępiński, and now especially for Siberians and former political prisoners of the Stalinist period. Appreciation of this activity resulted in the fact that this is the only unit in Poland accredited by the International Rehabilitation Council for Torture Victims in Copenhagen.

·  In 2014 an agreement was concluded on scientific cooperation with the University of Bonn - Clinic of Psychiatry and Psychotherapy

5th Joint UK & European SPR Chapters Conference 19-21 September 2019

http://sprconference.com/EU-UK-2019/

 

Honorary Patronage/Patronat Honorowy:         Ogranizację konferncji wspierają:

 

 

 

 

 

Wykład otwarty:

"Understanding and overcoming obstacles to better mental health among young men"

wygłosi

Profesor John Ogrodniczuk z University of British Columbia,

w Auditorium Maximum UJ (sala wykładowa duża)

19 września (czwartek) o godzinie 18:00.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Konferencje

Kurs "Psychoterapia praktyczna" - informacje dla osób odbywających staż

Kurs "Psychoterapia praktyczna" - organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii  UJ CM Adresowany jest do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje: lekarzy, psychologów, pedagogów oraz  studentów w ramach praktyk. Kurs zaliczany jest do zakresu stażu, wymaganego do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Istnieje możliwość realizowania kursu w systemie miesięcznym lub wielomiesięcznym (poprzez łączenie poszczególnych miesięcy).

Kurs daje możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia klinicznego jednak ten obszar ustalany jest odrębnie i zależy od indywidualnych kwalifikacji uczestnika, doświadczenia zawodowego, rodzaju zatrudnienia, momentu szkolenia itp.

 

Opłata za kurs wynosi 150zł/miesiąc.

 

Należy uprzednio:

- ustalić termin kursu (informacje pod numerem tel.: (12) 633 12 03 Katedra Psychoterapii UJ CM,                ul. Lenartowicza 14, 31- 138 Kraków),

- najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty - (informacje pod numerem tel.: (12) 424 72 91 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków) - www.mckp.cm-uj.krakow.pl /zakładka „kursy podyplomowe"/informacje o zapisach na kursy/kursy doskonalące  (formularz zgłoszeniowy z danymi do faktury, nr konta wraz z danymi do przelewu).

 

Informacje ogólne:

zajęcia w ramach kursu odbywają się w grupach:

- przedpołudniowych (od poniedziałku do piątku w łącznej liczbie 120 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane  w godz. 9.oo do 12.oo, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie)

lub

- popołudniowych (poniedziałek, środa, czwartek w łącznej liczbie 90 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane w godz. 17.oo do 21.oo, wtorki i piątki wg indywidualnego harmonogramu, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie).

- udział w Grupie Balinta – wydawane są odrębne dyplomy potwierdzające ilość zaliczonych godzin. Zaświadczenia są uznawane jako doświadczenie do certyfikatu oraz kurs do specjalizacji z psychiatrii.

 

 

Ponadto obowiązuje:

- udział w Grupie Balinta – w czwartki: w godz. 12.3o - 14.oo dla osób realizujących kurs przedpołudniowo, oraz udział w zebraniach oddziału przedpołudniowego – w piątki od godz. 13.oo  od około godz. 14.3o 

- udział w Grupie Balinta – w czwartki: w godz. 15.3o - 17.oo dla osób realizujących kurs popołudniowo, oraz udział w zebraniach oddziału popołudniowego – w poniedziałki od godz. 15.oo do około 16.3o.

- udział w zebraniach naukowych – w czwartki: w godz. 14.oo -15.oo oraz w zebraniu oddziałowym 15.oo – 15.15

- systematyczne podpisywanie się na liście obecności,

 

Rozpoczęcie kursu: 

Kursanci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Katedry Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, według poniższych zasad:

- przedpołudniowego o 8.3o (pierwszy dzień roboczy danego miesiąca),

- popołudniowego w poniedziałek, środę lub czwartek o 14.3o, (w zależności do tego, kiedy przypada pierwszy dzień miesiąca),

 

Odbiór dyplomu:

- 2-3 dni przed ukończeniem  kursu -  sekretariat Katedry Psychoterapii UJ CM (po zwróceniu identyfikatora),

- nieodebrane  dyplomy są przekazywane do MCKP UJ.

Contact

Department of Psychotherapy UJ CM

Lenartowicza Street 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl

Założyciel

Profesor Jerzy Witold Aleksandrowicz (ur. 7 lipca 1936 w Krakowie, zm. 17 października 2018) był założycielem i wieloletnim kierownikiem Katedry Psychoterapii UJ CM. Równocześnie kierował Zakładem Psychoterapii SU w Krakowie. Utworzył, a następnie w latach 1976-1992 kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Nerwic.

» Rozwiń...

Był wybitnym naukowcem, oddanym oraz bardzo wnikliwym lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą. W czasie swojej pracy zawodowej w sposób często bezkompromisowy i zdecydowany zabiegał o zapewnienie możliwie najlepszej opieki dla pacjentów cierpiących z powodu chorób i zaburzeń, w których zastosowanie psychoterapii wiązało się z możliwością uzyskania poprawy lub wyleczenia. Nieustannie i czynnie dbał o rozwój umiejętności i kompetencji zespołu, stawiając wysokie wymagania merytoryczne i etyczne. Jednocześnie pozostawał otwarty na polemikę, chętny do dyskusji akademickich i zaangażowany w pracę zespołu. Jego postawa była inspiracją dla wielu młodych osób, które dziś odnoszą liczne sukcesy w obszarze klinicznego zastosowania psychoterapii oraz prowadzenia badań naukowych i nauczania studentów. Wytrwała praca i nieustające zaangażowanie do ostatnich chwil życia na rzecz rozwoju i promocji zastosowania psychoterapii i hipnozy w leczeniu zaburzeń zdrowia pozostają drogowskazem dla wielu pracowników Katedry Psychoterapii UJ CM oraz dla szerokiego środowiska badaczy i klinicystów.