Informacje dla pacjentów

Bazę dydaktyczno-usługową Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum stanowi Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego. W skład Zakładu wchodzą Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych oraz Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych.

Zakład prowadzi intensywne, kompleksowe, oparte na psychoterapii grupowej leczenie dorosłych chorych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i zespołami behawioralnymi (głównie anoreksja i bulimia oraz zaburzenia seksualne). W oddziale dziennym pacjenci leczeni są przez pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel), w godzinach 8-14, a także po południu (16-21). Terapia ambulatoryjna (farmakoterapia i psychoterapia, indywidualna i grupowa) toczy się także w godzinach popołudniowych.

Contact

Department of Psychotherapy UJ CM

Lenartowicza Street 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl