Kurs "Psychoterapia praktyczna"

Kurs "Psychoterapia praktyczna" - organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii  UJ CM Adresowany jest do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje: lekarzy, psychologów, pedagogów oraz  studentów w ramach praktyk. Kurs zaliczany jest do zakresu stażu, wymaganego do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Istnieje możliwość realizowania kursu w systemie miesięcznym lub wielomiesięcznym (poprzez łączenie poszczególnych miesięcy).

Kurs daje możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia klinicznego jednak ten obszar ustalany jest odrębnie i zależy od indywidualnych kwalifikacji uczestnika, doświadczenia zawodowego, rodzaju zatrudnienia, etapu szkolenia itp.

 

Opłata za kurs wynosi 200zł/miesiąc.

 

Należy uprzednio:

- ustalić termin kursu (informacje pod numerem tel.: (12) 633 12 03 Katedra Psychoterapii UJ CM,                ul. Lenartowicza 14, 31- 138 Kraków),

- najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty - (informacje pod numerem tel.: (12) 3411908 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków) - www.mckp.cm-uj.krakow.pl /zakładka „kursy podyplomowe"/informacje o zapisach na kursy/kursy doskonalące  (formularz zgłoszeniowy z danymi do faktury, nr konta wraz z danymi do przelewu).

 

Informacje ogólne:

zajęcia w ramach kursu odbywają się w grupach:

- przedpołudniowych (od poniedziałku do piątku w łącznej liczbie 120 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane  w godz. 8.30 do 12.oo, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie)

lub

- popołudniowych (poniedziałek, środa, czwartek w łącznej liczbie 90 godz. w miesiącu - terapie grupowe są realizowane w godz. 16.45 do 19.15.oo, wtorki i piątki wg indywidualnego harmonogramu, sesje indywidualne, superwizje, zebrania i szkolenia w pozostałym czasie).

- udział w Grupie Balinta – wydawane są odrębne dyplomy potwierdzające ilość zaliczonych godzin. Zaświadczenia są uznawane jako doświadczenie do certyfikatu oraz kurs do specjalizacji z psychiatrii - kurs zawieszony do odwołania.

Ponadto obowiązuje:

- udział w zebraniach oddziału przedpołudniowego (dla osób realizujących kurs przedpołudniowo) – w czwartki od godz. 13.oo do około godz. 14.3o

- udział w zebraniach oddziału popołudniowego (dla osób realizujących kurs popołudniowo) – w poniedziałki od godz. 15.oo do około 16.3o

- udział w grupie Balinta w poniedziałki w godz. 13.30-15.00 (dla osób realizujących kurs przed i popołudniowo) - zawieszony do odwołnia.

- udział w zebraniach naukowych – w czwartki: w godz. 14.oo -15.oo - zawieszone do odwołania.

- systematyczne podpisywanie się na liście obecności,

- noszenie identyfikatora na terenie jednostki,

 Dla zainteresowanych możliwość:

- udziału w superwizji grupowej w każdą środę w godz. od.12.15 do 14.15

 

Rozpoczęcie kursu: 

Kursanci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Katedry Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, według poniższych zasad:

- przedpołudniowego o 8.0o (pierwszy dzień roboczy danego miesiąca),

- popołudniowego w: poniedziałek o 14.3o, środę o 16.oo, czwartek o 16,oo (w zależności do tego, kiedy przypada pierwszy dzień miesiąca),

 

Odbiór dyplomu:

- po zakończeniu kursu należy zwrócić identyfikator do sekretariatu Katedry Psychoterapii

- dyplomy są wystawiane na podstawie listy obecności (ilość godzin jest weryfikowana) oraz wysyłane przez MCKP UJ za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przy rejestracji adres

Contact

Department of Psychotherapy UJ CM

Lenartowicza Street 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl