Działalność naukowa 2020

Citkowska-Kisielewska A, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Dembińska E Obsessive-Compulsive Symptoms in Obsessive-Compulsive Disorder and in Generalized Anxiety Disorder: Occurrence and Correlations. J Psychiatr Pract. 2020 Mar;26(2):101-119. doi: 10.1097/PRA.0000000000000451. PMID: 32134883. 

Dembińska E., Rutkowski K., Sobański J., Mielimąka M., Citkowska-Kisielewska A., Klasa K., Konietzka M. Abnormal cortisol awakening responses in patients with neurotic and personality disorders admitted for psychotherapy in day hospital. Journal of Psychiatric Research Volume 130, November 2020, Pages 207-214 https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.06.024

Kaczmarska AD., Jęda P., Guśtak E., Mielimąka M., Rutkowski K. Potential Effect of Repetitive Hypnotic Inductions on Subjectively Rated Hypnotizability: A Brief Report. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS https://doi.org/10.1080/00207144.2020.1747939

ISSN: 0020-7144 (Print) 1744-5183 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/nhyp20

Mostowik J., Mielimąka M., Rutkowski K., Ostrowski T. Time in the Mental Health Context: Neurotic Symptomatology, Defense Mechanisms and the Perception of Time Perspective Among Patients Diagnosed With Neurotic and Personality Disorders – A Clinical Study. Psychological Reports. ONLINE FIRST, Published ahead of print 21 Dec 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0033294120978164

Przydacz M, Skalski M, Gołąbek T, Sobański J, Klasa K, Rajwa P, Zembrzuski M, Dudek D, Chłosta P. Correlation of urinary incontinence with depression severity of patients treated for depression. Central European Journal of Urology. 2020 : Vol. 73, nr 3, s. 321-327. p-ISSN: 2080-4806 e-ISSN: 2080-4873 Adres url: http://www.ceju.online/journal/2020/urinary-incontinence-depression-2060.php

Skalski M, Przydacz M, Sobański JA, Cyranka K, Klasa K, Datka W, Golabek T, Chlosta P,  Dudek D. Symptoms of overactive bladder (OAB) in patients treated for depressive disorders. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2020 : Vol. 22, nr 1, s. 40-48, p-ISSN: 1509-2046url: http://archivespp.pl/uploads/images/2020_22_1/40Skalski_Archives_PP_1_2020.pdf

Mielimąka M. Hipnoza w leczeniu uzależnień. Psychiatria po Dyplomie, 2 2020
https://podyplomie.pl/psychiatria/34265,hipnoza-w-leczeniu-uzaleznien

 

Rutkowski K. Jung podniósł pacjenta z kozetki. Teologia Polityczna Co Tydzień.

https://teologiapolityczna.pl/krzysztof-rutkowski-jung-podniosl-pacjenta-z-kozetki-1

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 1, s. 3-4. p-ISSN: 0033-2674 url: http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2020/3OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i1.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 2, s. 183-184, p-ISSN: 0033-2674. url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2020/183OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i2.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 3, s. 401-402, p-ISSN: 0033-2674 url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2020/401OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i3.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 4, s. 637-638, url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2020/637OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i4.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 5, s. 841-842, p-ISSN: 0033-2674 url: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2020/841OdRedakcji_PsychiatrPol2020v54i5.pdf

Dudek D, Sobański JA, Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatria Polska 2020 : Vol. 54, nr 6, (w druku)

Mielimąka M, Mostowik J, Wolińska A, Dembińska E, Sobański JA, Citkowska-Kisielewska A, Klasa K. Wybrane aspekty emocjonalności pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości leczonych czasowo w trybie zdalnym w okresie ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Forum Psychoterapeutów 16-17.10.2020

Mielimąka M, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Citkowska-Kisielewska A, Klasa K, Mostowik J, Jęda P. Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Forum Psychoterapeutów 16-17.10.2020

                                                           

Działalność naukowa 2019

Kuriata A., Borys E., Misiołek U., Gałczyński A., Runowska K., Krupa A., Cyranka K., Mielimąka M., Rutkowski K.: Choice of medical specialty and personality traits measured with the EPQ-R(S) in medical students and specialist doctors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy;  2019:21(2) s. 56-70

Citkowska-Kisielewska A, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Mielimąka M. Objawy lękowe w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniu lękowym uogólnionym [Anxiety symptoms in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 845–864 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105378

Klasa K, Sobański JA, Skalski M, Golabek T, Świerkosz A, Przydacz M, Dembińska E, Mielimąka M, Cyranka K, Dudek D, Chlosta PL, Rutkowski K. Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004–2014 [Neurotic personality and lower urinary tract symptoms in day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 915–938 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97835

Kuriata A, Borys E, Misiołek U, Gałczyński A, Runowska K, Krupa A, Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K. Choice of medical specialty and personality traits measured with the EPQ-R(S) in medical students and specialist doctors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2019; 2: 56–70 DOI: https://doi.org/10.12740/APP/109134

Popiołek L., Dzieża-Grudnik A., Siga O., Popiołek I., Moląg M., Królczyk J., Grodzicki T., Walczewska J., Rutkowski K. Coping with stress and hypertension-mediated organ damage. Archives of Psychiatry and Psychotherapy Online First Nr 1: 1-10. DOI: 10.12740/APP/108666.

Popiołek L., Siga O., Dzieża-Grudnik A., Popiołek I., Moląg M., Królczyk J., Grodzicki T., Walczewska J., Rutkowsk K. Cechy osobowości a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego. Psychiatria Polska. 2019; 53(5): 1003–1020.

Popiołek L., Gawlik I., Siga O., Dzieża-Grudnik A., Moląg M., Rodziński P., Grodzicki T., Walczewska J., Rutkowski K. Poczucie koherencji a powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego. Psychiatria Polska. 2019; 53(5): 1021–1036.

Rodziński P, Ostachowska A, Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Citkowska-Kisielewska A, Dembińska E, Mielimąka M. Nerwicowe cechy osobowości i związane z nimi dysfunkcjonalne postawy pacjentów jako czynniki predysponujące do wystąpienia myśli samobójczych pod koniec intensywnej psychoterapii [Neurotic personality traits and associated dysfunctional attitudes as factors predisposing patients to suicidal ideations at the end of intensive psychotherapy] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 883–899 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89795

Skalski M, Przydacz M, Sobański JA, Cyranka K, Klasa K, Datka W, Golabek T, Chlosta P, Dudek D. Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych [Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 939–953 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704

Skalski M, Przydacz M, Sobański JA, Cyranka K, Klasa K, Datka W, Golabek T, Chlosta P, Dudek D. Symptoms of overactive bladder (OAB) in patients treated for depressive disorders Archives of Psychiatry and Psychotherapy Online First Nr 2: 1–9 Published ahead of print 14 August 2019 DOI: https://doi.org/10.12740/APP/111340

Bomba J, Cyranka K, Sobański JA. Psychiatrist and psychotherapist. An attempt to summarize work of Aleksandrowicz JW. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2019; 4: 7–15 DOI: 10.12740/APP/113126

Katarzyna Kachel - wywiad z dr Michałem Mielimąką: Hipnoza, czyli dlaczego rozbieramy się na scenie. Dziennik Polski (okładka). 1 luty 2019, nr 27/73 (22 682); s. 10-11 (magazyn)

Dorota Romanowska: Ukryte moce mózgu – siła sugestii. Newsweek 48/2019, s. 92-95; tekst opracowany na podstawie wywiadu i konsultacji z ekspertem dr Michałem Mielimąką

Mielimąka M. Komentarz do artykułu: Aktywując siłę świadomości. Lucyna Krysiak rozmowa z Claude’em Virotem. Gazeta Lekarska. 12/2019-1/2020 S.58-59.

Rutkowski K. Wychowani do agresji. Psychologia w szkole. Pomoc dla Geniuszy. Nr 4 (57)/2019 ISSN 1731-836X . 54-59.

Rutkowski K., Mielimąka M. O fenomenach zachodzących w toku psychoterapii. ALMA MATER grudzień 2019 – styczeń 2020 nr 213-214. S. 106-107

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): ???-??? DOI: https://doi.org/10.12740/PP/?????

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 973-974 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113271

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 719-720 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111823

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(3): 493-494 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109142

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 219-220 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105475

Dudek D, Sobański JA., Klasa K. Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 3-4 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/103875

Citkowska-Kisielewska A., Rutkowski K., Mielimaka M., Sobanski J.A., Dembinska E. Obsessive-compulsive symptoms and personality traits in patients with diagnosis of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Generalized Anxiety Disorder (GAD). Society for Psychotherapy Research 5th joint European & UK Chapters conference 19 – 21 September 2019 Jagiellonian University, Krakow

                                                           

Działalność naukowa 2018

Michał Mielimąka, J.S. Ogrodniczuk, D. Kealy, J. Cheek, A.S. Joyce. Narcissism and Interpersonal Problems among Psychiatric Outpatients: What Is the Role of Defensive Style? J. Nerv. Ment. Dis. 2018 : Vol. 206, nr 9, s. 711-715. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053235818&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=7dc52146fbc053dfcb71bec1b398df34 DOI: 10.1097/NMD.0000000000000871

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka, Jerzy Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Muldner-Nieckowski, Edyta Dembińska, Bogna Smiatek-Mazgaj, Paweł Rodziński. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 1, s. 115-127. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2018/115Cyranka_PsychiatrPol2018v52i1.pdf  DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Dembińska Edyta, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Aleksandrowicz, Psychoanalyse in Krakau. Eine Geschichte von mehr als hunders Jahren. In: Ewa Kobylinska-Dehe, Paweł Dybel, Ludger M. Hermanns, Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-judiechen Kluturkontext 1900-1939. Psychosozial-Verlag,, Giessen,   2018, s.215-224.

Michał Skalski, Mikolaj Przydacz, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Katarzyna Klasa, Wojciech Datka, Tomasz Golabek, Piotr Chlosta, Dominika Dudek. Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych. Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 114: 1–15 Published ahead of print 31 October 2018. www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704

Mikolaj Przydacz, Michał Skalski, Tomasz Golabek,  Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Agata Świerkosz, Dominika Dudek, Piotr Chlosta. Nykturia nie wpływa na nasilenie depresji u cierpiących na nią pacjentów, ale koreluje z zaburzeniami snu. Nocturia has no impact on depression severity in patients suffering from depression but correlates with sleep quality. Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 835–842 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89688

Joanna Mostowik, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Tadeusz Marian Ostrowski, Krzysztof Rutkowski. The intensity of anxiety, neurotic symptoms and perceived control among patients with neurotic and personality disorders. Arch. Psychiatr. Psychother. http://www.archivespp.pl/uploads/images/2018_20_1/33Mostowik_Archives_PP_1_2018.pdf  DOI: 10.12740/APP/80756

Jerzy W. Aleksandrowicz. Recenzja: Poznawanie pacjenta w psychoterapii ericksonowskiej. Warszawa: Zysk i ska, 2017, ss. 400. Psychoterapia 2018, nr 3, s. 81-82. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2018/81Recenzja_Psychoterapia_3_2018.pdf

Tomasz Witkowski Psychoterapia bez makijażu. Czy psychoterapia może szkodzić. Rozmowa z P. Prof. Jerzym Aleksandrowiczem. Warszawa 2018 s. 56 – 106.

Krystyna Rożnowska.  Antoni Kępiński Gra z czasem. Portret genialnego psychiatry. Prof. Jerzy Aleksandrowicz. Prof. Krzysztof Rutkowski.

Anna Citkowska-Kisielewska. Od Redakcji. Psychoterapia 2018: nr 3 (186): 3-4

Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? Int. J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? Int. J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672, bibliogr. 6 poz. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 2, s. 181-182. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2018/181OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i2.pdf DOI: 10.12740/PP/85341

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 3, s. 417-418. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2018/417OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i3.pdf DOI: 10.12740/PP/92239

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 4, s. 607-608. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2018/607OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i4.pdf DOI: 10.12740/PP/92246

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 1, s. 3-4. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2018/3OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i1.pdf DOI: 10.12740/PP/83685

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 953-954 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97351 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2018/953OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i6.pdf

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Od Redakcji [Editorial] Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 779-780 DOI: https://doi.org/10.12740/PP/96238 http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2018/779OdRedakcji_PsychiatrPol2018v52i5.pdf

Edyta Dembinska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, AnnaCitkowska-Kisielewska, Magdalena Zalewska, Anna Ostachowska,. The cortisol awakening response in anxiety and personality disorders and its changes after psychotherapy -- further observations Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

Edyta Dembinska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, AnnaCitkowska-Kisielewska, Magdalena Zalewska, Anna Ostachowska,. Disordered eating behaviors among patients with personality disorders – preliminary report. FOCUSING ON THE FUTURE 28.11- 1.12, 2018 Berlin DGPPN KONGRESS.

Michał Mielimąka: Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. VII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu", Zakopane, 4-6 października 2018

Michał Mielimąka: Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu zaburzeń nastroju. XXIII konferencja szkoleniowo-naukowa z cyklu Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych – Nastroje, emocje, umysł – pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego. Zakopane, 2–3 marca 2018

Michal Mielimaka,Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,  Jerzy Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska, MagdalenaZalewska. Coping responses and self-efficacy of patients treated with group psychotherapy for neurotic and personality disorders Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembinska, Jerzy Sobanski, Michal Mielimaka, Anna Citkowska-Kisielewska, Anna Ostachowska, Magdalena Zalewska. Hyperprolactinemia phenomenon among patients with neurotic and personality disorders and prolactin level changes after psychotherapy - further observations  Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherland, June 27-30, 2018 s.18 – 19.

                                                           

Działalność naukowa 2017

Dembińska E, Rutkowski K. Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą. Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 763–776. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144

Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski: Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1107–1120.

Rodziński P., Rutkowski K., Murzyn A., Sobański J.A., Cyranka K., Dembińska E., Grządziel K., Klasa K., Mielimąka M., Muldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B,. Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych. Changes in intensity of neurotic symptoms associated with reduction of suicidal ideation in patients who underwent psychotherapy in the day hospital for the treatment of neurotic and behavioral disorders Psychiatr. Pol. 2017; 51(3):531-548.

Rodziński P., Rutkowski K., Ostachowska A., Progresja myśli samobójczych do zachowań samobójczych w świetle wybranych modeli suicydologicznych, Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 515–530. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2017/515Rodzinski_PsychiatrPol2017v51i3.pdf

Rutkowski K, Dembińska E. Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 561–573. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473

Rutkowski K, Dembińska E. Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 2. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 575–588. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64893

W. W. Koczkodaj T. Kakiashvili A. Szymańska J. Montero-Marin R. Araya J. Garcia-Campayo K. Rutkowski D. Strzałka. How to reduce the number of rating scale items without predictability loss? Scientometrics May 2017, Volume 111, Issue 2, pp 581–593 First Online: 16 February 2017. https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2283-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst#authorsandaffiliations

Przydacz M., Gołąbek T., Sobański J.A., Jaworska K., Skalski M., Świerkosz A., Dudek P., Sobieraj D., Dudek D., Chłosta P. Percepcja objawów z dolnego odcinka dróg moczowych (Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) przez lekarzy psychiatrów. Perception of Lower Urinary Tract Symptoms by psychiatrists in mentally affected patients. Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 963–978. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74365

Aleksandrowicz J.W. Dwa oblicza psychoterapii. Rozdział w książce S. 165-178  Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Redakcja naukowa: Danielewicz D., Rola J. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2017.

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6), w druku. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/77951

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(5): 789-790. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76509

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 595-596. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75519

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 393-394. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74146

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 165-166. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70477

Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 3-5. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68707

Charakter z rysą. Z prof. Krzysztofem Rutkowskim rozmawiała Krystyna Rożnowska. Charaktery, 2017 11 (250) 66-70

Są pacjenci, którzy od razu stają do walki. To ci z dojrzałą głową. Z prof. Krzysztofem Rutkowskim rozmawiała Iwona Krzywda. Dziennik Polski, 2017 (LXXIII) 233 (22 283), 2017-10-6, C

Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michal Mielimaka, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska: Resistance, defensiveness, auto-presentation in patients treated for neurotic and personality disorders with group psychodynamic psychotherapy - patterns of symptoms reporting. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th joint conference 20-22.09.2017, Oxford

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Cyranka K, Mielimąka M, Citkowska-Kisielewska A. The cortisol awakening response in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy. EUROPEAN PSYCHIATRY. 2017; 41, Supplement: S408-S408. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.340

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. Poziom kortyzolu w ślinie jako biologiczny wskaźnik zmiany w psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii 2017. Obcy. Inny. Taki sam. Kraków, 20-22 października 2017.

Dembińska E, Aleksandrowicz J, Rutkowski K. Psychoanaliza w Krakowie ponad 100 lat historii. I konferencja międzynarodowego projektu badawczego: Między nadzieją a rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939. Kraków11-13 maja 2017.

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. The cortisol awakening response in anxiety and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Jęda P, Rutkowski K. A role of psychotherapy in treatment of headaches accompanying anxiety, somatoform and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska, Anna Citkowska-Kisielewska: Coping strategies in patients treated with group psychotherapy for neurotic and personality disorders. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th joint conference 20-22.09.2017, Oxford

Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański J, Dembińska E, Citkowska-Kisielewska A. Trait and state anxiety in patients treated with intensive short-term group psychotherapy for neurotic and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobanski, Edyta Dembinska. Distribution and differentiation of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy. XVIII Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP), 19-22.04.2017 Florencja, Włochy

Lech Popiołek, Iwona Gawlik, Olga Siga, Anna Dzieża-Grudnik, Jolanta Walczewska, Krzysztof Rutkowski. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi dotyczącymi funkcjonowania psychicznego a obecnością powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 114. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

P. Rodzinski, A. Ostachowska, K. Cyranka, K. Rutkowski, E. Dembinska, J. Sobanski, A. Citkowska-Kisielewska, M. Mielimaka, Neurotic personality dysfunctions as factors predisposing for reacting with suicidal ideation to intensive psychotherapy, European Psychiatry , Volume 41 Supplement, S408 - S409. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.341

Rutkowski K, Dembinska E, Sobanski J, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A, Mielimaka M. Hyperprolactinemia phenomenon in neurotic and personality disorders and changes in prolactin level after the psychotherapy. EUROPEAN PSYCHIATRY. 2017; 41, Supplement: S260-S260. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.02.067

Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Mielimąka M, Cyranka K, Citkowska-Kisielewska A. Hyperprolactinemia phenomenon among patents with anxiety and personality disorders. WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Joanna Franczyk-Glita, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Sobański, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka, Bogna Smiatek-Mazgaj, Łukasz Muldner-Nieckowski. Dysfunkcje seksualne u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 32. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

Bogna Smiatek-Mazgaj, Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski. Postrzeganie związku: kochanie i bycie kochanym a obraz zaburzeń nerwicowych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2017, nr 1, s. 128. VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27 maja 2017 roku. p-ISSN: 2082-3827 www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ ZN+scisle+14+1+2017+collegium+medicum/1fffc40c-83f7-42ca-a5c0-4cb59c108287

Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E. Refleksje na temat wieloaspektowych ocen skuteczności psychoterapii. Teoria vs. praktyka. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii 2017. Obcy. Inny. Taki sam. Kraków, 20-22 października 2017.

Działalność naukowa 2016

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Smiatek-Mazgaj B., Klasa K., Dembińska E.,  Muldner-Nieckowski Ł., Rodziński P., 2016, Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości - MMPI-2. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders - MMPI-2. Psychiatr. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 105-126.

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Klasa K., Muldner-Nieckowski Ł., Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B., Rodziński P. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr. Pol. 2016 : Online first. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Cyranka_PsychiatrPolOnlineFirstNr16.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M. Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza MMPI-2 w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.Applicability of Polish adaptation of MMPI-2 questionnaire in diagnosis and monitoring of psychotherapy effectiveness of patients with neurotic and personality disorders. Psychoterapia 2016, nr 2, s. 111-122. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_2_2016/111Cyranka_Psychoterapia_2_2016.pdf

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Smiatek-Mazgaj B., Klasa K., Dembińska E.,  Muldner-Nieckowski Ł., Rodziński P. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości - MMPI-2. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders - MMPI-2. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 105-126. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/105Cyranka_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/38438

Dziwota K., Dudek A., Szpak A., Ludwikowska K., Kowalski D., Drabarek Ł., Dziwota E., Olajossy M. (2016). Value preferences in individuals with low and high self-esteem. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(2), 97-106.

Rutkowski K., Dembińska E., Walczewska J. Effect of trauma onset on personality traits of politically persecuted victims. BMC Psychiatry. 2016 : Vol. 16, art. no 148, il., bibliogr. 31 poz., abstr. e-ISSN: 1471-244X http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-0853-2  DOI: 10.1186/s12888-016-0853-2

Sobański JA., Popiołek Ł., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Muldner-Nieckowski Ł, 2016, Osobowość nerwicowa a objawy pseudokardiologiczne u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004-2014. Neurotic personality and pseudo-cardiac symptoms in a day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014. Psychiatria Polska. T. 50, nr 1, s. 213-246.

Sobański JA., Skalski M, Gołąbek T., Świerkosz, Przydacz M., Klasa K, Rutkowski K., Dembińska E.,  Mielimąka M., Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D., 2016, Występowanie wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Occurrence of selected lower urinary tract symptoms in patients of a day hospital for neurotic disorders. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 45 1-25. Published ahead of print 16 July, 2016.  DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61109

Skalski M., Sobański JA., Gołąbek T., Świerkosz A., Klasa K., Przydacz M, Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D. Związki wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego z kontekstem biografii pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Associations of selected lower urinary tract symptomswith biographical context in patients of a day hospitalfor neurotic disorders. Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1207–1234 www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61583

Smiatek-Mazgaj B., Sobański JA., Rutkowski K., Klasa K., Dembińska E., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K., Mielimąka M. 2016, Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood. Psychiatr. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 77-93.

Dziwota E., Żmuda D., Dubiel R., Dziwota K., Markiewicz R., Makara-Studzińska M., Olajossy, M. (2016). On the border of deep spirituality and psychosis... A case study. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(3), 183-197.

Müldner-Nieckowski Ł. Psychologiczne funkcje nałogowych zachowań seksualnych. Świat Probl. 2016 : R. 24, nr 7, s. 43-44, il. p-ISSN: 1230-6592 http://www.swiatproblemow.pl/

Muldner-Nieckowski Ł. Zaburzenia orgazmu a stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Psychiatr. Dypl. 2016 : T. 13, nr 1, s. 29-35, il., bibliogr. 20 poz. p-ISSN: 1732-1190 http://www.podyplomie.pl/

Aleksandrowicz JA. Z perspektywy psychoterapeuty. Lęki współczesnych mężczyzn. Psychiatria pod krawatem. Rozd. 12. S. 243 – 268 http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13725/tytul/psychiatria-pod-krawatem-dudek-rymaszewska-medical-education),

Dembińska E., Rutkowski K. List do Redakcji. Kiedy i gdzie urodziła się dr Ludwika Karpińska-Woyczyńska? Letter to the Editor. When and where was Ludwika Karpińska-Woyczyńska born? Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 891–893 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl http://dx.doi.org/10.12740/PP/64102

Dziwota E., Dziwota K., Olajossy M. (2016). A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(2), 195-200.

Mielimąka M., Cyranka K. List do Redakcji. Wokół opętania. Letter to Editor. Possession-unraveled. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 289-292. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/289MIelimaka_PsychiatrPol2016v50i1.pdf

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 3-4, http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/3OdRedakcji_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/ 60821

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 2, s. 307-308. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2016/307Editorial_PsychiatrPol2016v50i2.pdf DOI: 10.12740/PP/62553

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 3, s. 483-484, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2016/483Editorial_PsychiatrPol2016v50i3.pdf DOI: 10.12740/PP/63177

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Editorial.Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 4, s. 675-676. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2016/675OdRedakcji_PsychiatrPol2016v50i4.pdf DOI: 10.12740/PP/64495

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 903-904, bibliogr. 10 poz. p-ISSN: 0033-2674

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2016/3OdRedakcjiEditorial_PsychiatrPol2016v50i5.pdf

Aleksandrowicz J. Czy psychoterapia pozwala zachować zdrowie Psychiczne. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 14

Aleksandrowicz J., Sobański JA., Klasa K., 2016, Questionnaires developed and used in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College in psychotherapy effectiveness research. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Aleksandrowicz J. Diagnoza w psychoterapii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”. 21 – 22, 05. 2016

Citkowska-Kisielewska A. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) i zaburzenia lękowe uogólnione (GAD) -podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 130.

Cyranka K., Mielimąka M., Rutkowski K., Jerzy-A. Sobański J.A., Skale zrestrukturyzowane MMPI-2: diagnostyka i monitorowanie psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 22

Cyranka K., Rutkowski K. Mielimąka M., Sobański J., Dembińska E., Klasa K., MMPI-2, KON-2006 i KO „O” w diagnosty i kwalifikacji do intensywnej grupowej psychoterapii psychodynamicznej. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016;  23

Cyranka K, Mielimaka M., Rutkowski K., Sobański J, Dembińska E. Changes of personality functioning and severity of symptoms in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016 r.

Dembinska E., Rutkowski K. Development of psychoanalysis in Poland before the World War I DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Dembinska E., Rutkowski K., Tokarz K., Sobanski J., Mielimaka M., Cyranka K., Citkowska-Kisielewska A. Patterns of cortisol awakening response in anxiety and personality disorders DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Dembińska E., Rutkowski K., Tokarz K. , Jerzy-A. Sobański JA., Mielimąka M., Cyranka K. Dobowy profil kortyzolu w ślinie w zaburzeniach lękowych i zaburzeniach osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 26

Dembińska E., Rutkowski K. Ludwika Karpińska-Woyczyńska „Polska pani filozof” 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 27

Dembińska E,, Rutkowski K., Tokarz K., Sobański J., Mielimaka M., Cyranka K. Patterns of salivary cortisol level in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Mielimąka M., Rutkowski K., Cyranka K., Sobański JA., Edyta Dembińska. Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. 45. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Jerzy Aleksandrowicz J., Cyranka K. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu zaburzeń psychicznych z odniesieniem do wyników najnowszych badań. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Możliwości zastosowania techniki hipnozy w leczeniu fobii specyficznych na podstawie przykładów klinicznych.  45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Rutkowski K., Cyranka K., Sobański JA., Dembińska E. Dynamika i zróżnicowanie objawów u chorych z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne.  Katowice, 16-18.06.2016; 75

Mielimaka M., Cyranka K, Rutkowski K., Sobański J, Dembińska E Perceived self-efficacy and coping strategies in patients treated for neurotic and personality disorders: Preliminary findings. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Mielimąka M., Cyranka K. Combining research and clinical practice in psychotherapy: problem, challenge, opportunity or necessity? 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, Sobański JA, Cyranka K, Mielimąka M, Dembińska E. Bezpośredni i pośredni związek lęku z dysfunkcjami seksualnymi i satysfakcją seksualną. Implikacje kliniczne. Konferencja "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego" 19 - 20.11.2016

Popiołek L., Gawlik I., Ostachowska A., Dzieża A. , Siga O., Walczewska J., Rutkowski K. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi a jakością snu u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 154.

Popiołek L., Gawlik I.,, Ostachowska A., Siga O., Dzieża A., Walczewska J., Różnice w zakresie osobowości oraz sposobów radzenia sobie ze stresem u mężczyzn i kobiet z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 155

Rutkowski K. Psychoterapia a New Age. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 93

Jęda P., Rutkowski K. A role of psychotherapy in treatment of headaches accompanying F4-F6 disorders. DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Rutkowski K., Dembinska E., Cyranka K., Sobanski JA., Mielimaka M., Citkowska-Kisielewska A. The prevalence of hyperprolactinemia among patients with neurotic and personality Disorders. DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Rutkowski K., Dembińska E., Karol de Beaurain – nieznany psychoanalityk znanego artysty. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 93

Rutkowski K., Dembińska E., Sobański JA., Mielimąka M., Cyranka K., Hiperprolaktynemia w przebiegu zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych i jej zmiany w czasie psychoterapii. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 94

Rutkowski K, Dembinska E. 100 años de investigación de los trastornos postraumáticos en la Facultad de Medicina de la Universidad Jagellónica de Cracovia (Polonia) 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. Long term effects of untreated childhood trauma in the group of former deportees. Results of MMPI-2. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. Post-traumatic disorders studies at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. “Jan Nelken (1878-1940) the first Polish Jungian analyst?  Jungian movement in Poland in the early twentieth century” XXth International Congress for Analytical Psychology August 28-September 2, 2016 Kyoto, Japan

Rutkowski Ł, Mielimaka M. Help for victims of the political persecution in the country of the origin - Polish experience 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K., Dembińska E., Cyranka K., Mielimąka M., Jerzy-A. Sobański JA., Hyperprolactinemia in neurotic and personality disorders and it's changes during the psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Rutkowski K., Research on consequences of trauma in victims of political persecution. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Klasa K., Sobański JA., Rutkowski K., Cyranka K., Dembińska E., Mielimąka M.  Ocena poziomu i zmian w zakresie kompetencji społecznych wśród pacjentów oddziału dziennego leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 56

Sobański JA., Klasa K., Skalski M, Gołąbek T., Świerkosz A., Przydacz M., Rutkowski K, Dembińska E., Mielimąka M, Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D., 2016, Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym w latach 2004-2014. Wystąpienie w sesji: Somatyczne następstwa zaburzeń psychicznych. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Katowice.

Sobański JA., Klasa K., Skalski M., Gołąbek T., Świerkosz A., Przydacz M., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K, Chłosta P-L., Dudek D. Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym w latach 2004-2014. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 103

Sobański JA., Katarzyna Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Cyranka K., Mielimąka M. Rozpoznania zaburzeń nerwicowych wg ICD-10 stawiane przez psychiatrów versus wybrane symptomy zgłaszane przez pacjentów w kwestionariuszach objawowych. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 103

Jęda P., Rutkowski K., Rola psychoterapii w leczeniu napięciowego bólu głowy. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 138

Szmuc Z., Rutkowski K. Zastosowanie wywiadu strukturalnego wg Otto Kernberga jako metody diagnozowania struktury osobowości przy kwalifikacji do psychoterapii -opis dwóch przypadków klinicznych. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 164

Mordawska J., Ostrowski TM, Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Jocz J, Krzątała-Klemiato K, Szmuc, Z, Psychologiczne korelaty perspektywy czasowej wśród pacjentów z objawami nerwicy – prezentacja projektu badawczego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”. 21 – 22, 05. 2016.

Dembińska E., Rutkowski R. Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej. Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 247-259. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/247Dembinska_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/39950

Dembińska E., Rutkowski K. Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą. Dr Jekels’ health resort in Bystra near Bielsko: the first treatment centre which adopted psychoanalysis in Poland Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 43 1–14 Published ahead of print 22 June, 2016 www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144

Rutkowski K., Dembińska D. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku. Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II - 1989 onwards. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 945-958. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rutkowski_PsychiatrPolOnlineFirstNr22.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/4365

Rutkowski K., Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku. Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 935-944. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rutkowski_PsychiatrPolOnlineFirstNr21.pdf  DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/41232

Rutkowski K., Dembińska E.  Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1 Dr Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 1 Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 50 1–13 Published ahead of print 19 August, 2016 www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473

Działalność naukowa 2015

Bomba J, Bierzyński K. Potrzeby i zasady stosowania superwizji psychoterapii. Expectation of Psychotherapy Supervision and Supervision Principles. Psychoterapia 2 (173) 2015 strony: 5 – 14

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K,Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rodziński P. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2. Psychiatria Polska ONLINE FIRST Nr 15. Epub ahead of print 25 March 2015. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/38438

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Psychiatria Polska ONLINE FIRST Nr 16. Epub ahead of print 30 March 2015. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Dembińska E, Rutkowski K. Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej (Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 20.
E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39950

Dembińska E, Rutkowski K. Ludwika Karpińska: „polska pani filozof” – zapomniana prekursorka polskiej psychoanalizy (Ludwika Karpińska, “Polish Lady Philosopher” – a forgotten forerunner of Polish psychoanalysis) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 27 E-pub ahead of print 30 July, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44946

Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Skuteczność intensywnej psychoterapii grupowej stosowanej w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatria Polska. 2015; 49(1): 29–48; DOI: 10.12740/PP/26093

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. „Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a występujące u nich przed rozpoczęciem hospitalizacji cechy osobowości nerwicowej.” Psychiatria Polska, 2015. 49(6) 1303-1321. Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015;DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/34108. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr13.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn A, Cyranka K, Grządziel K, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Mielimąka M. „Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a zgłaszane przez nich przed rozpoczęciem hospitalizacji objawy nerwicowe.” Psychiatria Polska, Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/32223. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr11.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Mielimąka M, Murzyn A, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Zmiany w profilu osobowości nerwicowej wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.” Psychiatria Polska, 2015 49(6) 1323-1341. Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/37308. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr14.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Murzyn A, Sobański JA, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.” Psychiatria Polska, Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/36294. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr12.pdf)

Rodziński P, Sobański JA, Rutkowski K, Cyranka K, Murzyn A, Dembińska E, Grządziel K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Skuteczność terapii w zakresie redukcji nasilenia i eliminacji myśli samobójczych na oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych” Psychiatria Polska, 2015; 49(3): 489–502 (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2015/489Rodzinski_PsychiatrPol2015v49i3.pdf)

Rutkowski K, Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 21 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232

Rutkowski E, Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 22 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659

Szupiany T, Pytko-Polończyk J,  Rutkowski K. Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu (Dental needs of psychiatric patient with eating disorders) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 7.Epub ahead of print 15 February 2015 DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/35269

Koczkodaj. W.W. Kakiashvili T. Montero-Marin J.·  Araya R.· Garcia-Campayo J. · Rutkowski K. · Szybowski  J.· Szymanska A. Article: An effective rating scale item reduction procedure http://www.researchgate.net/publication/276149563_An_effective_rating_scale_item_reduction_procedure

Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Mielimąka M. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości (Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 8.Epub ahead of print 25 March 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36296

Sobański JA, Cyranka K, Rodziński P, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych? Psychiatr Pol 2015; 49(6): 1343- 1351. E-pub ahead of print: Online First 2014 DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5

Sobański JA, Klasa K, Cyranka K, Mielimąka M, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K. Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. Effectiveness of intensive psychotherapy in a day hospital evaluated with Neurotic Personality Inventory KON-2006. Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1025–1041. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6

Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Popiołek L. The crossroads of gastroenterology and psychiatry – what benefits can psychiatry provide for treatment of patients suffering from gastric symptoms. Prz Gastroenterol 2015; 10 (4): 222–228 DOI: 10.5114/pg.2015.51213 http://www.termedia.pl/The-crossroads-of-gastroenterology-and-psychiatry-what-benefits-can-psychiatry-provide-for-the-treatment-of-patients-suffering-from-gastrointestinal-symptoms,41,25064,1,1.html

Sobański JA, Klasa K, Popiołek L, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Cyranka K, Łukasz Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Skargi pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi interesujące kardiologa. Kardiologia Polska. 2015. (w druku) DOI: 10.5603/KP.a2015.0099.

Simon W, Śliwka P, Sobański JA, Klasa K, Sala P, Żak W, Busath G, Lambert MJ. Dwupoziomowy ortogonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) – polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej. The orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) – The case of the Polish factorial normalization. Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1043–1070. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59064.

Müldner-Nieckowski Ł. Różne oblicza seksoholizmu. Rozpoczynanie terapii osób pochłoniętych nadmierną aktywnością seksualną. Świat Problemów 3, 2015.

Dudek D. Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Psychiatr Pol. 2015; 49(6):. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/pp/60548.

Cyranka K. Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015

Müldner-Nieckowski Ł. Związek lęku z objawami dysfunkcji seksualnych oraz zmiana ich nasilenia w wyniku psychoterapii. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015.

Rodziński P. Redukcja myśli samobójczych w toku intensywnej psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, behawioralnymi lub zaburzeniami osobowości. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015

Aleksandrowicz JW. Myths of the psychotherapy. The multiplicity of the theoretical approaches and its reliability proved by efficacy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 79.

Aleksandrowicz JW. Alternative concept of psychopathology of neurotic disorders and their adequate psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 100.

Cyranka K, Mielimaka M, Rutkowski K, Sobański JA, Dembinska E; Muldner-Nieckowski Ł. Changes of personality functioning in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 46 th Annual International Meeting 24-27. 06. 2015. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Book of abstracts: p. 172.

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Selected personality traits and their changes in the course of intensive psychodynamic group psychotherapy evaluated with the use of MMPI-II and STAI questionnaires. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 101.

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2.  13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. MMPI-2 restructured clinical scales in diagnosis and psychotherapy treatment monitoring.  13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria.

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy 13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Dembiñska E, Rutkowski K. Sanatorium in Bystra first institution in Poland applying psychoanalysis, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Dembinska E, Rutkowski K. Stability of posttraumatic and anxiety symptoms in chronic PTSD 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Dembiñska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobanski J, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimaka M. Patterns of salivary cortisol levels in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy, 12th World Congress of Biological Psychiatry – Ateny 14-18 czerwca 2015

Dembiñska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobanski J, Mielimaka M, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł. Cortisol awakening response in anxiety and personality disorders German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Dembiñska E, Klasa K, Sobanski J, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimaka M,  Muldner-Nieckowski Ł. Connections between extra familial socialization factors and selected phobic symptoms in neurotic patients German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Mielimąka M. Hypnosis in treatment of pain. Ból. 2015; 16 (nr specjalny): 46.

Mielimaka M, Cyranka K, RutkowskiK,  Sobanski JA, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of psychotherapy effectiveness Society for Psychotherapy Research 46 th Annual International Meeting 24-27. 06. 2015. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Book of abstracts: p. 173.

Mielimąka M, Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Critical reflection on contemporary diagnostic criteria from the perspective of differentiation and dynamics of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 101.

Parnicka A. · Piotrowicz K. · Mielimąka M. · Basista K. · Walczewska J. ·  Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T. Article: P-149: Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk? European geriatric medicine 09/2015; 6:S71. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30249-7

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway http://www.researchgate.net/publication/282313458_P149_Are_all_the_former_Siberian_deportees_with_posttraumatic_stress_disorder_patients_at_risk

Piotrowicz K. · Parnicka A. · Walczewska J. · Mielimaka M. · Basista K. · Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T.Article: P-150: Geriatric deficits among the elderly Polish deportees to the Soviet Union who suffer from posttraumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S72. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30250-3 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway

http://www.researchgate.net/publication/282418612_P150_Geriatric_deficits_among_the_elderly_Polish_deportees
_to_the_Soviet_Union_who_suffer_from_posttraumatic_stress_disorder

Parnicka A. · Piotrowicz K. · Walczewska J. · Mielimąka M. · Basista K.· Skalska A.· Rutkowski K.· Grodzicki T. Aticle: P-221: Frailty syndrome among older patients with post-traumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S90-S91. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30319-3

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway http://www.researchgate.net/publication/282451680_P221_Frailty_syndrome_among_older_patients_with_post-traumatic_stress_disorder

Ostachowska A , Popiołek L, Gawlik I , Walczewska J , Rutkowski K. The association between insomnia and arterial hypertension – literature review. DGPPN Congress 2015, Berlin 25-28 November

Ostachowska A, Popiołek L, Rutkowski K, Walczewska J. Somatoform complaints and psychiatric comorbidity in cardiology: explain the medically unexplained physical symptoms - a review. DGPPN Congress 2015, Berlin 25-28 November

Popiołek L, Gawlik I, Ostachowska A. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi, a obecnością powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. V Konferencja doktorantów UJ CM (28-29 maja 2015).  Plakat

Popiołek L, Gawlik I, Ostachowska A, Walczewska J, Rutkowski K. The association between personality traits and asymtpomatic organ damage in patients with arterial hypertension. DGPPN Congress 2015 (25-28 listopad 2015)

Popiołek L, Rutkowski K, Walczewska J, Ostachowska A. Coping with stress in people with and without asymptomatic organ damage associated with arterial hypertension. DGPPN Congress 2015 (25-28 listopada 2015). Plakat

Rutkowski K, Cyranka K, Mielimaka M, Sobanski J, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of personality functioning in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Rutkowski K, Dembinska E, Cyranka K, Sobanski J, Mielimaka M, Muldner-Nieckowski Ł. Hyperprolactinemia in neurotic and personality disorders, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Rutkowski K, Dembinska E, Tokarz K, Sobanski J, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimaka M. Salivary cortisol level as a biomarker in anxiety disorders, 12th World Congress of Biological Psychiatry – Ateny 14-18 czerwca 2015

Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Walczewska J, Mielimąka M. The use of MMPI-2 to study late sequelae of trauma. 13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Rutkowski K, Mielimaka M, Cyranka K, Sobanski J, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of psychotherapy effectiveness, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

                                                           

Działalność naukowa 2014

 1. Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

 

Rutkowski K, Dembińska E. Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej. Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe.
Psychiatr. Pol. 2014 : T. 48, nr 2, s. 383-393, bibliogr. 27 poz., sum.

http://www.psychiatriapolska.pl/

Рутковский К, Вальчевская Н. Анализ актуалъного состояния соматического и психического здоровъя сосланных в Сибиръ в 1940-1956 годах. Здоровье поляков на территории бывшего Советского Союза.  Кафедра сравнительной педагогики Люблинского католического университета Иоанна Павла II Независимая лаборатория психического здоровья  Медицинского университета в Люблине Обшество сотрудничества Польша-Восток. Bapшaвa 2014. c. 70-90.

Walczewska J, Rutkowski K, Cwynar M, Wizner B, Grodzicki T. Comprehensive geriatric evaluation in former Siberian deportees with post-traumatic stress disorder (PTSD).
Am. J. Geriatr. Psychiatr. 2014 : Vol. 22, nr 8, s. 820-828
DOI: 10.1016/j.jagp.2013.01.044

Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B. Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta. Childhood sexual traumatic events and sexual life and relationship of a patient. Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 573–597 PL ISSN 0033-2674 www.psychiatriapolska.pl

Sobański J. A., Klasa K., Cyranka K., Müldner-Nieckowski Ł., Dembińska E., Rutkowski K., Smiatek-Mazgaj B., Mielimąka M. Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. Psychiatria Polska. 08/2014, T. 48, nr 4, s. 739-758.

Sobański J. A., Cyranka K., Rodziński P., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Müldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B. Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych? Psychiatria Polska. Publikacja elektroniczna – Epub ahead of print 12/2014. DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Sobanski_PsychiatrPolOnlineFirstNr5.pdf

Sobański J. A., Klasa K., Cyranka K., Mielimąka M., Dembińska E., Müldner-Nieckowski Ł., Smiatek-Mazgaj B. Rutkowski K. Skuteczność intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. Psychiatria Polska. Publikacja elektroniczna – Epub ahead of print 12/2014. ) DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6

PDF:http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Sobanski_PsychiatrPolOnlineFirstNr6.pdf

 

 1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):

 

 1. Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):

Müldner-Nieckowski Ł., Cyranka K., Smiatek-Mazgaj B., Mielimąka M., Sobański J. A., Rutkowski K. Multiaxial changes in pregnancy: mental health - a review of the literature. Ginekologia Polska. 2014 : T. 85, nr 10, s. 784-787.
http://ginekolpol.com/

 

 1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):

 

 1. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

Rutkowski K, Dembińska E. Odpowiedź na list Prof. dr. hab. Igora Gościńskiego.
Psychiatr. Pol. 2014 : T. 48, nr 4, s. 856.
http://www.psychiatriapolska.pl/

 

VI. Informacje o patentach:

 

VII. Prace habilitacyjne i doktorskie:

 

VIII. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

Aleksandrowicz J.W.  Polska psychoterapia w II połowie XX wieku. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 8-9.

Aleksandrowicz J.W.  The General Rules of Therapy Effectveness Assesment. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 50.

Aleksandrowicz J.W. Painful relationships among theories of psychotherapy, research and practical experience. Are theories an appropriate basis for effective psychotherapy. Wilno 2014

Aleksandrowicz J.W., Rutkowski K. Some Methodological Problems of the Reliable Assessment of the Changes in the Therapy, XVII World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry, 14-17.05.2014, St. Petersburg, Russia

Cyranka K, Mielimąka. M. The Use of Psychometric Tools in the Assessment of Changes in the Process of Therapy XVII World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry, 14-17.05.2014, St. Petersburg, Russia

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobanski JA; Müldner–Nieckowski Ł, Smiatek–Mazgaj B, Dembińska E. The evaluation of psychotherapy effectiveness ‐ the assessment of changes in personality profiles, SPR 45th International Annual Meeting, 25-28.06.2014, Copenhagen, Denmark

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański J, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K. Changes in personality in patients treated for neurotic and personality disorders-MMPI 2 usefulness. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 50.

Cyranka K, Sobanski JA, Grządziel K, Rodziński P, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, ARE PERSONALITY AND SYMPTOM SCORES ASSOCIATED WITH SUICIDAL IDEATIONS IN NEUROTIC PATIENTS?. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 94.

Cyranka K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Popiołek L, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P.  PARENTAL ATTITUDES AND SEXUALITY-RELATED COMPLAINTS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 98.

Cyranka K, Sobański JA, Mielimąka M, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND PSEUDO-GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED 2004-2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 110.

Cyranka K, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND PSEUDO-CARDIAC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014 International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.111.

Cyranka K, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  PARENTAL ATTITUDES AND PSEUDO-NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference

„Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction"
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 113.

Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Smiatek –Mazgaj B, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K. GROUP PSYCHOTHERAPY EFFECTIVENESS - CHANGES IN PERSONALITY. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 5, s. 324

Dembińska E. Historia psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie do II wojny światowej – wprowadzenie. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 2.

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Cyranka K, Sobański J, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Mielimąka M.  Salivary cortisol levels in anxiety disorders. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric. Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 43.

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B. Salivary Cortisol as a Biomarker Of Psychological Stress in Anxiety and Personality Disorders. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s. 159

Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J.A, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B, Changes in Sleep Symptoms after Intensive Psychotherapy of Neurotic and Personality Disorders in Day Hospital. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s. 160.

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B, Klasa K. PATTERNS OF SALIVERY CORTISOL LEVELS IN ANXIETY. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 5, s. 216

Dembińska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobański J.A, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek –Mazgaj B. Salivary Cortisol Level as a Biomarker of Psychological Stress in Anxiety and Personality Disorders. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s.239.

Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND SLEEP-RELATED SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 99.

Mielimąka M, Cyranka K. The Use of Medical Tools in the Assessment of Changes in the Process of Therapy XVII World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry, 14-17.05.2014, St. Petersburg, Russia.

Mielimąka M, Cyranka K, Rutkowski K, Sobanski JA, Dembinska E, Müldner­Nieckowski Ł, Smiatek­Mazgaj B. Changes of anxiety in the course of treatment with intensive group psychotherapy as a potential indicator of psychotherapy effectiveness evaluation, SPR 45th International Annual Meeting, 25-28.06.2014, Copenhagen, Denmark.

Mielimąka M, Cyranka K, Sobański J, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K. Selected characteristics of anxiety in patients treated for neurotic and personality disorders. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 51.

Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K., Sobański J. A., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Smiatek-Mazgaj B. Zmiany nasilenia objawów dysfunkcji seksualnych w przebiegu psychoterapii grupowej. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego „Wyzwania i Codzienność Współczesnej Seksuologii". 21-23.11.2014, Poznań.

Bilejczyk A., Cysarz D., Müldner-Nieckowski Ł., Pogorzelska M., Twardo-Kamińska J. Zagrożenia związane z sextingiem. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego „Wyzwania i Codzienność Współczesnej Seksuologii". 21-23.11.2014, Poznań.

Popiołek L, Gawlik I, Rutkowski K, Walczewska J.  IS INSOMNIA ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION?. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 68.

Popiołek L, Walczewska J, Rutkowski K. PSYCHOLOGICAL VARIABLES ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 69.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. NEUROTIC PERSONALITY BACKGROUND OF PSEUDO-NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 86.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek- Mazgaj B. PARENTAL ATTITUDES RECALLED BY PATIENTS AND PSEUDO-CARDIAC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction"
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 87.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND PSEUDO-GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 88.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. SEXUAL EXPERIENCES IN CHILDHOOD AND PSEUDO-GASTROINTESTINAL SYMPTOMS IN PSYCHOTHERAPY PATIENTS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction"
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 115.

Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. SEXUAL EXPERIENCES IN CHILDHOOD AND PSEUDO-NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PSYCHOTHERAPY PATIENTS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.116.

Rodziński P, Grządziel K, Sobański JA, Rutkowski K, Cyranka K, Murzyn A, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rodziński P. 

EFFECTIVENESS OF THERAPY IN A DAY HOSPITAL IN TERMS OF REDUCTION OF INTENSITY OF SUICIDAL IDEATIONS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 93.

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański J, Grządziel K, Cyranka K, Dembińska E, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Popiołek L.   NEUROTIC SYMPTOMS AS PREDICTORS OF SUICIDAL IDEATION IMPROVEMENT IN PATIENTS OF DAY HOSPITAL International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.112.

Rodziński P, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański A.J, Mielimąka M, Muldner_nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Associations between Changes in Severity of Various Manifestation of Auto-Aggression Psychotherapy and Reported Childhood Traumatic Experiences, Personality Traits and Present Psychopathological Picture. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY. 25-29 August 2014. Durban. s.241.

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański J, Grządziel K, Cyranka K, Dembińska E, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Popiołek L.  SYMPTOMS OF NEUROTIC DISORDERS AS PREDICTORS OF IMPROVEMENT OF SUICIDAL IDEATIONS International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 106.

Rutkowski K., Powojenne badania stresu pourazowego. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 10.

Rutkowski K., Relacja terapeutyczna w psychologii analitycznej C.G.Junga. III Szczecińska konferencja psychoanalityczna „NIEŚMIAŁOŚĆ" 15.03.2014 Szczecin.

Rutkowski K. Protokół Istambulski i dokumentacja tortur, a dostęp do leczenia i pomocy społecznej. Poprawa opieki nad ofiarami tortur przekraczającymi granice w Europie. 18-19.11.2014. Warszawa.

Rutkowski K , Dembińska E, Mielimąka M, Sobański J.A., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. ANXIETY AND POSTTRAUMATIC SYMPTOMS IN CHRONIC PTSD – RESEARCH ON STABILITY. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 1, s. 342

Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J. SOMATIC SEQUELS OF PSYCHIATRIC DISORDERS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5– 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 41.

Rutkowski K, Aleksandrowicz J, Sobański J. THE CURRENT TRENDS IN RESEARCH ON ASSESSMENT AND EFFECTIVNESS OF PSYCHOTHERAPY. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.50.

Rutkowski K, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński K. PARENTAL ATTITUDES RECALLED BY PATIENTS AND HOSTILITY SYMPTOMS IN NEUROTIC PATIENTS International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 90.

Rutkowski K, Klasa K, Sobańśki J, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND TYPICAL NEUROTIC SYMPTOMS IN PATIENTS (2004-2014).  International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction"
5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 91.

Rutkowski K, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND HOSTILITY IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014.  International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 92.

Rutkowski K, Müldner-Nieckowski L, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Popiołek L, Rodziński P.  TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND SEXUALITY-RELATED COMPLAINTS IN NEUROTIC PATIENTS International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 114.

Rutkowski K, Dembińska E. HISTORY OF POST-TRAUMATIC DISORDERS RESEARCH AT THE FACULTY OF MEDICINE AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW. XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 3, s. 202.

Rutkowski K, Aleksandrowicz J, Dembińska E, Postgraduate Psychotherapy Studies in Poland. Psychotherapy Meets Africa. 7TH WORLD CONGRESS FOR PSYCHOTHERAPY.25-29 August 2014. Durban. s. 240.

Szupiany T, Pytko-Polończyk J, Rutkowski K. Dental needs of psychiatric patients with eating disorders International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction"  5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland. p.41-42

Szupiany T, Pytko-Polończyk J, Rutkowski K. ORAL HEALTH STATUS AMONG PATIENTS WITH EATING DISORDERS. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 107.

Walczewska J, Rutkowski K, Wizner B, Cyranka K, Grodzicki T.  Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 42-43.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Klasa K. Dissociative symptoms at pretreatment - predictors of neurotic disorders psychotherapy effectivenes. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 51-52.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND DISSOCIATION AND DEREALIZATION-DEPERSONALIZATION IN PATIENTS (2004-2014). International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 101.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. PARENTAL ATTITUDES AND DISSOCIATIVE AND DEREALIZATION SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED 2004-2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 102.

Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. PARENTAL ATTITUDES RECALLED AND SLEEP-RELATED SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 103.

Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. TRAUMATIC CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCES AND DISSOCIATIVE SYMPTOMS IN PATIENTS (2004 - 2014). International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.104.

Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K, Sobański J.A., Dembińska E, Mielimąka E, Müldner-Nieckowski Ł,  Cyranka K, Klasa K. DISSOCIATIVE SYMPTOMS REPORTED AT PRETREATMENT AS PREDICTORS OF NEUROTIC DISORDERS INTENSIVE PSYCHOTHERAPY EFFECTIVENESS XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014 Vol. 2, s. 309.

Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański J.A., Klasa K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł.  ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE ABOUT TATTOO AND TATTOOED PEOPLE AMONG STUDENTS OF MEDICINE XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMANE CARE. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 5, s. 112.

Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B.  Neurotic personality improvement after intensive psychotherapy in a day hospital (years 2004-2014) International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 51.

Sobanski JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND SEXUALITY-RELATED COMPLAINTS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 95.

Sobanski JA, Aleksandrowicz JW, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  PATTERNS OF CHANGE. THERAPY EFFECTIVENESS ESTIMATED WITH NEUROTIC PERSONALITY INVENTORY KON-2006. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 96.

Sobanski JA, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. PARENTAL ATTITUDES AND TYPICAL NEUROTIC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 97.

Sobanski JA, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND TYPICAL NEUROTIC SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 108.

Sobanski JA, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P.  NEUROTIC PERSONALITY AND ANGER AND HOSTILITY SYMPTOMS IN PATIENTS DIAGNOSED BETWEEN 2004 AND 2014. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction" 5 – 7 June 2014 Warsaw, Poland p. 109.

 

Uzupełnienie za 2013 i 2011

 

Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):

Rutkowski K, Walczewska J. Analiza aktualnego stanu zdrowia somatycznego i psychicznego zesłanych na Syberię w latach 1940 – 1956.  Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego. Makara-Studzińska M, Walewander E, Bryl J., Wydawnictow KUL. Lublin 2013 s. 127-146.

 

Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

Rutkowski K, Kalinowska M. Reflections on the long term impact of the cultural trauma on the collective memory and its functions in individual development. XIX Congress of the International Association for Analytical psychology. Copenhagen. 18-23.08.2013 

 

Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

Aleksandrowicz JW.  Omówienie książki: Tomasz Witkowski Zakazana psychologia - tom I – pomiędzy nauką z szarlatanerią; Tom II – Nauka  kultu cargo i jej owoce, Psychiatria Polska 2013, 6, 1169-1171

Rutkowski K. Komentarz do artykułu Martin Bohus, Christoph Kröger Psychopatologia i psychoterapia zaburzenia osobowości typu borderline. Aktualny stan badań. Psychiatria po dyplomie 2011 tom 8, nr 5 s. 16-17.

Działalność naukowa 2013

 1. Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych –referatach):
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J, Post-Trauma Symptoms in Poles Persecuted for Political Reason, 1939 – 1968. Journal of Loss and Trauma: International Perspectices on Stress Coping. Published online 22 Oct 2013

http://dx.doi.org/10.1080/15325024.2013.824307

 1. Walczewska J. Rutkowski K. Cwynar M., Wizner B., Grodzicki T. Comprehensive geriatric evaluation in former Siberian deportees with post-traumatic stress disorder (PTSD). The American Journal of Geriatric Psychiatry Published online 18 January 2013.

http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481%2813%2900049-3/abstract

 1. Kakiashvili T, Leszek J, Rutkowski K. The Medical Perspective on burnout. Internationl Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2013. 26(3),1-12.
 1. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K. Seksualne wydarzenia urazowe a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością. Psychiatria Polska. 2013; 47(3): 411–431.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2013/Sobanski411_PP3_2013.pdf

 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Skala Lęku Społecznego (SAD) oraz Skala Obaw Przed Negatywną Oceną (FNE). Ocena rzetelności i wstępna ocena trafności. Psychiatria Polska. 2013; 47(4): 691–703.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2013/691Sobanski_PsychiatrPol2013_47_4.pdf

 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Zapamiętane postawy rodziców pacjenta a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością. Psychiatria Polska. 2013; 47(5): 827–851.

http://strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_5_2013/827SobanskiPsychiatrPol5_2013.pdf

 1. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K. Traumatic childhood sexual events and secondary sexual health complaints in neurotic disorders. Arch. Psychiatry Psychoth. 2013; 15(3): 19-32.

http://www.archivespp.pl/uploads/images/2013_15_3/Sobanski19_ArchivesPP_3_2013.pdf

 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł. Profil objawów pacjentów, którzy przerwali psychoterapię kompleksową w dziennym oddziale leczenia nerwic. Badanie retrospektywne. Psychiatria i Psychoterapia. 2013; 9(4): 14-30.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=pages&id=56

 1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):
 1. Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):
 1. Sobański JA, Dudek D. Psychiatry and neurology: from dualism to integration. [Psychiatria i neurologia: od dualizmu do integracji]. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2013; 47(6): 577-583. DOI: 10.5114/ninp.2013.39069

http://www.termedia.pl/Review-paper-Psychiatry-and-neurology-from-dualism-to-integration,15,21849,0,1.html

 1. Klasa K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce. Psychiatria Polska. 2013; 47(6): 1133–1142.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2013/1133KlasaPsychiatrPol6_2013.pdf

 1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):
 1. Linden M, Rutkowski K. red. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Elsevier 2013 Amsterdam New York
 1. Rutkowski K, Linden M. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Edited by: Linden M., Rutkowski K. Elsevier 2013 Amsterdam New York. XI – XIII
 1. Rutkowski K, Dembińska E. Implicit Memories and the Structure of the Values System After the Experience of Trauma in Childhood or Adulthool. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Edited by: Linden M., Rutkowski K. Elsevier 2013 Amsterdam New York 127-137
 1. Rutkowski K. Przedsłowie. Red. Keyserlingk L, Giza-Zwierzchowska Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w piaskownicy. Towarzystwo Wspierania Incjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS 2013 Szczecin S. 7
 1. Rutkowski K. Wprowadzenie do Sandplay Therapy do Polski. Red. Keyserlingk L, Giza-Zwierzchowska Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w piaskownicy. Towarzystwo Wspierania Incjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS 2013 Szczecin S. 33-35.

V. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

 1. Aleksandrowicz J. Omówienie książek i czasopism: Psychoterapia i poradnictwo. Psychiatria Pol. 2013; 47(5): 957-958.
 1. Aleksandrowicz JW. Uzależnienie – wybór czy konieczność? Wszechświat.; 114 (1-3)2013: 5-10.
 1. Cyranka K. Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego w Monachium, Psychiatria Polska, 2013, 47: 1365-367.
 1. Rutkowski K. Recenzja Książki: Fiutak A, Dąbrowski J. Udzielanie Pomocy Terapeutycznej. Aspekty Prawne. Difin, Warszawa 2012. Psychiatria i Psychoterapia. 2013; 9(1): 25-26.
 1. Sobański JA. Jak znaleźć dobrego psychoterapeutę? artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2013. http://konstelacjalwa.home.pl/klew/pl.jak_znalezc.html (pierwszy dostęp styczeń 2013)
 1. Müldner-Nieckowski Ł. Problemy seksualne w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Świat Problemów, 2013; 4.

VIInformacje o patentach:

VII. Prace habilitacyjne i doktorskie:

Murzyn A. Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.

Wydział Lekarski UJ CM, Kraków 2013, praca doktorska, promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski, recenzenci: prof. Krzysztof Gierowski, prof. Irena Krupka-Matuszczyk,

VIII. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

 1. Aleksandrowicz JW. Przyszłość psychoterapii. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Aleksandrowicz JW, Dembińska E. Neuroobrazowanie psychoterapii. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Antkowiak R. Aleksandrowicz JW, de Barbaro B, Czabała JCz, Józefik B, Bierzyński K. Historia i aktualny stan procesu legislacji zawodu psychoterapeuty w Polsce. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Cyranka K. PhD studies in the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College - standards, opportunities, challenges, expectations. 18-19. 10. 2013 ORPHEUS PhD-Candidates Workshop: Standards for PhD Education in Europe-Implementation and Ameliorations form the PhD Candidates point of view. GRAZ AUSTRIA
 1. Cyranka K. Rutkowski K. Psychoterapia a zaburzenia osobowości – czy i jak psychoterapia może wpływać na osobowości?9-10. 05. 2013 III Konferencji Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
 1. Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E. Selected personality traits as predictors of psychotherapy outcomes. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Cyranka K, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Fear of Negative Evaluation Scale (FNE). Reliability and the preliminary assessment of validity. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.  
 1. Dembińska E, Rutkowski K, Sobański J, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B. Marital functioning of patients treated in a day hospital for neurotic disorders. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Rutkowski K. Outcome of psychotherapy assessed with NEO-PI-R personality inventory after intensive treatment in a day hospital. The 1-st World Conference on Personality 19-23 March 2013, Stellenbosch, South Africa.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Patient perception of the relation with therapist and of ptherapist's behavior and outcome of intensive psychotherapy in a day hospital for neurotic disorders. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Mielimąka M. Zastosowanie hipnozy w terapii bólu. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 25-28 Września 2013, Zakopane
 1. Mielimąka M. Analgetic suggestions in the state of hypnosis - a review of effectiveness research and selected fMRI findings. 1st International Conference on Hypnosis in Medicine, 29 sierpień – 1 wrzesień 2013, Budapest, Hungary.
 1. Mielimąka M, Sobański J, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Rutkowski K. The effectiveness of group psychotherapy in a day hospital setting. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, Rutkowski K, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K. Seksualność studentów medycyny: rozwój i realizacja potrzeb seksualnych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – w biegu życia" Kraków, 16 maja 2013r.
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Müldner-Nieckowski Ł. The influence of early childhood, pre-verbal traumatic experiences on personality formation. The 1-st World Conference on Personality 19-23 March 2013, Stellenbosch, South Africa.
 1. Rutkowski K, Dembińska E. Research into post-traumatic disorders at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J, Sobański JA, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Post-trauma symptoms in a group of people persecuted for political reasons. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Müldner-Nieckowski Ł. Social Avoidance and Distress Scale (SAD). Reliability and the preliminary assessment of validity. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Baran A, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K. Zastosowanie podejścia narracyjnego w psychologii zdrowia na przykładzie badań prowadzonych wśród osób przewlekle chorych 18-20. 04. 2013 III Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Ciążeń. Metody badawcze w psychologii - Psychological Research Method Toolkit
 2. Sobański JA, Cyranka K, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Family of origin traumatic situation and the picture of neurotic disorders: neurotic personality traits. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Sobański JA, Cyranka K, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Perception of partnership: power, conflicts, stability and neurotic disorders picture. Sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 1. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Dembińska E, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Kwestionariusz osobowości NEO-PI-R w ocenie efektów leczenia intensywną psychoterapią w oddziale dziennym. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 1. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 w ocenie efektów leczenia intensywną psychoterapią w oddziale dziennym. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013
 1. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mazgaj-Smiatek B. Objawy i problemy z zakresu zdrowia seksualnego w populacji pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – w biegu życia" Kraków, 16 maja 2013r.
 1. Muldner-Nieckowski Ł. Terapia zaburzeń seksualnych – jeden z wielu obszarów leczenia, czy odrębny nurt psychoterapii?. Konferencja 3 sekcji – granice psychopatologii, granice psychoterapii. 18-20 października 2013, Warszawa
 1. Muldner-Nieckowski Ł. Rozwój zdrowej seksualności a dysfunkcje seksualne. Konferencja "Więź-intymność-seksualność w psychoterapii osób z syndrome DDA" Osieczany, 24-25 października 2013
 1. Muldner-Nieckowski Ł. Terapia dysfunkcji seksualnych u osób z problematyką zaburzenia więzi. Warsztat. Konferencja "Więź-intymność-seksualność w psychoterapii osób z syndrome DDA" Osieczany, 24-25 października 2013
 1. Sobański JA, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Klasa K, Cyranka K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Perception of partnership: loving and being loved and neurotic disorders picture. Sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.

                                                           

Działalność naukowa 2012

 1. Cyranka K. Podstawy rodzicielskie i komunikacja małżeńska rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4 (1/2012), s. 81-96
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Król J, Krok D.
  Różnice w komunikacji małżeńskiej i postawach rodzicielskich między rodzicami dzieci zdrowych a rodzicami dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Differences in marital communication and parental attitudes between parents of healthy children and parents of children with type 1 diabetes.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 4, s. 523-538, bibliogr. 41 poz., sum.
  ISSN: 0033-2674
 1. Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA., Rutkowski K, Dembińska E.
  Seksualność studentów medycyny - rozwój i realizacja potrzeb seksualnych.
  Medical students' sexuality - development and fulfilment of sexual needs.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 1, s. 35-49, bibliogr. 19 poz., summ.
  ISSN: 0033-2674
 1. Muldner-Nieckowski  Ł, Sobański JA., Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K.
  Seksualność studentów medycyny - przekonania i postawy.
  Medical students sexuality - beliefs and attitudes.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 5, s. 791-805, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0033-2674
   
 2. Sobański JA., Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E.
  Objawy i problemy związane z seksualnością pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych.
  Sexual health symptoms and problems in a population of patients in a day hospital for neurotic disorders.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 1, s. 21-34, bibliogr. 87 poz., summ.
  ISSN: 0033-2674
 1. Opisy przypadków (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referatach):
 1. Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych – referatach):
 1. Cyranka K. Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1 Psychoterapia.  2012; 1 (160): 51–63
 1. Dudek D, Sobański JA. Mental disorders in somatic diseases. Psychopathology and treatment. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.  2012; 122, 12: 624-629.
 1. Sobański JA.
  Współczesne kierunki badawcze w polskiej psychiatrii na podstawie publikacji w Psychiatrii Polskiej w latach 2010-2012. Doniesienie wstępne.
  Contemporary research directions in "Polish psychiatry" [Psychiatria Polska] on the basis of publications in the years 2010-2012. A preliminary report.
  Psychiatr. Pol.
  2012 : T. 46, nr 4, s. 691-707, bibliogr. 177 poz., sum.
  ISSN: 0033-2674
 1. Publikacje monograficzne (rozdziały w monografiach, skryptach i rozdziały w podręcznikach):
 1. Aleksandrowicz JW. Naukowość psychoterapii, W: red. Grzesiuk L., Suszek H., Psychoterapia. Pogranicze. Podręcznik akademicki. 2012 s. tom 7, ss. 497-513.
 1. Aleksandrowicz JW, Czabała JC. Podstawy psychoterapii. Rozdział 1.3.1. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 256-268.
 1. Rutkowski K. Inne podejścia psychoterapeutyczne. Rozdział 1.3.5. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 290-296.
 1. Sobański JA. Psychoterapia interpersonalna. Rozdział 1.3.3. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 275-282.
 1. Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K. Złość w psychopatologii i psychoterapii zaburzeń nerwicowych. W: Bereza B. red. Oblicza złości. Wyd. Difin: Warszawa; 2012, ss. 196-222.
 1. Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K. Występowanie złości u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. W: Bereza B. red. Oblicza złości. Wyd. Difin: Warszawa; 2012, ss. 223-251.

V. Inne typy publikacji (popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze, komunikaty):

 1. Cyranka K. Sprawozdanie ze stażu  międzynarodowego dla kadry dydaktycznej w Monachium, Pro Bono CM UJ, online   https://www.probono.cm-uj.krakow.pl/pdf/opiniaMonachium4.pdf
 1. Mielimąka M. Recenzja książki pt. "Hipnoza w psychoterapii", autorstwa Josie Hadley i  Carola Staudachera. Psychiatria i Psychoterapia 2012, Tom 8, Nr 1-2: s.41-44
 1. Sobański AJ.
  Recenzja: Witold Simon. Mourning the person one could have become. On the road from trauma to authenticity.
  Psychiatr. Psychoter. (Online)
  2012 : T. 8, nr 1-2, s. 37-38.
  ISSN: 1895-3166
 1. Sobański AJ.
  Psychiatria. Aktualnosci w rozpoznawaniu i leczeniu.” (red. M. Ebert i wsp., red. wyd. pol. A.Grzywa).
  Psychiatr. Psychoter. (Online)
  2012 : T. 8, nr 1-2, s. 45-46.
  ISSN: 1895-3166
   
 2. Sobański AJ.
  Sprawozdanie z Konferencji Intensive Training Week, Isst. Kraków - Osieczany 2012.
  Psychiatr. Psychoter. (Online)
  2012 : T. 8, nr 1-2, s. 47-49.
  ISSN: 1895-3166

VI. Informacje o patentach:

VII. Prace habilitacyjne i doktorskie:

 1. Mielimąka M. Wsparcie społeczne osób leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wydział Lekarski UJ CM, Kraków 2012, praca doktorska, promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski

VIII. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (publikacje w czasopismach i materiały zjazdowe):

 1. Aleksandrowicz JW., Rutkowski K, Sobański JA., Trąbczyński P. Personalisty traits in neurotic discorders. 20th Europen Congress of psychiatry. Czech Republic 3-6.03.2012r.
 1. Cyranka K, Dembińska E, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Perception of partnership relation and anxiety symptoms. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Dembińska E, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł. Personality traits changing with improvement of various anxiety symptoms. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. Changes in the profile of diagnoses of patients treated with psychotherapy in a day hospital over the past 25 years. Increase in the anxiety disorders' rate? 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł. Anxiety as a state and trait in the course of PTSD in a group of people persecuted for political reasons in Poland. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł. The comorbidity of PTSD and depression as a late-onset effect of trauma in a group of people persecuted for political reasons in Poland. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł. Are there reasons to panic? Work insufficiency, poverty, widowing, relationship at risk, encounter with death and/or disability as "candidate stressors". 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 1. Dembińska E, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M. Schizophrenia as a marital stressor - marital functioning and coping mechanisms in marital crisis. W: Eur. J. Psychotraumatol. 2011, suppl. 1, s. 138-139.
 1. Dembińska E, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K. Wykorzystanie Kwestionariuszy do Oceny Rodziny w diagnostyce pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. Czy pacjentom służy wyjście poza klasyfikacje ICD/DSM? Pogłębiona diagnostyka zaburzeń nerwicowych i osobowości. Sympozjum Balintowskie. Warszawa 18-20.05.2012r.
 1. Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K. Występowanie i nasilenie objawów zaburzeń snu w kontekście cech relacji partnerskich pacjentek dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Bydgoszcz, 5-6.10. 2012r.
 1. Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E., Sobański JA, Rutkowski K. Postawy uczestników podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii, wobec podejmowania w psychoterapii tematu jakości życia seksualnego i zaburzeń seksualnych. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Mielimąka M, Murzyn A, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Dembińska E, Sobański JA, Rutkowski K. Zmiany spostrzeganego wsparcia społecznego pacjentów leczonych psychoterapią grupową – ocena efektywności psychoterapii z zastosowaniem wskaźnika wysycenia funkcjonalnego sieci wsparcia społecznego (WFS). Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Müldner-Nieckowski Ł., Mielimąka M. "Czy odczucia erotyczne w relacji terapeutycznej zawsze są przeniesieniem lub przeciwprzeniesieniem?". Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dream Matrix – zbiorowy wymiar marzeń sennych. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K. Zmiany obserwowane w zakresie objawów zaburzeń seksualnych zachodzące w wyniku intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Murzyn A, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K. Znaczenie doświadczenia kompleksowej traumy dla prognozowania wyniku psychoterapii i ustalania planu leczenia. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Rutkowski K. Czy psychoterapia musi boleć?. Medycyna przyjazna pacjentowi. Sympozjum. Warszawa 19-20.05.2012r.
 1. Rutkowski K. Negatywne czy niepożądane następstwa psychoterapii. Medycyna przyjazna pacjentowi. Sympozjum. Warszawa 19-20.05.2012r.
 1. Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M. Late consequences of early childhood trauma. 12th European Conference on Traumatic Stress : Human rights & psychotraumatology, Vienna, Austria, June 2-5, 2011. W: Eur. J. Psychotraumatol. 2011, suppl. 1, s. 161
 1. Rutkowski K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Sobański JA. Trudności z zakresu życia seksualnego studentów i lekarzy medycyny. Potencjalny obszar interwencji dydaktyczno-terapeutycznej. Sympozjum Balintowskie. Warszawa 18-20.05.2012r
 1. Sobański JA, Dembińska E, Klasa K, Rutkowski K, Müldner-Nieckowski Ł. Powiązania objawów zaburzeń snu z innymi symptomami zgłaszanymi przez pacjentki leczone w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Bydgoszcz, 5-6 października 2012r.
 1. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Nowe sposoby oceny efektów terapii za pomocą kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 i kwestionariusza objawowego KO'0'. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Murzyn A, Mielimąka M, Dembińska E, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Wpływ urazów seksualnych w dzieciństwie na występowanie zaburzeń seksualnych u pacjentów leczonych w formie psychoterapii grupowej w oddziale dziennym. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 1. Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł. Dodatkowe narzędzia diagnostyczne przydatne w kwalifikacji i przygotowaniu do psychoterapii nerwic. Czy więcej znaczy lepiej. Sympozjum Balintowskie. Warszawa 18-20.05.2012r
 2. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dream Matrix – zbiorowy wymiar     marzeń sennych. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.

 

 

Działalność naukowa za rok 2011

 1. Aleksandrowicz JW., Sobański JA.Kwestionariusz objawowy S-III. Symptom checklist S-III. Psychiatria Polska 2011, tom 45 s. 515-526.
 2. Prot K. Szwajca K.Bierzyński K. Biedka Ł. Psychotherapy of Holocaust survivors – group process analysis. Archives os Psychiatry and Psychotherapy. 2011, zeszyt 13, wyd. 1. s. 21-33.
 3. Cyranka K., RutkowskiK., Król J., Krok D. Różnice w postawach rodzicielskich między rodzicami dzieci zdrowych a rodzicami dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Psychiatria Polska, zgłoszone do druku
 4. Cyranka K., RutkowskiK., Król J., Krok D. Różnice w komunikacji małżeńskiej między rodzicami dzieci zdrowych a rodzicami dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Psychiatria Polska, zgłoszone do druku
 5. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K., Sobański JA, Rutkowski K, Dembińska E. Seksualność studentów medycyny – rozwój i realizacja potrzeb seksualnych, Psychiatria Polska, przyjęte do druku w 1/2012.
 6. Müldner-Nieckowski Ł., Sobański JA., Klasa K., Dembińska E., Rutkowski K.Seksualność studentów medycyny – przekonania i postawy, autorzy. Psychiatria Polska, praca złożona do druku
 7. Rutkowski K.Trauma, as a reason for complexes, and its projections. Bennet P. ed.: Facing Multiplicity: Psyche-Nature- Culture. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2012 przyjęte do druku
 8. Alqarni M., Arabi Y.,Kakiashvili T.,Khedr M., Koczkodaj WW.,Leszek J., Przelaskowski A., Rutkowski K. Improving the predictability of ICU illness severity scales. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Szczecin 2011, pp. 11–17. ISBN 978-83-60810-22-4
 9. WalczewskaJ., RutkowskiK.,WiznerB., CwynarM., GrodzickiT. Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder. European Heart Journal2011 tom 32 nr 6 s. 730-736, il., bibliogr. 35 poz.
 10. Sobański JA.Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? Psychiatria po Dyplomie 2011; 8, 1: 55-59.
 11. Sobański JA., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł.Kwalifikacja do intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Psychiatria i Psychoterapia 2011, 7, 4, przyjęte do druku.
 12. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E. Objawy i problemy z zakresu zdrowia seksualnego w populacji pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Prac przyjęta do druku w Psychiatrii Polskiej 1/2012.
 13. Rutkowski K.:Die Folgen von Traumata durch politishe Verfolgungen. Eine Fallstudien. Ost-West Europaische perspektiven. 2011, 2, 91-100.
 14. Mielimąka M., Murzyn A. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. Psychoonkologia nr 1, 2011, s. 6–14 (w druku).
 15. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia pacjentów z depresją i bólem. Ból i depresja 2011. red. Dudek D., s. 185 – 203.
 16. Landowski J., Cubała WJ.,Aleksandrowicz JW., Rabe-Jabłońska J., Jarema M.Zaburzenia lękowe. Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. VIA MEDICA 2011 roz. 4, s. 158-219.
 17. Mielimąka M. Ekonomia społeczna dla osób chorujących psychicznie. W: Flak M., Szybała-Pelak D. (red.) Od zrozumienia do zatrudnienia – wsparcie osób niepełnosprawnych. (s. 57-69). Ruda Śląska: Mewa Druk, 2011
 18. Rutkowski K.Inne podejścia psychoterapeutyczne. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2012, przyjęte do druku.
 19. Walczewska J., Rutkowski K., Grodzicki T. Zespół stresu pourazowego (PTSD) a ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych. przyjęte do druku, w "Kardiologia zapobiegawcza" pod redakcją prof. Marka Naruszewicz
 20. Sobański J.A.Psychoterapia interpersonalna. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2012, przyjęte do druku.
 21. Aleksandrowicz JW. Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie. Komentarz do art. Rakowskiej JM., Dyskusja 2011, tom 14 nr 1, s. 23-26.
 22. Dembińska E. Niepełnosprawność psychiczna, jej wpływ na proces studiowania i możliwość wsparcia adaptacyjnego – uwagi praktyczne. Biuletyn Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, 3, s. 62-72.
 23. Dembińska E. Epizody ryzykownych zachowań u studentów – wskazówki praktyczne, artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=9⟨=pl
 24. Dembińska E. Stres, studiowanie i zaburzenia adaptacyjne, artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=4⟨=pl
 25. Mielimąka M. Kilka słów refleksji superwizowanego na temat procesu superwizji w odpowiedzi na artykuł „Superwizja w kształceniu psychoterapeutów". Psychoterapia 1 (156), 2011, s. 64-66
 26. Mielimąka M. Sprawozdanie z 41 konferencji Society for Psychotherapy Research
  (41st Annual Meeting, Asilomar, CA , USA, 2010), Psychiatria i Psychoterapia, tom 7 nr 1, 2011, s. 31-33. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 27. Murzyn A. Recenzja książki Donalda W. Winnicotta "Zabawa a rzeczywistość". Psychiatria i Psychoterapia. 2011; 7, 3-4: 33-35. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 28. Rutkowski K. Komentarz do art. Co jest tak szczególnego w zaburzeniu konwersyjnym ? Prezentacja problemu propozycje klasyfikacji diagnostycznej. Psychiatria po Dyplomie 2011. tom 8, nr 3, s. 51.
 29. Rutkowski K. Komentarz do art. Bohus M., Kröger Ch. Psychopatologia i psychoterapia zaburzenia osobowości typu borderline. Aktualny stan badań. Psychiatria po Dyplomie 2011. tom 8, nr 5, s. 16-17.
 30. Sobański JA. Komentarz do art. Sulz S. Histeria i osobowość histrioniczna. Wyzwania dla psychoterapii. Psychiatria po Dyplomie 2011. tom 8, nr 3, s. 58-60.
 31. Sobański JA. Niektóre wczesne przejawy zaburzeń psychicznych, czyli co może zapowiadać zaburzenia psychiczne, albo sygnalizować ich obecność. artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=4⟨=pl
 32. Sobański JA. O lekach psychoaktywnych kilka słów dla pacjentów i ich przyjaciół. artykuł opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2011, http://www.konstelacjalwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=4⟨=pl
 33. Klasa K,Sobański JA. Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP oraz Sekcji Psychoterapii PTP: "Czy psychoterapia zmienia mózg? – znaczenie dla praktyki psychoterapii". Psychiatria i Psychoterapia. 2011; 7, 3-4: 42-43.
 34. Dembińska E. Kryzys małżeński osoby chorej psychicznie. Praca doktorska. Promotor: prof. Bogdan de Barbaro. UJ CM, Kraków, 2011
 35. Mielimąka M. Wsparcie społeczne osób leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Praca doktorska. Promotor: dr hab. Krzysztof Rutkowski. UJ CM, Kraków, 2011
 36. Aleksandrowicz JW., Dembińska E.Neuroobrazowanie psychoterapii. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r. s.2, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 37. Prot K., Szwajca K., Biedka Ł., Bierzyński K., Domagalska E., Izdebska R., Kościelniak M. Rodzeństwo rywalizacja i zawiść – współistnienie i troska. I Międzynarodowa Konferencja 2 sekcji EFPP: Psychiatrii Dorosłych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kraków 14-16.10.2011.Wystąpienie nr 82
 38. Dembińska E., Rutkowski K., Muldner-Nieckowski Ł., Sobański J., Murzyn A., Mielimąka M. Schizophrenia as a Marital stresor – Marital Functioning and coping mechanisms in marital crisis. 12th ECOTS, Wiedeń, 2-5.06.2011, European Journal of psychotraumatology. Suppl. 2011, 1,138. Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 39. Jabłoński Z. Problemy w psychoterapii psychogennych dysfunkcji seksualnych. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r.s.9, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 40. Mielimąka M., Rutkowski K., Sobanski J., Murzyn A., Muldner-Nieckowski L. Changes in perceived social support in the course of intensive group psychotherapy treatment. 42nd Annual Meeting, Berno, Szwajcaria: 29 czerwiec – 2 lipiec 2011
 41. Mielimąka M. Neuroobrazowanie zjawiska hipnozy. Przegląd wybranych badań naukowych. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.13,Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 42. Mielimąka M. Sprawozdanie z 41 konferencji Society for psychotherapy research. Psychiatria i Psychoterapia 2011., tom 7, nr 1, s. 31 – 33
 43. Mielimąka M. Zmiany spostrzeganego wsparcia społecznego w ujęciu funkcjonalnym pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.13, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 44. Mielimąka M. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.14, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 45. Mielimąka M.Group psychotherapy effectiveness and perceived social support. The 8th International Medical Postgraduate Conference – New frontiers in the research of PhD students. Hradec Kralove, Republika Czeska: 10-12 listopad 2011r., s. 76-77
 46. Mielimąka M. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu. Ból, numer specjalny tom 12, 2011, s. 18-19; V Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu", Zakopane 13-15 październik 2011r.
 47. Mielimąka M. Wsparcie społeczne pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2 (1/2011), s. 139-140; Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Lekarskiego CM UJ, Kraków 18 maj 2011r.
 48. Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K. Sesja: "Psychologia Analityczna C.G. Junga w praktyce klinicznej" Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s. 18, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 49. Müldner-Nieckowski Ł., Kalinowska M., Tomasz Jasiński T., Rutkowski K. Psychoanaliza Jungowska? Czym współczesna psychologia analityczna różni się od klasycznej psychoanalizy. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r.s. 18, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 50. Müldner-Nieckowski Ł. Aktywacja kompleksów psychicznych w przeciwprzeniesieniu. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s. 15, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 51. Müldner-Nieckowski Ł., Katarzyna Klasa. Tematyka seksualna w dialogu terapeutycznym. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r. s. 16 , Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 52. Murzyn A., Rutkowski K. Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.15, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 53. Rutkowski K.Not remembered trauma – lifelong symptoms. Hurting Memories, Remembering as pathogenic process in individuals and societies. Scientific Symposium at the Brandenburg Academy28-29 Oct. 2011.
 54. Alqarni M., Arabi Y., Kakiashvili T., Khedr M., Koczkodaj WW., Leszek J., Przelaskowski A., Rutkowski K. Improving the predictiveness of ICU medical scales by the method of pairwise comparisonsFederated Conference on Computer Science and Information Systems Szczecin, 2011.
 55. Rutkowski K., Łukasz Muldner-Nieckowski Ł. Dream Matrix – marzenia senne w kontekście grupy. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r. s.18, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 56. Rutkowski K., Dembińska E. Muldner-Nieckowski Ł., Sobański J., Murzyn A., Mielimąka M.: Late Consequences of Early childhood Trauma. 12th ECOTS, Wiedeń, 2-5.06.2011, European Journal of psychotraumatology. Suppl. 2011, 1, 161.
 57. Sobański JA., Klasa K. Zaburzenia osobowości a zaburzenia nerwicowe. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.20, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 58. Sobański JA. Powiązanie objawów zaburzeń nerwicowych i wydarzeń z życia pacjentów. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s. 20, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl
 59. Sobański JA. Osobowość nerwicowa: koncepcja, diagnostyka, związki z funkcjonowaniem społecznym. Sociální procesy a osobnost . Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty kroměříž 14-16.09.2011. s. 290 – 299.
 60. Klasa K., A. SobańskiJA. Diagnostyka zaburzeń nerwicowych i oceny skuteczności terapii. Sympozjum 3 Sekcji Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii. Kraków 21-23.10.2011r., s.10, Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl

Działalność naukowa za rok 2010

 1. Walczewska J, Rutkowski K, Wizner B, Cwynar M, Grodzicki T. Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder European Heart Journal Advance Access published October 22, 2010, European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehq354
 2. Aleksandrowicz JW. Superwizja w kształceniu psychoterapeutów. Psychoterapia 3 (154) 2010, 23 – 30.
 3. Prot K, Biedka Ł, Szwajca K, Bierzyński K, Domagalska E, Izdebski R. Psychoterapia grupowa ocalałych z holocaustu – doświadczenia własne. Psychoterapia 1 (52) 2010, 25-35.
 4. Bierzyński K, Bomba J. Program szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji. Psychoterapia 3 (154) 2010, 31-36.
 5. Sobański JA. Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? Psychiatria po Dyplomie. (w druku).
 6. Murzyn A, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. Psychoterapia schizofrenii: cele, skuteczność, specyfika oddziaływań. Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna – przegląd literatury. Psychiatria i Psychoterapia, Tom 6, Numer 2, 2010
 7. Sobański JA. Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? III Kongres Akademii po Dyplomie. Psychiatria. 12-13 marca 2010.
 8. Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn (Białas) A, Muldner-Nieckowski Ł. Psychotherapy effectiveness research: Intensive group psychotherapy and social support. SPR 41st International Meeting, June 23 to 27, 2010, Asilomar, California, USA.
 9. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, Rutkowski K. Wybrane aspekty rozwoju psychoseksualnego studentów medycyny. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „U progu dojrzałej seksualności" 14 maja 2010, Poznań.
 10. Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Rutkowski K. Objawy zaburzeń seksualnych w grupie pacjentów oddziału dziennego leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „U progu dojrzałej seksualności" 14 maja 2010, Poznań.
 11. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K. Oczekiwanie poprawy w zakresie życia seksualnego u pacjentów rozpoczynających psychoterapię grupową zaburzeń lękowych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 12. Gajowy M, Simon W, Sobański JA, Śliwka P, Sala P, Żak W, Klasa K, Lambert MJ. Polska walidacja Kwestionariusza Wyniku (KW, Outcome Questionnaire, OQ-45.2): badanie wieloośrodkowe. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 13. Sobański JA, Klasa K, Simon W, Aleksandrowicz JW, Rutkowski K. Kwalifikacja do psychoterapii i ocena wyników leczenia zaburzeń nerwicowych: kwestionariusze objawowe KO"0", KSIII, OQ-45.2, kwestionariusze osobowości KON-2006 i NEO-PI-R. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 14. Murzyn A, Sobański JA, Mielimąka M, Rutkowski K. Nasilenie zaburzeń oraz skuteczność psychoterapii pacjentów z doświadczeniem wczesnodziecięcej traumy. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 15. Sobański JA, Klasa K. Objawy zaburzeń nerwicowych powiązane ze zgłaszaną przez pacjenta dysfunkcją związku. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 16. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Objawy dysocjacyjne i derealizacyjne u pacjentów z nadużyciem seksualnym, prześladowaniem rodziny i innymi wydarzeniami urazowymi zgłaszanymi w wywiadzie kwestionariuszowym. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 17. Klasa K, Sobański JA. Objawy fobii w kontekście wywiadu życiorysowego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010
 18. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Kwestionariusz selekcyjny S-III: narzędzie screeningowe przydatne do wstępnej diagnostyki zaburzeń nerwicowych. Doniesienie z badań pilotowych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 19. Sobański JA.Kontekst biograficzny objawów natręctw zgłaszanych przez pacjentów leczonych w dziennym oddziale psychoterapeutycznym z powodu zaburzeń nerwicowych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 20. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K. Kwestionariusze SAD i FNE – skale dotyczące lęku społecznego i obaw przed negatywną oceną. Własności psychometryczne: rzetelność i wstępne oceny trafności. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010r.
 21. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Objawy zaburzeń seksualnych zgłaszane przez pacjentów leczonych w oddziale leczenia nerwic i ich związki z wybranymi aspektami sytuacji życiowej badanych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 22. Sobański JA.Obecność wybuchów złości i innych objawów zakłóceń funkcjonowania interpersonalnego w kontekście aktualnej sytuacji życiowej i wspomnień z przeszłości. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 23. Klasa K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Mielimąka M, Aleksandrowicz JW. Idea integracji psychoterapii w praktyce na przykładzie funkcjonowania oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych. " „The idea of integration in psychotherapy in practice. Example of a day – hospital for anxiety disorders functioning." Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 24. Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K. Terapia małżeńska jako składnik kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych. „Marital therapy as a component of mental disorders comprehensive treatment" Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 25. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K. Integracja problemów związanych z seksualnością w praktyce psychoterapeutycznej. " „Integration of sexual problems in psychotherapy practice" Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 26. Mielimąka M, Murzyn A, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K. Postrzegane wsparcie społeczne pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości – zmiany w przebiegu terapii.„Perceived social support of patients suffering from neurotic or personalisty disorders – observed changes during psychotherapy treatment" Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 27. Dembińska E. „Kryzys małżeński osób chorujących na chorobę afektywną jednobiegunową – badania własne"„Marital crisis of patients suffering from unipolar affective disorder – research report" Psychiatria Polska, tom XLIV, nr 3 – 2010, suplement, s. 98-99
 28. Tokarz K., Dembińska E.„Rozwój psychiatrycznego szkolenia specjalistycznego w Europie. Raport z 17. Zjazdu EFPT w Cambridge" „Development of psychiatric specialist training in Europe. 17th EFPT Forum report" Psychiatria Polska, tom XLIV, nr 3 – 2010, suplement, s. 107
 29. Dembińska E., Tokarz K. „Szkolenie podyplomowe psychiatrów w Europie"
  „Postgraduate psychiatric training in Europe" Psychiatria Polska, tom XLIV, nr 3 – 2010, suplement, s. 113-114
 30. Mielimaka M, Krzysztof R, Sobanski JA, Murzyn (Bialas) A, Muldner-Nieckowski L. Psychotherapy effectiveness research: Intensive group psychotherapy and social support. 41st Annual Meeting of Society for Psychotherapy Research, 23 – 27 czerwiec 2010, Asilomar, California, USA
 31. Mielimąka M, Murzyn (Białas) A, Rutkowski K, Świderska A. Zmiany wsparcia społecznego pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 32. Murzyn (Białas) A, Mielimąka M, Rutkowski K. Nasilenie zaburzeń oraz skuteczność psychoterapii pacjentów z doświadczeniem wczesnodziecięcej traumy. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 33. Mielimaka M. Raport na temat kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Polsce, 18th European Federaton of Psyciatric Trainees Forum, 2 – 5 czerwiec 2010 , Dubrovnik, Croatia, wystąpienie ustne. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 34. Mielimąka M. Zastosowanie technik hipnozy w leczeniu bulu. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.15-18.09.2010 Gdańsk
 35. Rutkowski K.: Trauma as a Reason for Complexes and Its Projections. XVIII Congress of the International Association for Analytical psychology, Montreal, Kanada, 22-27.08.2010
 36. Rutkowski K., Muldner – Nieckowski Ł.: Polnische Symbolik. Symbolisierung Und Ubertragung im Sandspiel. Berlin, 8-10.10.2010.
 37. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Citkowska-Kisielewska A. Podstawy medycyny dla psychologów i innych osób o wykształceniu niemedycznym. W: Materiały naukowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. Podstawy psychoterapii oraz szczegółowe problemy psychoterapii. Rok akademicki 2009/2010; Kraków. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 38. Sobański JA.Wgląd i przepracowanie – specyfika w terapii grupowej. Materiały naukowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. Podstawy psychoterapii oraz szczegółowe problemy psychoterapii. Rok akademicki 2009/2010; Kraków. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 39. Sobański JA.Praca życiorysowa w psychoterapii grupowej. W: Materiały naukowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. Podstawy psychoterapii oraz szczegółowe problemy psychoterapii. Rok akademicki 2009/2010; Kraków. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 40. Sobański JA.Psychoterapia interpersonalna. (rozdział przyjęty do druku w tomie III podręcznika Psychiatria red. Wciórka J. i in., Elsevier Urban & Partner)
 41. Rutkowski K. Inne podejścia psychoterapeutyczne. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010, (w druku)
 42. Rutkowski K. Inne podejścia psychoterapeutyczne. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010, (w przygotowaniu).
 43. Sobański JA.Donald W. Winnicott – Dom jest punktem wyjscia. Eseje psychoanalityczne. Recenzja. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 1: 62.
 44. Sobański JA.Recenzja: Kinga Bobinska, Piotr Gałecki Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 2: 51.
 45. Sobański JA.Recenzja: Tadeusz Pietras, Andrzej Wituski, Piotr Gałecki. Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 2: 52.
 46. Klasa K, Sobański JA. Recenzja: Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 3-4 (w druku).
 47. Dembińska E. „Stres, studiowanie i zaburzenia adaptacyjne"„Stress, studies and adjustment disorder" Artykuł edukacyjny umieszczony na platformie internetowej Konstelacja Lwa założonej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.konstelacjalwa.pl
 48. Aleksandrowicz J, Wprowadzenie. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 5
 49. Aleksandrowicz J, Diagnoza psychoterapeutyczna Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 15 – 22
 50. Zgud J, Müldner-Nieckowski Ł, Dialog psychoterapeutyczny (psychoterapia indywidualna) Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 32 – 40
 51. Sobański J, Wgląd i przepracowanie – specyfika w terapii grupowej; proces grupowy, praca życiorysowa w grupie, zagrożenia dla tajemnicy, zagadnienia organizacyjneSkrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 63 -74
 52. Sobański J, Müldner-Nieckowski Ł, Citkowska-Kisielewska A, Podstawy medycyny dla psychologów i innych osób o wykształceniu niemedycznym. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 99 – 116
 53. Mielimąka M, Podstawy psychopatologii. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 117 – 130
 54. Jerzy Aleksandrowicz, Podejście integracyjne Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 175 – 182
 55. Müldner-Nieckowski Ł, Dziasek I, Podstawy psychoanalizy Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 188 – 207
 56. Aleksandrowicz J, Psychoterapia zaburzeń nerwicowych. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków 238 – 245
 57. Jabłoński Z, Psychoterapeuta wobec pacjentów z dysfunkcjami seksualnymi Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 246 – 249
 58. Aleksandrowicz J.W, Irracjonalizm w psychoterapii. Psychoterapia 4 (155) 2010, 5 – 14.

Działalność naukowa za rok 2009

 1. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Dorota Stolarska D. KON-2006 Neurotic Personality Questionnaire. Arch. Psychiatry Psychother. 2009, 1: 21-29.
 2. Rutkowski K.: Involuntary Travellers – Shadow of Travelling In Deportations. Bennet P. ed.: Journeys – Encounters Clinical, Communal, Cultural. Proceedings of the Seventeenth International Congress for Analytical Psychology. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2009, 376-387.
 3. Walczewska J., Rutkowski K., Wizner B., Grodzicki T.: Jako życia u osób z PTSD. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, Łódź 2009. 126-136.
 4. Rutkowski K., Walczewska J.: Analiza demograficzna grupy osób kombatantów i przesladowanych z przyczyn politycznych zgłaszajacych się do leczenia psychiatrycznego. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, Łódź 2009. 137-147.
 5. Prot K., Biedka Ł., Szwajca K., Bierzyński K., Domagalska E., Izdebski R. : Psychoterapia grupowa ocalałych z Holokaustu. Biuletyn dla członków i kandydatów. Instytut Analizy Grupowej Resztów. Nr 9; 11.2009; 17 – 24
 6. Rutkowski K.: Zespół stresu pourazowego – psychopatologia i postępowanie. Rehabilitacja przyjete do druku 2009.
 7. Aleksandrowicz JW. Psychogeneza zaburzeń funkcjonalnych. W: A. Bogucki (red) Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe. Via Medica Gdańsk 2009 str. 114-125
 8. Aleksandrowicz J.; Zaburzenia osobowości – problem psychiatryczny ? Psychiatria. Szczegółowe problemy terapii psychiatrycznej. II Kongres Akademii po Dyplomie, Warszawa 13-14.02.2009: 74-77.
 9. Rutkowski K.: Zespół stresu pourazowego – psychopatologia i postępowanie. II ogólnopolska konferencja relaksacja w rehabilitacji, Goniądz 7-10.05.2009.
 10. Rutkowski K.: The structure of complexes after experience of trauma in childhood or adulthood. The First European Conference of Analytical Psychology. June 25 – 27, 2009
 11. Świderska A., Rutkowski K.: The relationship between God image and borderline personality organization – An explanatory study among outpatients. International Association for the Psychology of Religion, Universitat Wien, 23-27 August 2009, 37.
 12. Walczewska J., Wizner B., Rutkowski K., Grodzicki T.: Ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób deportowanych w dzieciństwie na Syberię w latach 1940 – 1944.. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź 7-8., 4 .06.2009.
 13. Rutkowski K., Walczewska J.: Analiza demograficzna grupy osób kombatantów i przesladowanych z przyczyn politycznych zgłaszajacych się do leczenia psychiatrycznego. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź 19., 4 .06.2009.
 14. Müldner-Nieckowski Ł., Rutkowski K., Sobański J.A.; Characteristics of sexual life in patients admitted to intensive group psychotherapy. Study based on a structured self-report questionnaire; Konferencja: 19th World Congress for Sexual Health, Göteborg, Sweden – June 21-25, 2009. 162
 15. Klasa K, Sobański JA, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, NEO-PI-R pretherapy assessment in population of patients admitted to a day hospital. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 162.
 16. Sobański JA, Aleksandrowicz JW, Klasa K, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Personality change in NEO-PI-R and KON-2006 neurotic personality questionnaire after intensive group psychotherapy in a day hospital. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 187
 17. Aleksandrowicz JW, Sobański JA, Klasa K, Stolarska D., Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Specific measure of psychotherapy outcome assessment. Neurotic personality inventory KON-2006. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 131
 18. Białas A., Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) at pretherapy and its merits as a predictor of psychotherapy outcome. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 136-137.
 19. Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł. Berlin Social Support Scales and Bizoń's method of social network and social support assessment. Valuable tools for psychotherapy effectiveness research. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 170-171.
 20. Muldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, Sobański JA. Sexual life related data in patients admitted to psychotherapy. Study based on a structured self-report questionnaire. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 172
 21. Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Białas A, Mielimąka M. Does one hour of 17 sessions per week matter? Discontinued alliance in individual therapy component in a day hospital as outcome predictor. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 183.
 22. Aleksandrowicz J, Binder M, Mielimąka M, Urbanik A. State of hypnosis in fRMI, XVIII ISH International Congress, Rzym 2009
 23. Aleksandrowicz J. The History of polish psychotherapy during the socialist dictatorship. European Journal of Mental Health 4. 57-66. 2009.
 24. Mielimąka M. Sprawozdanie z konferencji society for psychotherapy research 40th annual meeting. Santiago, Chile 2009. PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA, Tom 5, Numer 1-2. Wiosna-Lato 2009

Działalność naukowa za rok 2008

 1. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Routine monitoring and measurement of outcome in neurotic disorders psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 2. Aleksandrowicz JW. Jak leczy placebo. Wszechświat 109, nr 1-3/2008, 18-23
 3. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia a pomoc psychospołeczna w medycynie. WJASC Abstracts Cracow, October 24-25, 2008
 4. Aleksandrowicz JW. The Psychotherapeutic Professions in Poland. In: Psychotherapeutic professions as contexts of therapy practice and research – I. Current situation of the professions in varied countries. Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 5. Białas A., Rutkowski K. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część I. Kwestionariusz CTQ do oceny urazów wczesnodziecięcych. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 6. Białas A. Wiek pacjentów a skuteczność psychoterapii i możliwość zmiany cech osobowości. Psychoterapia. 2008; 144, 1: 27-42.
 7. Klasa K, Sobański JA. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część V. Zmiana w wyniku psychoterapii w Kwestionariuszu Kompetencji Społecznych KKS(A). Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 8. Klasa K, Sobański JA. Agoraphobia vs social phobia: distinct disorders or overlapping entities? Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 9. Klasa K, Sobański JA. Cechy sytuacji życiowej i zestawy współwystępujących objawów u pacjentów z rozpoznaniami agorafobii i fobii społecznej. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 10. Klasa K, Sobański JA. Polskie wersje skal SAD i FNE w zastosowaniu do populacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi – wyniki badań pilotowych. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 11. Rutkowski K. The structure of values system after experience of trauma in childhood or adulthood. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2007, 4, 45-51.
 12. Rutkowski K. Long Term Consequences of Political Persecution. International Symposium for the Psychosocial Care for Former Nazi Persecutees. Berlin, 16-17.11.2008.
 13. Rutkowski K. Post-Traumatic Dreams. The Third Multidisciplinary Academic Conference of IAAP and the Second Joint Conference with the International Association for Jungian Studies, July 3 – 5, 2008, ETH Zurich, Switzerland
 14. Simon W, Sobański JA. Zbieżność pomiarów przed rozpoczęciem leczenia w oddziale dziennym dokonywanych za pomocą kwestionariuszy objawowych OQ-45.2 oraz KO"0" oraz przykłady zmian obserwowanych w kolejnych tygodniach u pojedynczych pacjentów Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 15. Sobański JA, Klasa K, Aleksandrowicz JW., Stolarska D. Nowe metody i własne narzędzia oceny wyników psychoterapii opracowane w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część I. Kwestionariusz osobowości KON-2006 w ocenie wyników psychoterapii. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 16. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część IV. Kwestionariusz osobowości NEO-PI-R w ocenie wyniku intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 17. Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M. Ocena przydatności klinicznej kwestionariusza osobowości NEO-PI-R w opisie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i/lub zaburzeniami osobowości, biorących udział w psychoterapii w oddziale dziennym. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 18. Sobański JA, Klasa K, Wilczek A, Marczuk H. Polska wersja psychodynamicznego profilu osobowości Karolinska (KAPP). Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 19. Sobański JA, Klasa K. Diagnostyka zaburzeń dysocjacyjnych w spektrum zaburzeń nerwicowych za pomocą Skali Doznań Dysocjacyjnych E.M.Bernstein i F.W.Putnama. Próba predykcji wyników leczenia w oddziale dziennym. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 20. Sobański JA, Klasa K. Narzędzia diagnostyczne przydatne w kwalifikacji do leczenia i do oceny wyniku psychoterapii zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. Warsztat z prezentacją przypadków klinicznych. Warsztat na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 21. Sobański JA, Klasa K. Nowe metody i własne narzędzia oceny wyników psychoterapii opracowane w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część III. Arkusz diagnostyczny. Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 22. Sobański JA, Klasa K. Zastosowanie kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 do oceny wyników leczenia intensywną psychoterapią w oddziale dziennym. Wstępne porównanie ze zmianami w Inwentarzu Osobowości NEO-PI-R. Warsztat na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 23. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Mielimąka M, Aleksandrowicz JW, Simon W, Rutkowski K. Wieloaspektowa ocena efektów terapii: kwestionariusze KO"0" i OQ-45, KON-2006, NEO-PI-R, KKS, Kwestionariusz satysfakcji z życia seksualnego, BSSS, Metoda oceny otoczenia i oparcia społecznego Z.Bizonia, Arkusz diagnostyczny. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 24. Sobański JA, Simon W. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część II. Kwestionariusz Wyniku (OQ-45.2). Poster na konferencji Psychoterapia w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 25. Sobański JA. Czy istnieją związki między obecną relacją partnerską pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi a obrazem objawowym ich dolegliwości? Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.
 26. Sobański JA. Family of origin and present life circumstances as potential psychotherapy dropout predictors. Odds ratio method application. Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona 2008.
 27. Sobański JA. Wykorzystanie wywiadu życiorysowego zbieranego przed psychoterapią za pomocą komputera. Propozycja współczynnika subiektywnego obarczenia biografii (WSOB) i oceny jego związku z ciężkością zaburzeń nerwicowych i ryzykiem niepowodzenia leczenia. Poster na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi. Wisła, 11-13 grudnia 2008.

 

Działalność naukowa za okres 1999 - 2007

 1. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Romejko A. Intensywna, kompleksowa terapia zaburzeń nerwicowych. Streszczenia prac XLI Zjazdu PTP 2004 Psychiatria Polska 2004, 3 (supp.), 5.
 2. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Kształcenie studentów medycyny CM UJ w podstawach psychoterapii. Plakat na konferencji „ Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka" Kraków 10-11 VI 2006-12-22
 3. Aleksandrowicz JW, Binder M, Urbanik A. Obrazowanie czynnościowe hipnozy i sugestii analgezji za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Psychiatria Polska 3/007 suplement – Streszczenie prac XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich Szczecin 2007.
 4. Aleksandrowicz JW, Binder M, Urbanik A. Obrazowanie hipnozy w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Psychiatria Polska 2006, 5, 969
 5. Aleksandrowicz JW, De Barbaro B, Bielańska A, Bierzyński K, Bomba J, Cechnicki A, Cichocki Ł, Domagalska-Kurdziel E, Drożdżowicz L, Józefik B, Kalisz A, Kamińska M, Orwid M, Szwajca K, Widawska K. Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego – historia, program, członkowie. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3,
 6. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Romejko-Borowiec A, Simon W, Siwiak-Kobayashi M, Sobański JA. Internetowy kurs podstaw psychoterapii (SEPTIMUS) w ocenie studentów i prowadzących. Psychoterapia. 2005; 133, 2: 85-94.
 7. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Romejko-Borowiec A, Siwiak- Kobayashi M, Simon W, Sobański JA. SEPTIMUS – distance psychotherapy learning. Final Report. 1/11/2001-31/08/2004. Dublin 2004 SEPTIMUS Meeting.
 8. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. KON-2006. Kwestionariusz osobowości nerwicowej. KON-2006. Neurotic personality questionnaire. KON-2006. Psychiatria Polska. 2007; 41, 6
 9. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006. Biblioteka Psychiatrii Polskiej: Kraków; 2006.
 10. Aleksandrowicz JW, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Własności kwestionariusza KON-2006 w populacji pacjentów oddziału dziennego. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 11. Aleksandrowicz JW, Model terapii w oddziale dziennym Katedry Psychoterapii CM UJ. Konferencja „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka" Kraków 10-11 VI 2006
 12. Aleksandrowicz JW, Nerwica – zaburzenia komunikacji. Konferencja „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka" Kraków 10-11 VI 2006-12-22
 13. Aleksandrowicz JW, Psychoterapia: etyka – wartości – deontologia. Psychoterapia 2006. 2 (137), 13-20.
 14. Aleksandrowicz JW, Siwiak-Kobayashi MM. Psychoterapia w Polsce. w: Bilikiewicz A, Rybakowski J (red.) Psychiatria. Via Medica, Gdańsk, 2002;111–118.
 15. Aleksandrowicz JW, Siwiak-Kobayashi MM. Psychotherapy in Poland. w: Bilikiewicz A, Rybakowski J (red.) Images in Psychiatry (Poland). Via Medica, Gdańsk, 2002; 115–123.
 16. Aleksandrowicz JW, Sobański JA Histoire de la Psychotherapie en Pologne 6 eme Congres de l` Association Europeenne pour l`histoire de la psychiatrie 9 septembre 2005 Paris (abstrakt w duku)
 17. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Cognitive vs psychodynamic psychotherapy effects. Society for Psychotherapy Research European and UK Chapters Joint Meeting, 7-10 marca 2001, Leiden.
 18. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Cognitive vs. psychodynamic psychotherapy effects. A comparative study (poster na konferencję SPR, Braga, 16-20.06.1999).
 19. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Diagnoza psychodynamiczna a wyniki leczenia. XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 14-17.06.2001, Kraków.
 20. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Effectiveness of cognitive and psychodynamic psychotherapy. A Comparative study. Society for Psychotherapy Research 34th Annual Conference Weimar, 27.06.2003.
 21. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Effectiveness of cognitive, psychodynamic and integrative psychotherapies – comparative study. Abstracts 14 World Congress of WADP, Cracow 2005, str 3.
 22. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Histoire de la psychothérapie en Pologne. 6éme Congres de l'Association Europeenne pour l'historie de la psychiatrie 22-24 Septembre 2005, Paris.
 23. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Porównanie efektywności psychoterapii psychodynamicznej i poznawczej w zaburzeniach nerwicowych, IX Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP „Psychoterapia w medycynie", Kraków, 08-10.12.2000.
 24. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Problems with the assessment of psychotherapy outcome in neurotic disorders. 13th Congress of the European Association for Psychotherapy. „Widening Boundaries of Europe – Widening Boundaries of Psychotherapy?" July 7-10 2005, Vilnius, Lithuania.
 25. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej. Biblioteka Psychiatrii Polskiej: Kraków; 2004.
 26. Aleksandrowicz JW, Stolarska D. Podyplomowe Nauczanie psychoterapii. Plakat na konferencji „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka" Kraków 10 – 11 VI 2006
 27. Aleksandrowicz JW, Urbanik A, Binder M. Imaging of brain functions with Functional Magnetic Resonance during pain stimulation modified by analgesic suggestion in hypnosis. Poster, Abstract book. 15 AEP Congress, March 2007 Madrid.
 28. Aleksandrowicz JW, Urbanik M. Obrazowanie czynności mózgu funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w czasie stymulacji bólowej modyfikowanej sugestiami analgezji w hipnozie. Wstępne doniesienie z badań pilotowych. W: Mózg i Psyche (red. J. Bomba, M. Pilecki) Bibl. Psychiatrii Pol. 2007.
 29. Aleksandrowicz JW. "Neurotyczne" zaburzenia depresyjne. Dyskusje o Depresji, 2002; 19.
 30. Aleksandrowicz JW. „Psychoterapia" czy „psychoterapie"? Psychoterapia 2004, 2, 17-30.
 31. Aleksandrowicz JW. Hipnoza – tajemniczy stan mózgu ? Wszechświat 2007, 108, 1-3, 9-12.
 32. Aleksandrowicz JW. Hypnosis in fMRI. Abstr. I EEPCongress Thessaloniki 2007, Psychiatriki vol 18 suppl 1 s 27.
 33. Aleksandrowicz JW. Kilka uwag o psychoterapii w psychiatrii. Psychiatria po Dyplomie. Wydanie specjalne 2007.
 34. Aleksandrowicz JW. Psychopatologia opętania. Psychiatria Polska 3/2007 suplement – Streszczenia prac XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich Szczecin 2007.
 35. Aleksandrowicz JW. Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wyd. UJ, Kraków, 2002.
 36. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia – leczenie czy pomaganie? Wiadomości Psychiatryczne 2005, 8 (3), 175-181.
 37. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. Warszawa: PZWL; 2000.
 38. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów. Kraków Wyd. UJ 2004.
 39. Aleksandrowicz JW. Psychotherapy and counselling International Journal of Psychotherapy vol. 9, 2005. Nr 1 – str 15-20, Psychoterapia i poradnictwo (counseling) str 83-88.
 40. Aleksandrowicz JW. Psychotherapy vs psychosocial help. Abstr. I EEPCongress Thessaloniki 2007, Psychiatriki vol 18 suppl 1 s 22.
 41. Białas A. (Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii CM UJ. Opiekunowie Koła: Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Sobański JA.) Wpływ wieku i płci na ukształtowanie cech osobowości i na ich zmianę w wyniku psychoterapii. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 42. Bierzyński K, Sobański JA, Puk B. Students feedback on undergraduate education in basics of psychotherapy at the Department of Psychotherapy, CM UJ. Międzynarodowa konferencja dot. nauczania przeddyplomowego psychoterapii zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Medycznej CM UJ i Katedrę Psychoterapii CM UJ, 08.11.1999, Kraków.
 43. Bierzyński K. Nauczanie psychoterapii. Referat na konferencji „Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania, dydaktyka" Kraków 10 – 11 VI 2006
 44. Bierzyński K. Stan prac nad zagadnieniami prawnymi dotyczącymi psychoterapii w Polsce. Konferencja „Przywiązanie: teorii i praktyka" Kraków 20 – 22 X 2006
 45. Bomba J, Aleksandrowicz JW. Poland. w: Pritz A. Globalized Psychotherapy. Facultas Universitatsverlag, Vienna 2002; 227–234.
 46. Chrzan R, Urbanik A, Aleksandrowicz J, Binder M, Sobiecka B, Kozub J. Wojciechowska W. Pain and hypnotic anesthesia –fMRI estimation. Abstr. Newskij Radiołogiczeskij Forum Sankt-Petersburg kwiecień 2007.
 47. Chrzan R, Urbanik A, Aleksandrowicz JW, Binder M, Sobiecka B, Kozub J. Hypnotic suggestion during pain stimulation – usability of fMRI. Neuroradiology 2005. Abstr. Book of XXX Congress ESN, Barcelona 2005, str.108.
 48. Kozek E., Citkowska A., Fross K.: Wpływ intensywnej insulinoterapii na wskaźniki masy ciała oraz na stężenie lipidów u chorych na cukrzycę typu 1. Diabetologia Praktyczna 2001, 2, 203.
 49. Citkowska-Kisielewska A, Aleksandrowicz JW. Obsessive-compulsive disorder – psychopathology and therapy. Arch.Psych.Psychot. 2005 7(1) 29-42.
 50. Citkowska-Kisielewska A, Jerzy Aleksandrowicz JW. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – psychopatologia i leczenie. Psychoterapia 2003, 4: 5
 51. Citkowska-Kisielewska Anna: Struktura zespołu objawowego w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniach lękowych. Praca doktorska (2006 r.)
 52. Dyskusja panelowa: „Etyka psychoterapii Czas trwania psychoterapii. Poziom zależności terapeutycznej. Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie 18.02.2003.
 53. Dyskusja panelowa: „Przyszłe merytoryczne i organizacyjne problemy polskiej psychoterapii" na X Krajowym Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Juracie „Aktualne teoretyczne i praktyczne problemy psychoterapii" (22-24.04.2004).
 54. Gierowski JK, Jędrzejowska R, Rutkowski K, Ryn ZJ. Aspekty społeczne i etyczne w opiniowaniu psychiatrycznym ofiar prześladowań politycznych (Social and ethical issues in opinion about victims of political persecution). Wiadomości psychiatryczne. 2003 (VI), 2, 85-89.
 55. Habzda-Siwek E, Rutkowski K. Opiniowanie psychiatryczne w sprawach kombatantów oraz osób represjonowanych. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2004.
 56. Heitzman J, Rutkowski K. Crime perpetration trauma. 14th World Congress of he World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 57. Heitzman J, Rutkowski K. Mental disturbances in former political prisoners persecuted in Poland in the years 1944-1956 (Zaburzenia psychiczne u byłych więźniów politycznych prześladowanych w Polsce w latach 1944-1956),. Dialog. Zeszyty Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Hefte dre Deutsch-Polnishen Gesellschaft fur Seeliche Gesundheit e. V. 11, 2002. 206-211.
 58. Heitzman J, Rutkowski K. Panic attacks at night. 14th World Congress of he World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 59. Heitzman J, Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u byłych więźniów politycznych prześladowanych w Polsce w latach 1944-1956 (Mental disturbances in former political prisoners persecuted in Poland in the zears 1944-1956). Dialog. Zeszyty Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Hefte dre Deutsch-Polnishen Gesellschaft fur Seeliche Gesundheit e. V. 11, 2002. 200- 205
 60. Jabłoński Z. Optymalne podejście w leczeniu psychogennych dysfunkcji seksualnych. Psychoterapia. 2002; 1 (12): 41–46.
 61. Januś A, Januś D, Starzyk J, Dziatkowiak H. Stan odżywienia dzieci w młodszym wieku szkolnym a proces separacji od osób znaczących. Psychoterapia. 2005, 2: 77
 62. Januś A. Obraz członków rodziny a specyfika zaburzeń nerwicowych. Niepublikowana praca doktorska, CMUJ Kraków 2006.
 63. Januś A. Użyteczność opisu konfiguracji objawów nerwicowych dla potrzeb diagnozy i procesu terapii. Psychoterapia. 2005, 2: 69
 64. Jeżkova V, Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Kwestionariusz osobowości KON- badania czeskie i polskie. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 65. Klasa K, Sobański JA, Stolarska D. Kwestionariusze objawowe i osobowości w diagnozie zaburzeń nerwicowych. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 66. Klimowicz A. Porównanie osobowości pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi przed leczeniem i po leczeniu psychoterapią. Psychiatr. Pol. 2003; 37, 2: 235-246.
 67. Klimowicz A. Poszukiwanie specyficznych powiązań zmian osobowości ze zmianami nasilenia objawów w zaburzeniach somatyzacyjnych i lękowych – badanie porównawcze. Psychiatr. Pol. 2003; 37, 2: 247-258.
 68. Klimowicz A. Zmiany objawowe a zmiany osobowości po psychoterapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi. CMUJ Kraków 2002
 69. Mazgaj D, Stolarska D. Koncepcja rozwoju i psychopatologii Melanii Klein, s.39-62 w: Podręcznik Współczesna psychoanaliza Modele konfliktu i deficytu Redakcja naukowa L. Cierpiałkowska, J.Gościniak Wydawnictwo naukowe UAM Poznań 2005 ISBN 83-232-1564-2
 70. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Trójjęzyczny słownik terminów psychologii analitycznej C.G.Junga. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 235.
 71. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Terapia w Piaskownicy. The Sandtray Therapy. Psychoterapia 2005; 3: 63-68
 72. Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Terapia w Piaskownicy. The Therapy in Sandtray. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Psychiatria Polska 2004; 3(supl.): 175.
 73. Müldner-Nieckowski Ł. Wewnętrzne sceny walki. Opis przypadku psychoterapii metodą Sandplay Therapy. Forum psychoterapeutów. Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, 29.11.2006 r.
 74. Müldner-Nieckowski Ł. Język Trikstera. Archetyp mądrego głupca w dialogu terapeutycznym. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich w Szczecinie, 2007.
 75. Müldner-Nieckowski Ł, Kijko I. Wtórne korzyści z występowania objawów nerwicowych i ich wpływ na proces leczenia w psychoterapii grupowej XLII Zjazd Psychiatrów Polskich w Szczecinie, 2007.
 76. Bomba J, Rostworowska M, Müldner-Nieckowski Ł. Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie IV. Kraków 2006. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 77. Müldner-Nieckowski Ł. Sekty. Manipulacja Psychologiczna. Recenzja. Psychoterapia 2005; 3: 84-85.
 78. Müldner-Nieckowski Ł. Sposób na Kaina. Jak chronić życie emocjonalne chłopców. Recenzja. Psychoterapia 2005; 2: 95-96.
 79. Müldner-Nieckowski Ł. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Recenzja. Psychiatria Polska 2006; 2: 357-358.
 80. Podolec P, Barczyk E, Rutkowski K. „Epidemia XXI wieku" depresja jako czynnik ryzyka chorób serca. Deprerssion as a risk factor of cardiovascular diseases. Kardiologia Polska, 2003, 12, 528-532.
 81. Rewer A. Skale kwestionariusza objawowego „O", Psychiatria Polska 2000, 34, 6, 931-943.
 82. Rewer A. Zmiany obrazu zaburzeń lękowych i pod postacią somatyczną CMUJ, Kraków 2002.
 83. Romejko-Hurko A, Borowiec M. Zaburzenia odżywiania jako specyficzny sposób rozwiązywania kryzysu toższamości płciowej. Referat na konferencji Instytutu Psychologii Stosowanej, luty 2002.
 84. Romejko-Borowiec A. Eating disorders as a specific method of solving sexual identity crisis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2004, 4.
 85. Rutkowski K, Furgał J, Walczewska J. Late sequale of posttraumatic stress. ESTSS 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin 22-25. May 2003. European Psychotherapy, Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Special Edition 2003. 130-131.
 86. Rutkowski K, Furgał J, Walczewska J. Late somatic consequences of post-traumatic stress. 10th Conference of ASTSS, Hobart, Australia, 31.03-3.04.2003, Conference Handbook, 87.
 87. Rutkowski K, Habzda-Siwek E. Podstawy prawne orzekania w przypadkach kombatantów. Wiadomości psychiatryczne. 2003 (VI), 2, 91-96.
 88. Rutkowski K, Heitzman J. Tortures for Political Reasons – Their Impact on The Personality Development. 14th World Congress of he World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 89. Rutkowski K, Turkot A, Kurek-Rusin A. Reakcja przewlekłą psychozą na uraz psychiczny doznany w dzieciństwie – opis przypadku. Psychoterapia, 1, 2007, 75-84.
 90. Rutkowski K, Turkot A. MMPI-2 Results in Diagnosing PTSD. 10th European Conference on Traumatic Stress. Opatija, Croatia, 5-9.06.2007, 154.
 91. Rutkowski K, Turkot A. Using Test Methods as an Evidence for Independent Diagnosing PTSD. 10th European Conference on Traumatic Stress. Opatija, Croatia, 5-9.06.2007, 75.
 92. Rutkowski K, Turkot A. Using Test Methods as an Evidence for Independent Diagnosing PTSD. IX IRCT International Symposium of Torture, 9-10.12.2006, 29.
 93. Rutkowski K, Walczewska J, Furgał J: Diagnosing And Treatment Of Victims Of Tortures At The Centre For Victims Of Political Persecution, Krakow, Poland. LIX Congreso Chleno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirurgia. Iquique, Chile, 21-23.10.2004, Resumen CDROM.
 94. Rutkowski K, Walczewska J, Furgał J. Ocena stanu zdrowia somatycznego u osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953. Assessment of the somatic health among people deported into Siberia in 1940-1953. XLI Zjazd psychiatrów Polskich. Psychiatria Polska, 2004, 3 suplement, 226-227.
 95. Rutkowski K, Walczewska J, Furgał J. Psychiatric And Somatic Consequences Of Post-Traumatic Stress After Deportation. LIX Congreso Chleno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirurgia. Iquique, Chile, 21-23.10.2004, Resumen CDROM.
 96. Rutkowski K. 10 Clinical cases in posttraumatic disorders, [w:] Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 53-77.
 97. Rutkowski K. Anxiety and depression symptoms as a reaction to trauma in the group of torture victims. VIII International Symposium. Torture – A Challenge to the Health, Legal and other Professions. New Delhi, India, 22-25.09.1999, 22.
 98. Rutkowski K. Błędy we wnioskowaniu w opiniach sądowych. Doświadczenia kliniczne opiniowania w przypadkach osób prześladowanych z przyczyn politycznych. Wiadomości psychiatryczne, 2004, 3, 187-191.
 99. Rutkowski K. Correlation between nightmares, anxiety and depression in PTSD. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, Japan, 24-29.08.2002. F1749. FC-60-3.
 100. Rutkowski K. Diagnosing and treatment of victims of tortures at the Centre for Victims of Political Persecution. Psychiatric and Psychological methods and therapies in multicultural context. Budapest 4-7.12.2004.
 101. Rutkowski K. Diagnostyka porównawcza zaburzeń pourazowych. Comparative diagnosis of posttraumatic disorders. Psychiatria Polska, 2005, 1, 75-88.
 102. Rutkowski K. Dream Matrix – marzenia senne w kontekście grupy. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 134.
 103. Rutkowski K. Frequent Occurence of Nightmares and Sleep Disorders in the group of torture Victims with Diagnosed PTSD. ESTSS 6th European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, 5-8.06.1999, 106.
 104. Rutkowski K. Frequent Occurrence of Anxiety and Depressive Symptoms in the Group of Torture Victims. 3rd World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies. Book of Abstracts. Australia, Melbourne, 16th – 19th March 2000, abstr. 31.
 105. Rutkowski K. Historia badań zespołów pourazowych. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 204.
 106. Rutkowski K. Introduction, w: Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 7-8.
 107. Rutkowski K. Involuntary travelers – survivors of deportation, International Conference of IAAP Cape Town, 09.2007.
 108. Rutkowski K. Jaźń w psychologii analitycznej. Psychoterapia. 2003, 1 (124), 77-81.
 109. Rutkowski K. Kształcenie specjalistyczne w psychiatrii doświadczenia z ostatnich lat. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 135.
 110. Rutkowski K. Late effects and needs of early intervention in the group of torture survivors. Sixth World congress of the International Association for Emergency Psychiatry. Barcelona, Spain, 9-12.06.2002. P148.
 111. Rutkowski K. Leczenie ambulatoryjne ofiar tortur i osób prześladowanych z przyczyn politycznych. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 204.
 112. Rutkowski K. Level of PTSD as a late sequel to stress. ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, 26-29 May 2001, abstr. P27.
 113. Rutkowski K. Lęk i depresja w przebiegu zespołu stresu pourazowego. Psychiatria Polska. 2000, XXXIV, 6, 971-981.
 114. Rutkowski K. Lęk i depresja w zaburzeniach pourazowych jako wyznacznik terapii. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 205.
 115. Rutkowski K. Następstwa urazów psychicznych doznanych w dzieciństwie. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2006.
 116. Rutkowski K. Nightmares as a symptom of anxiety in the course of PTSD. ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, 26-29 May 2001, abstr. O29.
 117. Rutkowski K. Nightmares in the Course of PTSD As a Symptom of Anxiety and Depression. 56 Congreso Chileno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirugia. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria, 2001, 39, supl. 3, 41.
 118. Rutkowski K. Odległe nastepstwa urazu doznanego w dzieciństwie na przykładzie osób deportowanych. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25.09.2005, 426
 119. Rutkowski K. Pierwsza Podregionalna Konferencja nt. Pomocy Ofiarom Tortur. Kraków, 2-4 lipca1999. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 5, 810-811.
 120. Rutkowski K. Place of the Higher Education Institutions in Improving Social Understanding of the Problems of Torture Victims. VIII International Symposium. Torture – A Challenge to the Health, Legal and other Professions. New Delhi, India, 22-25.09.1999, 100.
 121. Rutkowski K. Posttraumatic dreams from analytical perspective. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2003, 4, 29-38.
 122. Rutkowski K. Posttraumatic Nightmares as a Symptom of Anxiety and Depression. The Ninth Annual ASTSS Conference on Traumatic Stress, Auckland, 7-10 March 2002, Conference Handbook, 41.
 123. Rutkowski K. Posttraumatic Nightmares in PTSD and Levels of Depression and Anxiety. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 302.
 124. Rutkowski K. Pourazowe marzenia senne. Psychoterapia. 2 (121) 2002, 49-57.
 125. Rutkowski K. PTSD, Depression and Sleep Disorders as Late Consequences of Political Persecution. Medical Journal Rahat, Islamabad, Pakistan, 2003, 5, 42-53.
 126. Rutkowski K. Rehabilitation of victims of torture in the CVPP, Krakow, Poland. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, Japan, 24-29.08.2002. F1750. PO-55-2.
 127. Rutkowski K. Rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego. Wiadomości psychiatryczne. 2003, 1, 31-36.
 128. Rutkowski K. Skuteczność metod kwestionariuszowych w diagnostyce PTSD. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 134.
 129. Rutkowski K. Sleep disorders as symptoms on anxiety and depression in PTSD. 17th Annual Meeting The International Society for Traumatic Stress Studies. New Orleans 6-9.12.2001, 143.
 130. Rutkowski K. Stronniczość i błędy kliniczne w opiniach sądowych. Doświadczenia kliniczne opiniowania w przypadkach osób prześladowanych z przyczyn politycznych. One-sideness and clinic errors in forensic opinions concerning people who were persecuted for political reasons. Wiadomości psychiatryczne, 2004, 3, 201-205.
 131. Rutkowski K. Subjective Depressive Symptoms in the Group of Torture Victims with Diagnosed PTSD (Subjektywne objawy depresyjne w grupie ofiar tortur z diagnozą PTSD). ESTSS 6th European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, 5-8.06.1999, 125.
 132. Rutkowski K. Terapia szamańska. Sztuka leczenia, 2002, VIII, 4, 27-33.
 133. Rutkowski K. The Centre for Victims of Political Persecution (Ośrodek dla Ofiar Prześladowań Politycznych), [w:] Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 45-51.
 134. Rutkowski K. The Centre for Victims of Political Persecution, Krakow, Poland – Experiences in treatment and rehabilitation victims of torture. ESTSS 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin 22-25. May 2003. European Psychotherapy, Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Special Edition 2003. 259.
 135. Rutkowski K. The Intensity of Posttraumatic Stress Disorder in the Group of Torture Victims (Nasilenie PTSD u ofiar tortur). 3rd World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies. Book of Abstracts. Australia, Melbourne, 16th – 19th March 2000, abstr. 32
 136. Rutkowski K. The structure of values system after experience of trauma in childhood or adulthood. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2007, 4.
 137. Rutkowski K. Treatment and Rehabilitation of Victims of Tortures in the Centre For Victims of Political Persecution, Krakow, Poland (Leczenie i rehabilitacja ofiar tortur w Ośrodku dla Ofiar Prześladowań Politycznych w Krakowie). The Ninth Annual ASTSS Conference on Traumatic Stress, Auckland, 7-10 March 2002, Conference Handbook, 41.
 138. Rutkowski K. VI Europejska Konferencja nt. Stresu Pourazowego. Istambuł, Turcja, 5-8 czerwca 1999. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 5, 809-810.
 139. Rutkowski K. Wiek tortur (A century of torture). Charaktery, 1999, 8 (31), 9-10.
 140. Rutkowski K. Wstęp. w: Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 9-10
 141. Rutkowski K. Zaburzenia i zmiany osobowości po przebyciu urazu we wczesnym dzieciństwie. Konferencja: „Trauma – Osobowość – PTSD" 28 – 30.09.2007 Warszawa
 142. Rutkowski K. Zaburzenia snu w przebiegu zespołu stresu pourazowego. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 1999.
 143. Rutkowski K. Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Wydawnictwo Pandit. Kraków 2001.
 144. Ryn ZJ, Rutkowski K. Concentration camp survivors and political persecution in Poland. Torture. 2001, 4, 107-109.
 145. Ryn ZJ, Rutkowski K. Die Opfer des Naziregimes und der kommunistischen Verfolgung in Polen. W: Morawe Petra red. (Hrsg.): Zwischen den Welten. Psychosoziale Folgen kommunistischer Herrschaft in Ostmitteleuropa. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004.
 146. Ryn ZJ, Rutkowski K. The Social Situation of Victims of Political Persecution in Poland. w: Rutkowski K. ed. Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001. 37-44.
 147. Ryn ZJ, Rutkowski K. The Victims of Nazi and Communist Persecution in Poland. Zwischen den Welten. Psychosoziale Folgen kommunistischer Herrschaft in Ostmitteleuropa. Berlin, 8-10.06.2001.
 148. Sikora G. Zaburzenia psychiczne u pacjentów leczonych przewlekle hemodializą i dializą otrzewnową. CMUJ Kraków 2002.
 149. Sobański JA, Klasa K, Klasa J. Objawy zaburzeń nerwicowych i cechy osobowości nerwicowej u pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 150. Sobański JA, Klasa K. A comparison of distant psychotherapy learning and „direct" education SEPTIMUS (Strenghtening European Psychoterapy through Innovative Methods & Unification of Standards) Meeting Cracow, 18th September 2004.
 151. Sobański JA, Klasa K. Cechy osobowości a skuteczność psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 152. Sobański JA, Klasa K. Co opisują skale Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 153. Sobański JA, Klasa K. Czynniki długości pobytu i intensywności psychoterapii a wyniki leczenia w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 154. Sobański JA, Klasa K. Diagnostyka pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i behawioralnymi przed kwalifikacją do psychoterapii w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 155. Sobański JA, Klasa K. Diagnostyka psychologiczna przy użyciu komputera – KON-2007. Warsztat. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 156. Sobański JA, Klasa K. Distant psychotherapy learning. Leonardo Da Vinci – SEPTIMUS Programme. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 6, 3: 89-99.
 157. Sobański JA, Klasa K. Duration and effectiveness of intensive psychotherapy of neurotic disorders in a day hospital setting. 13th Congress of the European Association for Psychotherapy. „Widening Boundaries of Europe – Widening Boundaries of Psychotherapy?" July 7-10 2005, Vilnius, Lithuania.
 158. Sobański JA, Klasa K. Internetowe forum dyskusyjne dla pacjentów i terapeutów. Przeżywanie przeniesienia. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 159. Sobański JA, Klasa K. Które cechy osobowości wiążą się z poprawą jakich objawów zaburzeń nerwicowych. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 160. Sobański JA, Klasa K. Kwalifikacja do psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 161. Sobański JA, Klasa K. Kwestionariusz osobowości KON-2006 – prezentacja narzędzia, programu komputerowego oraz wybranych przypadków klinicznych. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 162. Sobański JA, Klasa K. Ocena zmian postępujących podczas leczenia a bezpośrednie wyniki psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. Cechy osobowości w KON-2006. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 163. Sobański JA, Klasa K. Oczekiwanie na psychoterapię. Zebranie Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP Kraków 22.11.2005
 164. Sobański JA, Klasa K. Ponowna ocena własności kwestionariusza objawowego KO"0" w populacji pacjentów. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 165. Sobański JA, Klasa K. Porzucenia intensywnej psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 166. Sobański JA, Klasa K. Pretherapy symptom level changes. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2006, 8, 3: 23-36.
 167. Sobański JA, Klasa K. red. nauk. Yalom YD, Leszcz M. The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books; pol. wyd. Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersyteckie UJ: Kraków; 2006.
 168. Sobański JA, Klasa K. Rodzaj zaburzeń nerwicowych a wyniki leczenia psychoterapią w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 169. Sobański JA, Klasa K. Schemat komputerowych badań diagnostycznych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości oraz ocena wyników leczenia w oddziale dziennym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 170. Sobański JA, Klasa K. Subiektywna vs obiektywna ocena wyników leczenia zaburzeń nerwicowych. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 171. Sobański JA, Klasa K. Sytuacja życiowa pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Część I. Rodzina generacyjna. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 172. Sobański JA, Klasa K. Sytuacja życiowa pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Część II. Szkoła i praca zawodowa. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 173. Sobański JA, Klasa K. Sytuacja życiowa pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Część III. Życie seksualne i związek. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 174. Sobański JA, Klasa K. Wstępne diagnozy u zgłaszających się do leczenia w oddziale dziennym. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 175. Sobański JA, Klasa K. Wyniki leczenia zaburzeń nerwicowych psychoterapią w oddziale dziennym w ocenie kwestionariuszem KON-2006, testem 16 PF Cattella i kwestionariuszem KO. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2001, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 176. Sobański JA, Klasa K. Założenia wieloośrodkowego badania skuteczności psychoterapii o różnych założeniach teoretycznych prowadzonej w różnych warunkach w codziennej praktyce na obszarze Filii Krakowskiej SNP PTP. Zebranie Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 13.11.2007r.
 177. Sobański JA, Klasa K. Zastosowanie kwestionariuszy objawowych i osobowości w diagnostyce zaburzeń nerwicowych. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 178. Sobański JA, Klasa K. Zbieżność ocen wyniku psychoterapii w oddziale dziennym za pomocą kwestionariusza osobowości nerwicowej KON-2006 i kwestionariusza objawowego KO"0". „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 179. Sobański JA, Klasa K. Zmiany nasilenia objawów w okresie oczekiwania na leczenie. Psychoterapia. 2005; 132, 1: 67-79.
 180. Sobański JA, Klasa K. Związek postrzeganych przez pacjentów trudności w uczestniczeniu w intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym z nasileniem zaburzeń, cechami osobowości i obrazem dolegliwości przed leczeniem. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 181. Sobański JA. Czynniki predykcyjne niekorzystnych wyników leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym . II. Pogorszenia i braki zmian w zakresie osobowości. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 182. Sobański JA. Czynniki predykcyjne niekorzystnych wyników leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym. I. Pogorszenia i braki zmian w zakresie objawów. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 183. Sobański JA. Czynniki ryzyka konieczności ponownej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 184. Sobański JA. Diagnostyka pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i behawioralnymi przed kwalifikacją do psychoterapii w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 185. Sobański JA. Differential response of neurotic symptoms. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2007; 9, 4 (75-84)
 186. Sobański JA. Dynamika globalnego nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych podczas intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym. Psychoterapia 2004; 131, 4: 77-87.
 187. Sobański JA. Dynamika objawów a wyniki leczenia zaburzeń nerwicowych. CM UJ Kraków 2002.
 188. Sobański JA. Efektywność intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziałach dziennych. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 189. Sobański JA. Komu proponuje się psychoterapię w dziennym oddziale leczenia nerwic. Obserwacje oparte na codziennej praktyce. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 190. Sobański JA. Motywacja pacjentów dziennego oddziału leczenia nerwic. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 191. Sobański JA. Narzędzia stosowane do oceny wyników psychoterapii w wybranych badaniach efektywności psychoterapii. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 192. Sobański JA. Neurotic symptom level variations during intensive psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 34th Annual Conference Weimar, 27.06.2003.
 193. Sobański JA. Niejasności diagnostyczne w grupie zaburzeń nerwicowych. Wyniki badań własnych opartych o wielkogrupowe bazy danych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 194. Sobański JA. Obecność niektórych objawów zaburzeń nerwicowych a końcowe wyniki intensywnego leczenia psychoterapią w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 195. Sobański JA. Od czego zależą wyniki psychoterapii. Skutki wyboru metody oceny efektu leczenia. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 196. Sobański JA. Oddzielne czy mieszane zespoły zaburzeń nerwicowych? Analiza współwystępowania objawów nerwicy. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych", 14-16.06.2007, Szczecin. Psychiatria Polska. 2007; 41, 3, Suplement.
 197. Sobański JA. Postrzeganie przez pacjenta zachowań terapeuty a wyniki intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 198. Sobański JA. Postrzeganie relacji z terapeutą a wyniki intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych w oddziale dziennym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 199. Sobański JA. Prognozowanie efektów psychoterapii za pomocą komputerowych baz danych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Funkcje poznawcze a farmakoterapia, 13-15.12.2007r, Wisła.
 200. Sobański JA. Realizacja założeń teoretycznych w warunkach klinicznych. Analiza protokołów sporządzonych przez sędziów kompetentnych obserwujących psychoterapie indywidualne. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 201. Sobański JA. recenzja publikacji. Fenster S, Phillips SB, Rapoport ERG. The therapist's pregnancy. Intrusion in the analytic space. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 3: 101.
 202. Sobański JA. recenzja publikacji. Kutash IL, Wolf A. Group psychotherapist's handbook. Contemporary theory and technique. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 2: 87.
 203. Sobański JA. recenzja publikacji. Leenaars AA. Psychotherapy with suicidal people. A person-centered approach. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 3: 100.
 204. Sobański JA. recenzja publikacji. Sol L. Garfield. Psychotherapy: An eclectic-integrative approach. Second edition. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 2: 87-88.
 205. Sobański JA. recenzja publikacji. Wallace P. Psychologia Internetu. Psychiatria Polska. 2003; 37, 6: 1091-1092.
 206. Sobański JA. recenzja publikacji. Weiner MF Therapist disclosure. The use of self in psychotherapy. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2004; 3: 102.
 207. Sobański JA. Różnice szybkości ustępowania objawów zaburzeń nerwicowych. Psychoterapia. 2005; 132, 1: 81-92.
 208. Sobański JA. Skuteczność leczenia w oddziale dziennym w ocenie pacjentów. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 209. Sobański JA. Statistic analysis of the neurotic symptom dynamics during intensive psychotherapy in a day hospital setting. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2005; 7, 2: 41-50.
 210. Sobański JA. Sytuacja życiowa i rodzinna a postrzeganie przez pacjentów trudności w przebiegu zakończonej psychoterapii. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 211. Sobański JA. Zmiany częstości interwencji a dynamika objawów podczas psychoterapii indywidualnej zaburzeń nerwicowych prowadzonej w podejściu poznawczym i psychodynamicznym. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 212. Sobański JA. Zmiany objawów podczas oczekiwania i po zakończeniu leczenia w oddziale dziennym. Konferencja Zaburzenia nerwicowe. Terapia, badania i dydaktyka. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 213. Sobański JA. Zmiany objawów zaburzeń nerwicowych podczas intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym i ich związek z wynikami leczenia. Przegląd piśmiennictwa. Psychoterapia. 2004; 130, 3: 81-90.
 214. Sobański JA. Związki nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych i nasilenia nerwicowych zaburzeń osobowości stwierdzanych przed leczeniem z końcowymi wynikami psychoterapii. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka? , gdzie?" XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 24-26 maja 2007, Poznań.
 215. Stolarska D, Rewer A. Nauczanie psychoanalizy na zajęciach fakultatywnych dla studentów medycyny wydziału lekarskiego. 30-lecie Zakładu, Katedry Psychoterapii CM UJ, Kraków 10-11 czerwca 2006.
 216. Stolarska D. Diagnostyczne cechy języka pierwszej wypowiedzi pacjentów nerwicowych – na podstawie analizy przypadku. Psychoterapia 1999; 1; 108: 23-35.
 217. Stolarska D. Diagnostyczne cechy języka pierwszej wypowiedzi pacjentów nerwicowych. Niepublikowana praca doktorska. CMUJ Kraków 2002.
 218. Urbanik A, Aleksandrowicz JW, Binder M, Chrzan R, Sobiecka B, Kozub J. The fMR imaging study of hypnotic suggestion during pain stimulation. European Radiology vol.15 supp.1, 2005
 219. Urbanik A, Aleksandrowicz JW, Binder M, Sobiecka B, Kozub J. Ocena wpływu sugestii hipnotycznej podczas stymulacji bólowej przy pomocy fMRI. V Zjazd PMTRM Szczyrk 2005, streszczenia, str. 33
 220. Urbanik A, Kozub J, Sobiecka B, Binder M, Aleksandrowicz J. Application of fMRI in hypnotic suggestion during pain stimulation. 22 Ann. Meeting, Basle 2005, str.205.
 221. Walczewska J, Furgał J, Rutkowski K. Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1956 (Actual health`s state of people deported into Siberia in 1940-1956), Gerontologia Polska, Gerontologia Polska. 10 (4) 2002, 186-189.
 222. Walczewska J, Furgał J, Rutkowski K. Psychiatric and somatic consequences of post-traumatic stress after deportation. Psychiatric and Psychological methods and therapies in multicultural context. Budapest 4-7.12.2004
 223. Walczewska J, Gryglewska B, Wizner B, Rutkowski K, Grodzicki T. Cardiovasular Risk Factors in patients with posttrauamatic Stress Disorder after Second World War Experiences. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 302.

 

Działalność naukowa za okres 1974-1998

 1. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Buszek M, Horwath M, Kaleta I. Model ambulatoryjny psychoterapii nerwic – Psych. Pol. 1975, IX, 5: 571- 574.
 2. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Filipiak J, Kowalczyk E, Martyniak J, Mazoń S, Meus J, Niwicki J, Paluchowski J, Pytko A, Romejko A. 1981: Kwestionariusze objawowe "S" i "O" – narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburzeń nerwicowych – Psychoterapia. 1981, XXXVII, 11-27.
 3. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Kołbik I, Kowalczyk E, Martyniak J, Miczyńska A, Meus J, Miś L, Niwicki J, Paluchowski J, Pytko A, Trzcieniecka A, Wojnar M, Romejko A, Romanik O, Zgud J. Minimum informacji o pacjentach nerwicowych i ich leczeniu – Psychoterapia, 1981, str. 3-6.
 4. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Martyniak J, Trzcieniecka A, Zgud J. Skuteczność niektórych form i metod psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1986, 58, 6-16 str.5-15.
 5. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Martyniak M. Zastosowanie testu 16 PF R.B. Cattella w ocenie leczenia nerwic. Psychoterapia 1985, 52, 47-60.
 6. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Miczyńska A. Hauptreferat – Abstracts II Congress WADP 1983, str. 55-56.
 7. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K, Romejko A. Porzucenie leczenia (Drop-out) – Próba analizy – Psychoterapia 1981, str. 49-58.
 8. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. 1979: Some methodological problems in diagnosis of neurotic disorders. W: Research on psychodiagnostics and psychotherapy of psychological disorders – Int. Symposium – Berlin 7-9.06.1979, Abstracts.
 9. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Metodologiczne problemy diagnozy zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości – Psychoterapia, XXXIV 1980, str. 39-44.
 10. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Some Methodological Problems in Diagnosis of Neurotic and Personality Disorders – Psychoterapia XXXIV 1980, str.45.
 11. Aleksandrowicz JW, Bierzyński K. Some Methodological Problems in Diagnosis of Neurotic Disorders – Research on Psychodiagnostics and Psychotherapy, Berlin 7-9 VI 1979, Abstracts. str. 13
 12. Aleksandrowicz JW, Bigo B, Namysłowska I, Pawlik J. Psychoterapia jako specjalistyczna metoda leczenia. Psychoterapia XVII, Kraków, czerwiec 1976. str.3-10.
 13. Aleksandrowicz JW, Bomba J, Broszkiewicz E, Orwid M. Kępiński jako klinicysta – Przegląd lekarski 1983 40 nr.12, str. 843-848.
 14. Aleksandrowicz JW, Czaba a J.C. Psychotherapy in Poland – Am J Psychiatry 139- 8, 1982, str. 1051-1054.
 15. Aleksandrowicz JW, Czabała JC. Skuteczność psychoterapii – metody i badania. Psychiatria Polska, 1979, 13, 4, 391-396.
 16. Aleksandrowicz JW, Czepowicz V. Generational Subgroups, the Transfer of Authority and the influence of Group Dynamics in Sociopolitical and Open Therapeutic groups in Poland. W: Group Process and Political Dynamics. Red: M.Ettin, J.Fidler,B.Cohen; Int.Univ. Press. Madison, Conn. 1995.
 17. Aleksandrowicz JW, Hamuda G. Kwestionariusze objawowe w diagnozie i badaniach epidemiologicznych zaburzeń nerwicowych. Psych. Pol. 1994,6, 667-676
 18. Aleksandrowicz JW, Hamuda G: Symptom check-lists in the diagnosis and epidemiology of neurotic disorders. Psych.Pol. suppl 1995, 57-64.
 19. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Półtorak L, Romanik O. 1983: Some factors influencing patients estimation of psychotherapeutic treatment outcome. W: Minsel W.R, Herff W. 1983: Methodology in psychotherapy research. Verlag P.Lang, Frankfurt/Main, 1983, 2, 249-255.
 20. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Romanik O, Świątek L. Wyniki badania psychoterapii – Psychoterapia 1982, str. 11-16.
 21. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Romejko-Hurko A. Oddział dzienny jako forma intensywnej, kompleksowej terapii nerwic – Psychoterapia, XXX 1979, str. 39-45.
 22. Aleksandrowicz JW, Kołbik I, Zgud J. Social Potential of the Day-Hospital – I Congress WADP, 6-10 XII 1982 , str. 91-92.
 23. Aleksandrowicz JW, Kowalczyk E. Ocena skuteczności terapii nerwic – Psychoterapia LI, 1984, str.15-27.
 24. Aleksandrowicz JW, Maj S. Psihoterapia si contextal el medical. Buletin de Psihiatrie Integrativa 1995, 1, 29-33
 25. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Cechy psychoterapeuty a wyniki psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1994, 4, 3-12.
 26. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Cechy psychoterapeuty a wyniki psychoterapii nerwic. Psychoterapia. 1994, 4, 91, 5-11.
 27. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ cech osobowości pacjenta na wyniki psychoterapii. Psychoterapia 1994,1, 3-10
 28. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ niektórych cech interakcji między pacjentem a psychoterapeutą na wyniki indywidualnej psychoterapii nerwic. Psychoterapia. 1992, 83, 47-53.
 29. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ niektórych cech interakcji między pacjentem na psychoterapeutą na wyniki indywidualnej psychoterapii nerwic. Psychoterapia 1992,4
 30. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ sposobu interweniowania na efekty psychoterapii. Psychoterapia 1992,3,
 31. Aleksandrowicz JW, Mazgaj D. Wpływ sposobu interweniowania na efekty psychoterapii. Psychoterapia. 1992, 3 , 9-22.
 32. Aleksandrowicz JW, Orwid M. Psychoterapia w Polsce na tle współczesnych trendów w świecie. Psychoterapia 1987,3.
 33. Aleksandrowicz JW, Pawelec B, Sikora D. Model oceny efektywności terapii nerwic. Psychoterapia 1, 1989.
 34. Aleksandrowicz JW, Piotrowski A. Psychoterapia ambulatoryjna w psychiatrii – stan obecny, kierunki zmian – Psychoterapia 1982, str. 3-8.
 35. Aleksandrowicz JW, Pytko A. Psychotherapy Process Measurement. W: Geyer M, Hess H, Koenig W, Magnussen K. 1987: Process of therapy and training research and practice. Erfurt 1987.
 36. Aleksandrowicz JW, Pytko A. Psychotherapy Process Measurement. W: Process of Therapy an Training. Erfurt 1987, str 61-65.
 37. Aleksandrowicz JW, Robak J, Romejko A, Zgud J. Nauczanie podstaw psychoterapii – Psychoterapia 1(60) 1987, str.2736.
 38. Aleksandrowicz JW, Sikora D, Zgud J. Nerwica a "Choroby psychosomatyczne" – Psychoterapia 4(59) 1986, str. 31-40.
 39. Aleksandrowicz JW, Sikora G. Czy psychoterapia jest nauką? Psychoterapia. 1996, 4, 99, 5-14.
 40. Aleksandrowicz JW, Sikora G. Psychoterapia – nauka czy sztuka. W: Medycyna u progu XXI wieku. W: Sztuka Leczenia. Red. K. Imielinski. Warszawa 1995.
 41. Aleksandrowicz JW, Stojek A. Hypnosis in Psychotherapy of Somatoform Disorders.W: Hypnosis, Connecting Disciplines Ed. E.Bolcs et al, Med.Pharm.Verlag, Wieden 1995, 202-204
 42. Aleksandrowicz JW, Świątek L. Częstość wystepowania zaburzeń nerwicowych – Psychoterapia 3(54) 1985, str. 21-26.
 43. Aleksandrowicz JW, Trzepizur U. Badanie etiologii zaburzeń nerwicowych za pomocą analizy czynnikowej. Psychiatria Polska 1977, T. XI, Nr 1. str. 51-59.
 44. Aleksandrowicz JW, Zgud J, Martyniak J, Stanisz K. Badania motywacji do leczenia pacjentów chorujących na nerwicę i zaburzenia osobowości- Psychoterapia XI, II, 1982, str.27-36.
 45. Aleksandrowicz JW, Zgud J. Objawy nerwicowe w schorzeniach psychosomatycznych – Psychoterapia 1/56/1986
 46. Aleksandrowicz JW, Zmełty N. Hipnoterapia w oddziale leczenia nerwic – Psychoterapia XLIX, 1984, str. 11-17.
 47. Aleksandrowicz JW, Zmełty N. Hypnosis in psychotherapy of neurotic patients – Hipnosis in psychotherapy and psychosomatic medicine. G.Guantieri ed. Segno, Verona 1985, str. 55-59.
 48. Aleksandrowicz JW. Certains aspects specyfiques de la psychotherapie des nevroses a l hopital de jour. Psychother.Psychosom. 1978. str. 1-4.
 49. Aleksandrowicz JW. Czabała JC, Leder S, Siwiak M. Psychotherapy in Poland. Journal Int.and Eclect.Psychother. 1987,6.
 50. Aleksandrowicz JW. Czy rzeczywiście nie ma zaburzeń nerwicowych? Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1997, 6, 411-416.
 51. Aleksandrowicz JW. Diagnoza zaburzeń nerwicowych – Z zagadnień diagnostyki osobowości, Ossolineum, 1983, str. 59-92.
 52. Aleksandrowicz JW. Diagnoza zaburzeń nerwicowych (proces diagnostyczny w świetle strukturalnej teorii psychogennych schorzeń czynnościowych). Z zagadnień diagnostyki osobowości. Ossolineum 1983.
 53. Aleksandrowicz JW. Effectiveness of Neurosis Psychotherapy. Dynamic Psychiatry 1995,1/2, 64-74
 54. Aleksandrowicz JW. Farmakoterapia i psychoterapia w leczeniu nerwic – Psychoterapia, X 1974. str. 3-36.
 55. Aleksandrowicz JW. Free Association in Diagnostic Procedures. Abstr.XIII Int.Symp.D.A.P, Monachium 1981
 56. Aleksandrowicz JW. Group Psychotherapy in Poland – Comprehensive Group Psychotherapy, Williams and Wilkins, Baltimore, London 1982, str.333-335.
 57. Aleksandrowicz JW. Hypnose-und autogene Therapie in Polen – Hypnosetherapie, S. Hirzel Verlag, Leipzig, 1981, str. 52-55.
 58. Aleksandrowicz JW. Hypnosis as a Form of Complex Therapy with Hospitalized Patients – Hypnos nr. 6, 1982, str. 250-253.
 59. Aleksandrowicz JW. Interactional theory of hypnosis and hipnability – Hypnosis in psychotherapy and psychosomatic medicine 1980, str. 25-29.
 60. Aleksandrowicz JW. Interakcyjna teoria hipnozy. Psychoterapia 3, 1989.
 61. Aleksandrowicz JW. Koncentracja uwagi w stanie hipnozy – Psychoterapia 2(57) 1986 str.29-46.
 62. Aleksandrowicz JW. Kwestionariusze objawowe S i O – narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburze nerwicowych. Psychoterapia XXXVII, 1981, 11-27
 63. Aleksandrowicz JW. Kwestionariusze objawowe S i O – narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburze nerwicowych. Psychoterapia XXXVII, 1981, 11-27 Aleksandrowicz JW. Free Association in Diagnostic Procedures. Abstr.XIII Int.Symp.D.A.P, Monachium 1981
 64. Aleksandrowicz JW. Mechanizmy władzy. w: Miłość. red. J. Bomba, Znak, Kraków, 1995.
 65. Aleksandrowicz JW. Minimum informacji o pacjentach nerwicowych i ich leczeniu Psychoterapia XXXVII, 1981, 3-10
 66. Aleksandrowicz JW. Możliwości konstrukcji teorii struktury zaburzeń nerwicowych w oparciu o struktury dynamicznej i pola psychospołecznego. Psychiatria Polska 1979, 13, 2, 145-151.
 67. Aleksandrowicz JW. Możliwości konstrukcji zaburzeń nerwicowych w oparciu o pojęcia struktury dynamicznej i pola psychospołecznego – Psych. Pol. 1979, nr.2, str. 145-151.
 68. Aleksandrowicz JW. Nerwice. Psychopatologia i psychoterapia..PZWL, Warszawa 1988.
 69. Aleksandrowicz JW. Nerwicowe zaburzenia funkcjonalne. Psychoterapia XXII, Kraków , wrzesień 1977. str. 9-19.
 70. Aleksandrowicz JW. Nerwicowe zaburzenia funkcjonalne. Psychoterapia, 22, 9-20.
 71. Aleksandrowicz JW. Neurosis as a Dynamic Structure of Comunication in a Psychosocial Field – Pinel – Publikation Berlin nr. 48, 1984, str. 72-84.
 72. Aleksandrowicz JW. Porachungemethodca und Ergebnisse in der Gruppenpsychotherapie der Neurosen – Gruppenpsychother. Symp. Leipzig 12-16, 1981, str. 76-82.
 73. Aleksandrowicz JW. Psychopatologia nerwic – Propedeutyka patologii, diagnostyki i terapii psychogennych schorzeń funkcjonalnych – Psychoterapia 1982, str. 5-188.
 74. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia medyczna. PZWL Warszawa, 1994.
 75. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia Medyczna. Teoria i Praktyka. PZWL W-wa Wyd. I. 1994.
 76. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia Medyczna. Teoria i Praktyka. PZWL W-wa Wyd. II 1996
 77. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia w Medycynie. Medycyna po Dyplomie 1995,3,21-24.
 78. Aleksandrowicz JW. Psychoterapia. Podręcznik dla pacjentów. PZWL W-wa 1993
 79. Aleksandrowicz JW. Social Factors and Psychotherapy Processes. East Europ. Med.Journal, 2, 1993.
 80. Aleksandrowicz JW. Some remarks on the development of hypnotherapy and autogenic training on Poland – Hypnos nr. 3-4, 1978 str. 26-28
 81. Aleksandrowicz JW. Strukturalni teorie neurotickych onemoc-necni. Ceskoslov.Psychiatrie 1987,6.
 82. Aleksandrowicz JW. Strukturelle Theorie der funktionellen Storungen – Materialen des XI Psychotherapie – congress der DDR . Neubrandenburg 1985
 83. Aleksandrowicz JW. Techniki wyobrażeniowe w psychoterapii – Psychoterapia 1(60) 1987, str. 42-48.
 84. Aleksandrowicz JW. The structural – linguistic theory of neurosis and its therapeutic consequences. Mediter Jou Soc Psychiatry, 7, 2, !!-??
 85. Aleksandrowicz JW. The Teaching of Psychotherapists. W: Hypnosis (red. D. Waxman) London, 1989.
 86. Aleksandrowicz JW. Versuch einer Analyse der zum Diagnosewechsel beitragenden Faktoren bei neurotischen Patienten – Psychiat. Neurol. med. Psychol, Leipzig 26 1974 Februar, 2, S. 111-112.
 87. Aleksandrowicz JW. Zaburzenia nerwicowe. PZWL Warszawa.
 88. Aleksandrowicz JW. Zarys teorii struktury zaburzeń nerwicowych. Praca habilitacyjna. Kraków 1978.
 89. Aleksandrowicz JW. Znaczenie relacji emocjonalnych w hipnoterapii i podatności na hipnozę.- Psych. Pol. 1974, T. VIII, nr. 3. str. 273-279.
 90. Bierzyński K, Klimowicz A, Cieślik A, Puk B, Sobański JA. Szkolenie przeddyplomowe w psychoterapii. VIII Krajowe Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Białymstoku (04-08.02.1998).
 91. Heitzman J, Rutkowski K. Mental disorders in persecuted and tortured victims of the totalitarian system in Poland (Zaburzenia psychiczne u prześladowanych i torturowanych ofiar totalitarnego systemu w Polsce). Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 1996, 6, 1, 19-22.
 92. Heitzman J, Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u osób prześladowanych z przyczyn politycznych w Polsce w latach 1944-1955 (Mental disturbances in persons persecuted for political reasons in Poland in the years 1944-1955). Psych. Pol, 1997, 31, 153-164.
 93. Heitzman J, Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u osób prześladowanych z przyczyn politycznych w Polsce w latach 1944-1955 (Mental disturbances in persons persecuted for political reasons in Poland in the years 1944-1955). Psych. Pol, 1997, 32, Suppl, 5-13.
 94. Heitzman J, Rutkowski K. Zdrowotne następstwa prześladowań politycznych w Polsce w okresie stalinowskim (Sanitary Effects of Political Persecution during Stalin Period in Poland) Studia Historyczne XLI, 1998, 4, 589-598.
 95. Leder S, Aleksandrowicz JW. Psychotherapieforschung in Polen. W: Psychotherapie in der Medizin. (red.E.Brahler) Westdt.Verl. 1991.
 96. Machejek D, Sobański JA. Gender female and social female role stereotypes in eating disorders, Society for Psychotherapy Research 28th Annual Meeting, 28.06.1997, Geilo.
 97. Machejek D, Sobański JA. Ocena podobieństw i różnic języka pacjentek z zaburzeniami łaknienia oraz pacjentek nerwicowych, na podstawie analizy monologów. Konferencja "Udział psychologów w badaniach nad językami terapii, symboli oraz relacji interpersonalnych" Szczecin, 29-31.05.1997.
 98. Mazgaj D, Stolarska D. Model terapii nerwic na oddziale dziennym. Psychiatria Polska 1994; 28, 4: 421-430
 99. Rutkowski K. Historyczny rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego. [8th International Congress of Somatotherapy, 8th European Symposium on Somatotherapy, 2nd International Congress of Somatoanalysis, 1st European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 19-25 październik 1998], Streszczenia, 5.
 100. Rutkowski K. The Historical Development of the Concept of Posttraumatic Stress Disorder (Historyczny rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego). [8th International Congress of Somatotherapy, 8th European Symposium on Somatotherapy, 2nd International Congress of Somatoanalysis, 1st European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 19-25 październik 1998], Program, 34.
 101. Rutkowski K. Wrażliwość na bodźce wewnętrzne jako niedoceniony objaw zespołu stresu pourazowego [VII Europejskie Symposium Somatoterapii, Kraków, 22-24.10. 1997], 36-37.
 102. Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołowi stresu pourazowego a subiektywne objawy zaburzeń snu. Psych. Pol. Streszczenia prac, [XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz – Toruń 3-6 czerwca 1998] 166.
 103. Rutkowski K. Zaburzenia psychiczne u prześladowanych i torturowanych ofiar systemu totalitarnego. Psych. Pol, Streszczenia Prac [XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Wrocław 4 – 7 maja 1995] 1995, 140.
 104. Sikora G, Rewer A, Sobański JA. Wykorzystanie koncepcji przeciwprzeniesienia w intensywnej terapii średnioterminowej prowadzonej w warunkach oddziału dziennego. VIII Krajowe Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Białymstoku (04-08.02.1998).
 105. Sobański JA. Gabinet psychoterapeuty, Psychoterapia 1996, 98, 3: 87-99.
 106. Sobański JA. Krótka refleksja nad badaniami w dziedzinie psychoterapii. Tendencje i perspektywy dalszego rozwoju. Psychoterapia 1998; 105, 2: 13-27.
 107. Sobański JA. Sprawozdanie z XIV Kolokwium Międzynarodowego Towarzystwa Szondiego, Psychiatria Polska 1997, 1.

 

Działalność naukowa do roku 1973

 1. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Effect of Mental Stress on Blood Coagulation. Department of Psychiatry and the Third Department of Internal Medicine,Cracow,Medical Academy,Cracow,Poland, 1964. str. 103-104.
 2. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Psychozy a zaburzenia krzepnięcia krwi. Polski Tygodnik Lekarski,1964,R.XIX, nr 23,str.863-865.
 3. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w schizofrenii. Neurologia,Neurochirurgia i Psychiatria Polska, Rok 1964, t. XIV, nr 2. str.283-288.
 4. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Schiffer Z. Tromboelastograficzne badania przebiegu krzepnięcia krwi w zespołach depresyjnych. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,Rok 1964, t. XIV, nr 1. str.127-132.
 5. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H, Spett K. Leczenie Tofranilem stanów depresyjnych. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,rok 1964, T.XIV, nr 6. str. 943-948.
 6. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Lucidril (A 235,Centrophenoxine) Obserwacje nad działaniem leku. Neurologia,Neurochirurgia i Psych. Pol. 1963, XIII,1. str. 97- 101.
 7. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Porównanie działania Flufenazyny i Perfenazyny w leczeniu schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska,1963, t.XIII, nr 6. str. 911-914.
 8. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Próby leczenia środkami tymoleptycznymi (Imipraminą, Amitryptyliną) oraz Centrofenoksyną niektórych przypadków schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1963,t.XIII,nr 6. str. 907-910.
 9. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Taraktan (Ro 4-0403). Analog fenotiazyny o działaniu przeciwdepresyjnym. Przegląd Lekarski, Rok XX,Seria II, Nr 3 1964. str.1-8.
 10. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Wyniki stosowania Librium w leczeniu nerwic. Wiadomości Lekarskie 1963,XVI,11. str. 804- 806.
 11. Aleksandrowicz JW, Dzikowski H. Zastosowanie Valium w psychiatrii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1965, t.XV, nr 4. str. 648-655.
 12. Aleksandrowicz JW, Grzybińska L, Łukawiecka Ż, Puchalska B, Sarnecki J. Psychoterapia grupowa w poradniach zdrowia psychicznego . Biul. Inst. Psychoneurol. 1972, 3, str. 17-23.
 13. Aleksandrowicz JW, Jakubik A. Iprindol – nowy lek przeciwdepresyjny. Psychiatria Polska 1967, t.I, nr 6. str. 689-693.
 14. Aleksandrowicz JW, Jakubik A. Proketazyna w leczeniu schizofrenii. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1965, t.XV, nr 4. str. 640-645.
 15. Aleksandrowicz JW, Klimek R, Ryn Z. A Case of Manic-Depressive Psychosis With 14-Day Cycles Pchyopathologic and Endocrinologic Observations – Polish Endocrinology , Vol. XIX, No. 5-6 , 1968 str. 280-284.
 16. Aleksandrowicz JW, Klimek R, Ryn Z. Przypadek psychozy maniakalno-depresyjnej o 14-dniowym cyklu. Endokrynologia Polska, 1968, XIX, 6 str. 611-617.
 17. Aleksandrowicz JW, Kozioł A, Nieniewska M, Polewka A. Niektóre cechy dynamiki otwartych grup psychoterapeutycznych. Przegląd Lekarski. Rok XXVIII,Seria III, Nr 10 1971.str. 8-9.
 18. Aleksandrowicz JW, Kozioł W, Kubacka D, Melibruda J, Pajor Z. Otwarta grupa psychoterapeutyczna na oddziale klinicznym. – Pam. II Gdańskich dni Lecz. Psychiatr. Gdańsk, 1971, str.117-123.
 19. Aleksandrowicz JW, Schiffer Z. Wpływ czynników psychogennych na krzepnięcie krwi. Polski Tygodnik Lekarski.1962, XVII, Nr 25.str. 1-15.
 20. Aleksandrowicz JW, Ungeheuer G. The consequence of the social role of the sick person in psychiatry. Warsaw conference on the sociology of medicine, Jabłonna 20-25 August 1973.
 21. Aleksandrowicz JW, Wójtowicz S. Próba farmakologicznego oddziaływania na nastrój chorych w Klinice Chorób Wewnętrznych za pomocą serpatonilu. Polski Tygodnik Lekarski 1964,R.XIX, Nr 8,str.287-289.
 22. Aleksandrowicz JW. Hipnoterapia w nerwicowych zaburzeniach relacji emocjonalnych. Przegląd Lekarski, Rok XXVIII,Seria III,Nr 12 1971. str. 1-8
 23. Aleksandrowicz JW. Hipnoterapia. – Pam. II Gdańskich dni Lecz. Psychiatr. Gdańsk 1971, str. 125-130.
 24. Aleksandrowicz JW. Hipnoza – Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa – Kraków 1973, Nauka dla wszystkich nr. 202.
 25. Aleksandrowicz JW. Insulin and Glucose Tolerance Tests in Depressive Syndromes. Polish Medical Journal, Vol.VII, No 3) 1968.str. 759-765.
 26. Aleksandrowicz JW. Nerwice i choroby psychosomatyczne. Polska Akademia Nauk Kraków 1971. Nauka dla wszystkich nr. 158
 27. Aleksandrowicz JW. Obciążenie insuliną i glikozą w zespołach depresyjnych. Psychiatria Polska 1967 t. I. nr 4. str.439-445.
 28. Aleksandrowicz JW. Oksazepam – WY Nowa pochodna benzodiazepiny. Psychiatria Polska 1967, t.XVII, nr 1.str. 74-78.
 29. Aleksandrowicz JW. Role terapeutyczne i ich znaczenie w leczeniu nerwic – Psych. Pol. 1972, T. VI, nr.5.str. 589- 594.
 30. Aleksandrowicz JW. The of The Social Role of The Sick Person in Psychiatry – Psychiatric Clinic, Cracow Academy of Medicine, Warszawa, 1973 str. 1-6..
 31. Aleksandrowicz JW. Uwagi o oporze towarzyszacym procesowi leczenia w świetle doświadczeń psychoterapeutycznych. Zdrowie Psychiczne 1-2, 153-160.
 32. Aleksandrowicz JW. Wpływ konfliktu ról terapeutycznych na przebieg psychoterapii grupowej – Psych. Pol, 1972, T. VI, nr. 2 str. 169-173.
 33. Aleksandrowicz JW. Wyniki leczenia psychoz Flufenazyną (Lyogenem Wiadomości Lekarskie 1963,XVI,13. str. 962-972.
 34. Aleksandrowicz JW. Zasady hipnoterapii – Odbitka z Polskiego Tygodnika Lekarskiego 1973, XXVIII, nr. 10, str. 373-376.
 35. Aleksandrowicz JW. Znaczenie milczenia w psychoterapii – Zagadnienia psychoterapii, – Psych. Pol, 1969, T, III, nr. 2 str 187-192

Contact

Department of Psychotherapy UJ CM

Lenartowicza Street 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl