Kierunek lekarski - Podstawy Psychoterapii - ćwiczenia 20 godzin (5 dni)

I. Seminarium (dyskusje, oparte na podręczniku i wykładach)

Przypomnienie treści zajęć z III roku (psychologia lekarska):

 • Kontakt, relacja terapeutyczna, niespecyficzne i specyficzne czynniki terapeutyczne.
 • Psychoterapia a pomoc psychologiczna,
 • Lecznicze a "rozwojowe" rozumienie psychoterapii
 • Elementy psychoterapii w każdym postępowaniu lekarskim
 • Zasady zachowania w dialogu (interweniowania), słyszenie, zróżnicowanie z rozmową (omówienie)
 • Psychoterapia psychoanalityczna, behawioralna, kognitywna, systemowa: założenia, zasady
 • Psychoterapia a farmakoterapia
 • Kwalifikacja do psychoterapii. Kontrakt
 • Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa – zakres, wskazania

II. Ćwiczenia

 • Kontakt psychoterapeutyczny (różnicowanie z innymi rodzajami kontaktu terapeutycznego) – nawiązywanie kontaktu. Sytuacje symulacji rozmów z pacjentami
 • Motywacja i jej tworzenie, przepracowanie itp.
 • Pierwsze ćwiczenia w dialogu, zwłaszcza w formułowaniu interwencji (sytuacje symulowane)
 • Praca z objawem. Zasady interpretacji objawu (historie choroby)
 • Zasady zachowań terapeuty opartych na tych interpretacjach; video fragmentów sesji indywidualnych


Contact

Department of Psychotherapy UJ CM

Lenartowicza Street 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl