Koło naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe i Katedra Psychoterapii UJ CM

ZAPRASZAJĄ:  

Członków SKN Hipnozy w roku 2014/2015 na spotkanie podsumowujące rok wspólnej pracy: 21.10.2015, g. 17:15*. 

Wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne SKN Psychoterapii (zapisy do SKN na rok akad. 2015/2016): 21.10.2015, g. 18:00* 

Wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne SKN Hipnozy (zapisy do SKN na rok akad. 2015/2016): 21.10.2015, g. 18:45*

* Wszystkie spotkania odbędą się w Katedrze Psychoterapii UJ CM (sala 35).

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl